Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Загальна економічна рівновага

№61_

Відомі такі функції, які описують поведінку макроекономічних суб'єктів з неокласичних позицій: заощаджень - S = 15 /, пропозиції праці - Ns= 2w + + 2,75 /, інвестицій - I = 100 - 10 / і виробничої - у = 150л0,5. Кількість перебувають в обігу грошей дорівнює 90 ден. од., кожна з яких в середньому робить 20 обертів за час створення національного доходу.

Визначити рівень цін.

№ 62

Домашні господарства споживають 75% наявного доходу. Попит підприємців на інвестиції відображається функцією / = 200 - 5 /. Державні витрати дорівнюють сумі прибуткового податку, ставка якого становить 20%. Попит населення на реальні касові залишки заданий функцією / = 0,08 # + 90 - 2 /. В обігу перебуває 110 номінальних ден. од.

Яка буде величина рівноважного національного доходу при функції сукупної пропозиції #5(Р) = 15Р?

№ 63

Домашні господарства споживають 75% наявного доходу. Попит підприємців на інвестиції відображається функцією 1 = 30 - 2 /. Держава закуповує 20 од. блага. Ставка прибуткового податку дорівнює 20%. Попит населення па реальні касові залишки відображається функцією / = 0,1 # + 40 - 2 /. В обігу перебуває 80 номінальних ден. од. Функція сукупної пропозиції ys(P) = 15К.

Якщо ставка прибуткового податку буде знижена вдвічі, то на скільки одиниць зміниться: 1) споживання домашніх господарств; 2) обсяг інвестицій?

№ 64_

Використовуючи графіки моделей IS - LM і yD(P) - #5(Р), пояснити, чому при зниженні прибуткового податку виникає ефект витіснення приватних інвестицій.

№ 65_

Домашні господарства споживають 75% реального наявного доходу; їх попит на реальні касові залишки відображається функцією / = 0,1 # + 30 - 2 /, а функція ціни пропозиції праці має вигляд W5 = 0,5 лГ+ Р. Підприємці працюють в умовах досконалої конкуренції з використанням технології # = A0N- 2Л /2, а їх попит на інвестадіі відображається функцією / = 40 - 2 /. Держава закуповує 50 од. блага і встановило ставку прибуткового податку 20%. Банківська система постійно підтримує в зверненні 60 номінальних ден. сд.

66_

Підприємці працюють в умовах досконалої конкуренції за технологією у = 20Л /0-75; функція пропозиції праці Ns= 0,5г ^, де w - ставка реальної заробітної плати. Домашні господарства зберігають чверть реального національного доходу, а попит підприємців на інвестиції заданий функцією / = 20 - 2 /. Попит на реальну касу відображається функцією / = 0,1 у ч-15 - /. В обігу перебуває 30 ден. од.

№ 67

У Антона є 20 од. блага А і 500 ден. од., а у Бориса - 30 од. блага В і 1000 ден. од. Уподобання індивідів щодо обох благ і грошей відображаються їх функціями корисності

де Qav Qbv М1 - кількості кожного блага і грошей Антона; QA2, QB2, М2 - кількості кожного блага і грошей Бориса. Прагнучи до максимізації своїх функцій корисності, Антон і Борис організовують взаємовигідну торгівлю благами. За час цієї торгівлі кожна грошова одиниця робить 5 оборотів.

 1. Біржові цикли акцій і валют
  Визначити дно або вершину ринку формально просто - вчасно виявити скорочення пропозиції і відкрити перспективи для попиту. Це універсальне правило, прийнятне для будь-яких ринків - не тільки товарних, а й фінансових. Зрушення між пропозицією і попитом виникають під впливом об'єктивних і суб'єктивних
 2. Біфуркація
  Біфуркація - стан динамічної системи, в якому невеликі зміни нікого параметра можуть перевести систему в одне з двох принципово різних станів (від лат. bifurcatio - роздвоєння). Прикладом стану біфуркації служить ситуація з рівністю первинного дефіциту держбюджету і максимального інфляційного
 3. Банківський сектор, загальна характеристика банківського сектора
  Подібно до того як в цілому Росія шукає нову, конструктивну і інноваційну, модель національної економіки, банківська система також вступає в нову фазу свого розвитку, що вимагає кардинальної зміни поведінки банків в економіці. Завдання банків - акумулювати заощадження населення і трансформувати
 4. Багатофакторні виробничі функції
  Можливо побудова виробничої функції, коли число факторів більше двох. Як і раніше нормальну область складають точки, в яких координати ..., хп знаходяться в «правильної» для даного виробництва пропорції. Однак доповнення до нормальної області в загальному випадку не може бути розбите на безлічі
 5. Англосаксонська модель
  Єдине ринкове простір, потужна і стабільна банківська система, соціальна захищеність громадян, активна перерозподільна політика держави (через державний бюджет проходить від 40 до 60% ВВП країни) - такі загальні риси європейської моделі національної економіки. При цьому ми можемо спостерігати
 6. Ак - модель
  Пол Ромер на основі аналізу великого масиву історичних даних лідерів економічного зростання в XIX-XX ст. показав, що модель Солоу не узгоджується з ними. Тому для побудови моделі зростання з ендогенним технічним прогресом він предложіл1 використовувати виробничу функцію з постійною продуктивністю
 7. Адаптивні очікування в моделі ad-as
  Ми почнемо з розгляду випадку так званих адаптивних очікувань. Це, мабуть, найбільш давно використовується економістами тип очікувань, які досить просто моделювати. Формально термін «адаптивні» стосовно очікуванням був, мабуть, вперше використаний в роботі Кеннета Ерроу та Марка Нерлова в
 8. Зовнішня торгівля
  Динаміку взаємин Росії з навколишнім світом демонструють компоненти платіжного балансу (табл. 11.8). Торговий баланс зводиться здебільшого з профіцитом. Сальдо поточних операцій платіжного балансу у відсотках до ВВП становить в 2005 р 11,1%, в 2010 р.- 4,7%, в 2011 р.- 5,1%, в 2012 р.- 3,6%
© 2014-2022  epi.cc.ua