Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Теорія економічних циклів

№ 68_ Функція заощаджень домашніх господарств St = - під + С ^ Зу ^, а функції інвестіційпредпрінімателей It = 100 + 0,8 (yt_] -yt_2). До періоду ^ на ринку блага существовалодінамічне рівновагу. У періоді підприємці збільшили автономні інвестиції на 50 ден. сд., а з періоду t2 повернулися до вихідного їх обсягу.}} {{Грунтуючись на моделі економічного циклу Самуельсона - Хікса, определітьвелічіну індукованих інвестицій в періоді t3.

2. З якого року підприємці не повністю відшкодовують знос капіталу?

Функція споживання домашніх господарств Ct - 0,75yt_v а їх попит на реальні касові залишки відображається функцією / = 0,125yt_{ + 60 - 5it. Автономні інвестиції підприємців залежать від ставки відсотка попереднього періоду Iat = 200 - - 4it_v а індуковані - від попереднього приросту національного доходу Iint = = 0,6(yt_{ - у(_2) - Держава купує 470 сд. блага. На ринку грошей досягнуто рівновагу при Р = 1 і М = 360.

№ 70

З метою прискореної індустріалізації країни домашні господарства зберігають 60% національного доходу. Автономні інвестиції підприємців залежать від ставки відсотка попереднього періоду 1а ( = 400 - 10 /м, а індуковані - від попереднього приросту національного доходу Im (= 0,9 (yt_{ ~ У, _2) - Сірое населення на реальні касові залишки відображається функцією / = 0,1 г /м + 90 - 5ir В період t0 держава купувала 500 од. блага і на ринках благ і грошей встановилася рівновага при Р = 1 і М = 200. В періоді?, І в наступні періоди держава стала закуповувати 600 од. блага і в результаті динаміка національного доходу прийняла вид, представлений па малюнку.

Чому виникли вибухові коливання, якщо відповідає умовам завдання поєднання Зі = 0,4; rj = 0,9 розташоване в області I рис. 9.4 підручника, що забезпечує монотонний рух до нової рівноваги?

№71

Якщо в модель Самуельсона - Хікса, що пояснює характер кон'юнктурних коливань взаємодією мультиплікатора і акселератора, включити регламентовану фіскальну політику держави, яка дозволяє здійснювати державні витрати за формулою Gf = G0+ 5(yF- yt_j); 0 < 5 < 1 (при повній зайнятості обсяг державних витрат фіксується обсягом G0, а у випадках відхилення від національного доходу повної зайнятості витрати коригуються за вказаною формулою), то розшириться або звузиться область стійкої рівноваги в цій моделі? Уявити резул ьтат графічно.

Трудові ресурси країни щороку збільшуються на 1%. В результаті зростання капіталоозброєності праці зростає його продуктивність і тому національний дохід щорічно збільшується на 3%. Капіталомісткість національного доходу залишається незмінною: ДоJyt - 4. Приріст капіталу за рік дорівнює обсягу здійснених інвестицій: ДК, = 1Г Підприємці інвестують весь прибуток (частку капіталу в національному доході). Ставка реальної заробітної плати залежить від частки зайнятих у загальній чисельності працездатних (Х, = NJN *) і визначається за формулою wt =, 2vt - 1.

 1. Вимір людського капіталу
  Є два основні методи вимірювання людського капіталу. У рамках вартісного методу його величина оцінюється або дисконтованих потоком трудових доходів, поставлений утворення працівника, або величиною інвестицій в освіту. У рамках натурально-часового методу можна оцінити не тільки капітал освіти
 2. Вихідні поняття
  Своєрідність предмета і методів макроекономічного аналізу обумовлює використання в макроекономіці понять, які не зустрічаються в мікроекономіці. Вони будуть вводитися поступово протягом усього навчального курсу. У цьому параграфі розкриємо зміст тільки деякі основні макроекономічних категорій.
 3. Відображення інвестиційно-фондових процесів в міжгалузевих динамічних моделях
  Найбільш адекватними для інтеграції оцінки виробничого потенціалу в економічний прогноз є міжгалузеві динамічні моделі. Вони дозволяють відобразити зворотні зв'язки в економіці, що виникають в процесі формування виробничого потенціалу. У міжгалузевих моделях можна досягти повної збалансованості
 4. Вибір варіанта реалізації програми і формування комплексу програмних заходів
  Багатоваріантний підхід до розробки системи заходів програми обумовлює необхідність вибору найкращого, найефективнішого шляху досягнення цілей програми. Це дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості програми, повніше реалізувати можливості програмно-цільового методу планування та управління.
 5. Валютний курс
  В ході здійснення торгових і фінансових операцій між країнами виникає валютний (девізний) ринок, на якому в процесі обміну національних валют встановлюється їх курс. Об'єктами купівлі-продажу (товарами) на валютному ринку є іноземні гроші. Їх ціни, як і ціни звичайних товарів, вимірюються
 6. Умови праці
  Значущим чинником, що визначає бажання і готовність громадян Росії працювати в своїй країні, є умови праці. Тут слід зазначити кілька важливих аспектів. По-перше, великим досягненням російської економіки є порівняно невисока питома вага працівників, зайнятих у шкідливих і небезпечних виробництвах
 7. Ціноутворення за недосконалої конкуренції, рівновага при досконалої інформації (Лукас - Фелпс)
  Нехай на ринку є п однотипних товарів. Ціна г-го товару дорівнює Р " його відносна ціна близька до одиниці і дорівнює Р, / Р, де Р - рівень цін. Зміна переваг споживачів - відхилення обсягу попиту на товар від статичного обсягу попиту. Змінений обсяг попиту дорівнює ZjQj, де Q, - статичний
 8. Цикл домінування фінансової еліти
  Великі кредитні цикли не обмежувалися зростанням і стисненням кредиту, що проходили на тлі змін щільності та чисельності населення. Невід'ємною їх частиною була зміна позицій кредиторів в суспільстві. У міру нарощування кредиту зростала роль фінансових посередників, а при кредитних сжатіях
© 2014-2022  epi.cc.ua