Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2

Макроекономіка. Том 2

Макроекономічний аналіз функціонування ринкової економіки служить підставою для включення в число економічних функцій держави проведення стабілізаційної економічної політики, цілями якої є: а) підтримання ОЕР при повній зайнятості; б) стійке зростання економіки; в) стабільний рівень цін і г) збалансований платіжний баланс країни.

Основні позначення
Стабілізаційна політика держави
    Стабілізаційна політика в закритій економіці
        Фіскальна політика
            Теорема еквівалентності рікардо
            Фіскальний імпульс в розширеній моделі
        Грошово-кредитна політика
            Дилема проміжних цілей грошової політики
            Грошова політика і система ставок відсотка
            Грошова політика та інфляційні очікування
        Комбінована стабілізаційна політика
            Вбудовані стабілізатори
            Політика пропозиції
            Проблема розподілу повноважень (assignment- problem)
        Стабілізаційна політика, дефіцит державного бюджету і державний борг
        Розрахунок рівноважних параметрів комбінованої стабілізаційної політики
    Стабілізаційна політика у відкритій економіці
        Модель відкритої економіки
            Платіжний баланс
            Валютний курс
            Рівновага валютного ринку
            Загальна рівновага
        Стабілізаційна політика
            Модель манделла - флемінга
            Модель маленької країни при мінливому рівні цін
            Роль сектора майна
            Двухстрановая модель при постійному рівні цін
            Двухстрановая модель при мінливому рівні цін
        Дієвість стабілізаційної політики держави
        Модель «фундаментального» валютної кризи флуда - гарбера
        Модель відкритої економіки маленької країни дорнбуша
    Неокейнсианство
        Гіпотеза подвійного рішення
        Рівновага і квазірівноваги
        Неокейнсианские функції споживання та пропозиції праці
        Неокейнсианская модель: загальне квазірівноваги
        Стабілізаційна політика
        Жорсткість цін
        Алгебраїчна модель загального квазірівноваги
Рівновага і економічне зростання
    Моделі економічного зростання
        Посткейнсіанскіх моделі
            Модель харрода - долара
            Модель калдора
        Неокласичні моделі
            Модель солоу - свана
        Відображення технічного прогресу в моделях економічного зростання
            Екзогенний технічний прогрес
            Ендогенний технічний прогрес
        Необхідність трудосберегающего технічного прогресу для рівноважного економічного зростання в моделі солоу - свана
    Введення в макроекономіку
    Ринок благ
    Ринок грошей
    Ринок цінних паперів
    Модель is - lm
    Ринок праці
    Загальна економічна рівновага
    Теорія економічних циклів
    Теорія інфляції
    Стабілізаційна політика в закритій економіці
    Стабілізаційна політика у відкритій економіці
    Неокейнсианство
    Рівновага і економічне зростання
Вирішення задач
    Введення в макроекономіку
    Ринок благ
    Ринок грошей
    Ринок цінних паперів
    Модель is - lm
    Ринок праці
    Загальна економічна рівновага
    Теорія економічних циклів
    Теорія інфляції
    Стабілізаційна політика в закритій економіці
    Стабілізаційна політика у відкритій економіці
    Неокейнсианство
    Рівновага і економічне зростання
© 2014-2022  epi.cc.ua