Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

ринок грошей

№ 26_

Грошова база країни становить 100 ден. од. Норматив обов'язкових резервів в центральному банку встановлено 12% депозитів населення в комерційних банках. Останні зберігають 8% депозитів населення в якості надлишкових резервів. Населення тримає готівкою 25% отриманих в комерційних банках кредитів. Комерційні банки повністю використовують свої кредитні можливості.

№27

Річні витрати споживача на покупку благ і оплату послуг рівні 7200 ден. од .; він знімає їх рівними порціями зі свого ощадного депозиту з річною ставкою 8%. Транзакційні витрати отримання готівки рівні 18 ден. од. незалежно від суми.

№ 28

Доходи всі громадяни країни на початку року зараховують на рахунки в банках йод 10% річних. Для задоволення своїх потреб громадяни знімають з рахунків готівку однаковими порціями. Готівкові гроші, витрачені на оплату благ, зараховуються на банківські рахунки їх виробників. Витрати зняття готівки з рахунку складають 20 ден. од. Всі громадяни прагнуть мінімізувати загальні витрати тримання готівки. Грошова база країни дорівнює 300 ден. од .; обов'язкові резерви комерційних банків рівні 90 ден. од., а їх надлишкові резерви - 60 ден. од. Визначте національний дохід країни.

№ 29

Центральний банк сформував грошову базу в 60 млрд руб. і встановив норму мінімального резервного покриття 20%. Комерційні банки в якості надлишкових резервів тримають 15% депозитів і видали кредитів на суму 65 млрд руб. Попит населення на гроші для угод і через обережності становить 25% одержуваного ними реального доходу, а попит на гроші як майно визначається за формулою 36 / (/ - 1).

№30

Олег, Семен і Ілля купили за державною облігації, що має номінальну ціну 50 ден. од., щорічний гарантований номінальний дохід в 4 ден. од. і нескінченний термін обігу. Олег очікує, що через рік курс облігації буде дорівнює 36 ден. од., Семен - 40 ден. од., а Ілля - 44 ден. од.

Визначити значення критичної ставки відсотка для кожного з покупців облігації.

№31

Пропозиція грошей здійснюється за формулою М = 150 + 5 /; швидкість їх обігу дорівнює 25 оборотів за період, протягом якого створюється реальний дохід в розмірі 2900 од. Попит домашніх господарств на гроші по мотиві обережності дорівнює 1% отримуваного ними доходу, а реальний попит на гроші як майно характеризується формулою 47 - 2i.

№32

При грошовій базі 50 ден. од. кількість що знаходяться в обігу грошей дорівнює 200 ден. од. Норма мінімального резервного покриття дорівнює 10% депозитів в комерційних банках, а частка готівки у населення дорівнює 1/5 всієї суми кредитів, наданих комерційними банками.

Визначити: а) надлишкові резерви комерційних банків; 6) наскільки зросла б кількість грошей в обігу за відсутності надлишкових резервів?

№33

Кількість готівки у населення дорівнює 25 ден. од .; сума мінімальних резервів в центральному банку становить 20 ден. од., а надлишкових резервів комерційних банків - 15 ден. од. Комерційні банки надали населенню максимально можливу суму кредитів, що дорівнює 30 ден. од. Попит населення для угод дорівнює 10% номінального національного доходу, а реальний попит на гроші як майно відображається формулою /їм = 45 - 3 /, де i - в процентах. На ринку грошей встановилася рівновага при i = 5% і Р = 1.

Визначити обсяг попиту на гроші для угод.

№ 34

При заданому рівні цін Р = 1 грошова база країни становить 92 ден. од. Центральний банк встановив комерційним банкам норму мінімального резервного покриття 20%. Депозити населення в комерційних банках рівні 200 ден. од., а їх надлишкові резерви складають 10% депозитів. Сірое населення на гроші для угод і через обережності становить 16% одержуваного ними доходу, а попит на гроші як майно відображається формулою 380 / (/ - 4,5), де i - в процентах. На ринку грошей встановилася рівновага, коли реальний національний дохід досяг 500 ден. од.

Скільки відсотків комерційні банки нараховували на депозити?

№35

Визначити за наведеними нижче показниками, на скільки процентних пунктів змінилася ставка відсотка, якщо в ці два роки попит на гроші не змінювався і відображався функцією L = 0,1 у + 40 - 2 /, де у - національний дохід; i - ставка відсотка:

Роки ... 2008 2009

Готівкові гроші поза банками, ден. од ... 35 30

Депозити до запитання, ден. од ... 80 85

Національний дохід, ден. од ... 800 840

 1. Система індексів цін
  У статистичній практиці Російської Федерації основним методом розрахунку зведеного індексу цін по різнорідним товарів чи товарних груп є розрахунок середньозваженої величини з індивідуальних індексів цін. У Росстат розроблена система індексів цін, в яку входять: в сфері споживчого ринку індекс
 2. Східна модель, японська модель
  На відміну від західної моделі, що орієнтується в цілому на здібності та досягнення окремої людини, східна модель національної економіки базується на розумінні важливості колективної початку в економіці. Жорстка зв'язаність і солідарність членів спільноти, опора на колективні форми господарювання
 3. Сеньйораж і інфляційний податок
  Сеньйораж (S) - це реальна вигода держави від емісії грошей, вона дорівнює відношенню приросту грошової маси (ДМ) і дефлятора (Р). Сеньйораж також розраховують як твір темпу приросту грошової маси (тп = М) і реального обсягу грошової маси (h = М / Р): Інфляційний податок (7) - сума, на яку
 4. Рушійні сили глобалізації
  Глобалізація не може бути здійснена сама по собі. Процеси глобалізації світового господарства підштовхуються і направляються досягненнями як у сфері технологій, так і в області інституційного та організаційного проектування. До ключових драйверів глобалізаційних процесів можна віднести: міжнародний
 5. Розробка і реалізація державних програм
  Розроблення державних програм передує велика аналітична робота. При аналізі поточної економічної ситуації виявляються проблеми і формуються пріоритети в їх вирішенні, визначаються причини виникнення проблем, дається оцінка використовуваних ресурсів, визначаються характеристики основних параметрів
 6. Розподіл національного доходу
  Якщо виробнича функція задовольняє всім описаним вище властивостям, зокрема володіє постійною віддачею від масштабу, з цього випливає певний розподіл національного доходу між власниками факторів виробництва. В даному випадку під національним доходом розуміється загальний випуск в економіці
 7. Рівноважний зростання при технічному прогресі
  Якщо технічний прогрес відображається у вигляді умовного збільшення факторів виробництва, то стійкий рівноважний зростання сумісний тільки з нейтральним по Харроду (трудосберегающих) технічним прогресом. Це випливає з того, що при рівноважному зростанні у = I = so = = const. Так як норма заощаджень
 8. Рівновага на ринку праці і безробіття, рівновагу і «природний» рівень безробіття
  . Природно визначити рівновагу на ринку праці як такий рівень реальної заробітної плати w * (ціни праці), при якому попит на груд дорівнює пропозиції праці. Рівновага на ринку праці проілюстровано на рис. 5.5. Мал. 5.5. Рівновага на ринку праці: а - випадок фіксованого пропозиції; б - випадок
© 2014-2022  epi.cc.ua