Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

ринок благ

№12_

Залежність між величиною національного доходу і обсягом споживання домашніх господарств задана наступною таблицею.

У

200

350

500

650

з

300

375

450

525

Вивести па основі цих даних кейнсіанську функцію споживання і визначити, при якій величині національного доходу домашні господарства не роблять заощаджень.

№ 13

Домашні господарства споживають 40 сд. благ незалежно від їх доходу і 75% наявного доходу. При національному доході у = 300 об'єм заощаджень домашніх господарств склав 20 од. благ.

Скільки відсотків від доходу склали податки, сплачені домашніми господарствами? №14

Фірма, що має 6,4 од. капіталу, працює але технології Q = jV ° K0,25 в умовах досконалої конкуренції при фіксованих цінах на фактори виробництва w = 4, г- 10, де wy г - відповідно прокатні ціни праці і капіталу. Будь-яка кількість своєї продукції фірма продає за ціною р = 30.

Визначити обсяг попиту фірми на інвестиції (додатковий капітал) відповідно до неокласичної концепцією.

№ 15

У закритій економіці без економічної активності держави в стані рівноваги проводиться 160 од. благ, з яких 40 підприємці використовують для інвестицій.

Скільки відсотків свого доходу домашні господарства зберігають?

№16

Якою має бути обсяг виробництва благ, щоб при автономному споживанні 30 од. і граничної схильності до споживання домашніх господарств 0,4 був задоволений попит підприємців на інвестиції в обсязі 80 од. і держави в обсязі 40 од.?

№17

Домашні господарства споживають 30 од. благ незалежно від величини одержуваного доходу і 80% наявного доходу. Підприємці інвестують 70 сд., А держава закуповує 60 сд. блага. Доходи державного бюджету формуються за рахунок 25% -ного прибуткового податку; з державного бюджету домогосподарства отримують 50 сд. блага у вигляді соціальної допомоги.

Визначити різницю між доходами і витратами держави.

№18

Для збільшення заощаджень домогосподарства зменшили автономне споживання, і в результаті рівноважний випуск на ринку блага скоротився на 40 од.

На скільки одиниць змінився обсяг заощаджень і на скільки одиниць скоротилося автономне споживання домашніх господарств?

№19

Попит домашніх господарств на блага відображається функцією С = 0,5у + 50, а попит підприємців на інвестиції - функцією 1= 400 - 50 /. Держава закуповує 100 од. блага. Визначити ставку відсотка, що врівноважує ринок блага при у = 600.

№20_

При абсолютно еластичній пропозиції благ домашні господарства споживають 80 од. блага незалежно від їх доходу і 75% наявного доходу. Попит підприємців на інвестиції відображається функцією I = 240 - 6 /, де / - у відсотках; держава закуповує 110 од. блага; ставка прибуткового податку становить 20%.

Якщо позичкова ставка відсотка теж буде 20%, то: а) скільки благ справлять підприємці; б) скільки благ потребят домашні господарства; в) скільки благ збережуть домашні господарства; г) яку суму податків отримає держава; д) яка буде різниця між податковими надходженнями і державними витратами?

№21_

Уряд одночасно скорочує державні витрати і податки на однакову суму.

Як в результаті такої політики зміниться сукупний попит на блага відповідно до кейнсіанської концепцією?

№22

Домашні господарства споживають 80% наявного доходу; підприємці інвестують 40 од. благ; державні витрати за затвердженим парламентом правилом повинні рівнятися надійшли в бюджет податків; діюча ставка прибуткового податку 20%.

На скільки одиниць зміниться величина рівноважного національного доходу при зниженні ставки податку до 15%?

№ 23

Домашні господарства споживають 60% наявного доходу; підприємці інвестують 120 од. благ; держава закуповує 100 од. блага; ставка прибуткового податку - 25%. На ринку блага встановилася рівновага, але існуючі виробничі потужності дозволяють збільшити випуск в 1,25 рази.

Як держава повинна змінити витрати на покупку благ і (або) ставку прибуткового податку, щоб забезпечити повне використання виробничих потужностей при збалансованості державного бюджету?

№ 24

Домашні господарства споживають 40 од. благ незалежно від їх доходу і 80% наявного доходу; підприємці інвестують 90 од. блага, а держава закуповує 70 од .; ставка прибуткового податку - 25%.

Визначити обсяг заощаджень домашніх господарств.

№25

Домашні господарства споживають 40 од. благ незалежно від їх доходу і 60% наявного доходу; підприємці інвестують 80 од. блага, а державні витрати дорівнюють надходженням прибуткового податку, ставка якого становить 25%.

На скільки одиниць домашні господарства споживають більше, ніж зберігають?

 1. Середньорічний темп зростання і середньорічний темп приросту., приведення рядів динаміки до однакового основи
  Перш за все зазначимо, що наведені в таблиці темпи зростання (графи 7 і 8) є рядами динаміки відносних величин - похідними від інтервального ряду динаміки (графа 2). Щорічні темпи зростання (графа 7) змінюються по роках. Середньорічним темпом зростання називається величина, що відображає середню
 2. Сеньйораж і інфляція
  До сих пір ми не допускали можливості емісії нових грошей підвищеної сили. Нехай тепер дефіцит бюджету може фінансуватися як випуском облігацій, так і позикою у центрального банку. В цьому випадку бюджетне обмеження держави «в широкому сенсі» (спільне обмеження для уряду, що відповідає за
 3. Рушійні сили глобалізації
  Глобалізація не може бути здійснена сама по собі. Процеси глобалізації світового господарства підштовхуються і направляються досягненнями як у сфері технологій, так і в області інституційного та організаційного проектування. До ключових драйверів глобалізаційних процесів можна віднести: міжнародний
 4. Розробка середньострокового і довгострокового прогнозів
  Процес розробки середньострокового прогнозу соціально-економічного розвитку складається з декількох етапів: 1 й етап. Розробка сценарних умов і макроекономічних параметрів прогнозу (березень - квітень). Розгляд і схвалення сценарних умов на засіданні Уряду РФ (квітень). 2 й етап. Розробка
 5. Розрахунок доходної частини БДДР, оплата праці та доходи типу заробітної плати
  Вихідним є наступне балансове тотожність, яке описує структуру ВВП на стадії утворення доходів (всі змінні представлені в поточних цінах): де W - оплата праці найманих працівників; SW - нарахування на заробітну плату (обов'язкові страхові внески); TN - чисті податки на виробництво і продукти;
 6. Різноманіття грошей
  У Росії грошовий обіг і випуск грошей регламентуються ст. 75 Конституції РФ, згідно з якою «грошовою одиницею в Російській Федерації є рубль. Грошова емісія здійснюється виключно Банком Росії. Введення і емісія інших грошей в Російській Федерації не допускаються ». Однак складні умови функціонування
 7. Рівновага споживача, нейтрального до ризику
  Знайдемо рішення задачі оптимізації (2.147) для окремого випадку, коли споживач нейтралей до ризику, т. е. його функція корисності лінійна: і = АС. Запишемо цільову функцію і знайдемо її похідну: Звідси рівновага споживача визначається співвідношенням норми міжчасового переваги і очікуваної
 8. Рівновага і квазірівновага
  Щоб з'ясувати, як виникають кількісні обмеження (раціонування) при здійсненні ринкових угод, простежимо за встановленням ОЕР на прикладі взаємодії одного представницького домашнього господарства з одного представницької фірмою. Для обох сторін ціни на блага і фактори виробництва екзогенно
© 2014-2022  epi.cc.ua