Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

завдання

Введення в макроекономіку

№ 1_

У минулому році країна мала такі показники (в ДСН. Од.): ВНП - 500; чисті інвестиції приватного сектора - 75; державні закупівлі - 80; споживання домашніх господарств - 250; надходження до державного бюджету прямих податків - 30; непрямих податків - 20; субвенції підприємцям - 25; експорт - 150; імпорт - 110.

Визначити: а) наявний дохід домашніх господарств; б) амортизаційний фонд; в) стан державного бюджету.

№2_

За даними таблиці розрахувати індекс споживчих цін і дефлятор ВВП.

продукт

базовий рік

Поточний рік

ціна, ден. од.

кількість

ціна, ден. од.

кількість

хліб

1

200

1

300

м'ясо

3

100

4

150

Одяг

6

60

8

50

№3_

Дано (в ден. Од.): ВНП - 480; обсяг валових інвестицій - 80; обсяг чистих інвестицій - 30; обсяг споживання домашніх господарств - 300; державні витрати - 96; надлишок державного бюджету - 3.

Визначити: а) ЧІП; б) чистий експорт (NE); в) наявний дохід домашніх господарств; г) їх обсяг заощаджень.

№4_

Дано (в ден. Од.): НД - 500; наявний дохід - 410; перевищення непрямих податків над субсидіями підприємницькому сектору - 20; споживання домашніх господарств - 380; дефіцит торгового балансу (перевищення імпорту над експортом) - 10.

Визначити: а) обсяги заощаджень і чистих інвестицій; б) державні витрати; в) суму прямих податків, якщо дефіцит державного бюджету дорівнює 10.

№5

Підприємницький сектор складається з двох фірм, рахунки виробництва яких представлені нижче.

Визначити на основі даних по кожній з фірм створений в цьому секторі: а) ВНП; б) ЧНП; в) НД.

Дебет

кредит

Напівфабрикати, куплені у фірми II

250

Комплектуючі для фірми II

60

амортизація

15

Устаткування для фірми II

100

непрямі податки

55

Товари народного споживання

520

Заробітня плата

300

дивіденди

20

Нерозподілений прибуток

40

всього

680

всього

680

Рахунок виробництва фірми II, ден. од.

Дебет

кредит

Комплектуючі, куплені у фірми 1

60

Напівфабрикати для фірми 1

250

амортизація

25

Устаткування для фірми 1

400

непрямі податки

70

Товари за держзамовленням

160

Заробітня плата

430

дивіденди

75

Нерозподілений прибуток

150

всього

810

всього

810

№6_

За даними представленого рахунку товарів і послуг системи національного рахівництва Росії визначити величину ВВП за 2008 р .: а) в ринкових; б) факторних цінах.

Рахунок товарів і послуг Росії в 2008 р, трлн руб.

ресурси

Використання

Випуск в основних цінах

71,8

проміжне споживання

36,4

Імпорт товарів і послуг

9,1

кінцеве споживання

27,2

Податки на продукти

6,5

валове нагромадження

10,7

Субсидії на продукти (-)

0,2

Експорт товарів і послуг Статистичне розбіжність

 • 12,9
 • 0

всього

87,2

всього

87,2

№7_

У 2008 році Росія мала такі макроекономічні показники (в трлн руб.): Валовий прибуток економіки - 14,23; оплата праці найманих працівників - 18,66; податки на виробництво та імпорт - 8,87; субсидії на виробництво та імпорт - 0,24; доходи від власності, отримані від решти світу - 1,32; доходи від власності, передані іншому світу - 2,18; поточні трансферти від решти світу - 0,27; поточні трансферти решті світу - 0,35.

Визначити валовий національний дохід і валовий наявний дохід Росії в ринкових цінах.

№8

У 2008 р за рахунком руху капіталу Росія мала такі показники (в трлн руб.): Валове нагромадження основного капіталу - 9,14; зміна запасів обігових коштів - 1,51; чисте кредитування решти світу - 2,5; капітальні трансферти від решти світу - 0,03; капітальні трансферти решті світу - 0,02 Визначити валове заощадження країни.

№9

Економіка складається з двох галузей: добувної та обробної. Технологія виробництва характеризується такими коефіцієнтами витрат: у видобувній галузі на 1 од. продукції використовується 0,05 од. власної продукції і 1 сд. продукції обробної галузі; в обробній галузі на 1 сд. продукції використовується 0,4 од. продукції добувної галузі та 0,5 од. власної продукції. Відомо, що в минулому періоді валовий випуск добувної галузі склав 68 од., А обсяг кінцевої продукції обробної галузі 9 од. Визначити обсяг кінцевої продукції добувної галузі та валовий випуск обробної галузі.

№10

В економіці, що складається з трьох галузей (I, II, III), технологія виробництва характеризується такими коефіцієнтами прямих технологічних витрат (я »).

I

II

III

I

0,1

0,2

0,2

II

0,3

0,2

0,4

III

0,3

0,4

0,1

При повному використанні виробничих можливостей галузь I може призвести 717,51; галузь II -1338,98; галузь III - 1389,83 од. продукції.

Якою має бути попит на кінцеву продукцію цих галузей, щоб їх виробничі потужності використовувалися повністю?

№11

Економіка, що складається з шести галузей: рудодобувній, вугледобувної, електроенергетики, металургії, машинобудування та виробництва товарів народного споживання (ТИП), мала в минулому році такі результати (у ден. Од.). Руди було видобуто 100; з неї металурги виплавили 500 металу, який був використаний в машинобудуванні (300) і при виробництві ТИП (200). Вугілля видобуто 150; він був порівну розподілений між виробництвом електроенергії, виплавкою металу і споживанням домашніх господарств. Вироблена електроенергія в обсязі 250 була використана в такий спосіб: по 30 на видобуток руди і вугілля; 40 - в металургії; по 50 - у машинобудуванні, при виробництві ТНП і в побуті. Вся продукція машинобудування (1000) була використана для валових інвестицій, а все ТНП в об'ємом 2000 спожили домашні господарства. Відомі також суми нарахованої амортизації і заробітної плати в кожній з галузей, які наведені в таблиці.

галузь

Амортизація, ден. од.

Заробітна плата, ден. од.

видобуток руди

10

40

Видобуток вугілля

25

65

електроенергія

15

100

металургія

40

170

Машинобудування

110

340

ТНП

50

1000

 1. Дилема проміжних цілей грошової політики
  Оскільки грошово-кредитна політика впливає на реальний сектор економіки за допомогою регулювання кон'юнктури грошового ринку, то для досягнення кінцевих цілей стабілізаційної політики - побудова «золотого чотирикутника» - центральному банку доводиться реалізовувати проміжні цілі у вигляді
 2. Детермінанти інвестиційної активності
  Модель національної економіки багато в чому залежить від того, який тип економічного зростання складається в господарській системі, а ключовим аспектом цього є інвестиції та інвестиційний клімат в країні. Інвестиції (капіталовкладення) представляють собою сукупність матеріальних, капітальних
 3. Депозитний мультиплікатор
  Покажемо, що банківська система здатна створити кількість кредитних грошей, що перевищує її сумарні надлишкові резерви. Резервна норма дорівнює 20%. Нехай надлишкові резерви Банку 1 рівні 80 руб., А всіх інших банків дорівнюють нулю. Тоді сумарні надлишкові резерви банківської системи є рівними
 4. Чи не відправити ВВП у відставку?
  За величиною ВВП оцінюють результат суспільного виробництва тому, що він являє собою суму цінностей всіх вироблених за певний період товарів і послуг. Однак, як з'ясовується при вивченні «Мікроекономіка», ціни не завжди повністю відображають корисність блага: в ціні абонемента фітнес клубу
 5. Біфуркація
  Біфуркація - стан динамічної системи, в якому невеликі зміни нікого параметра можуть перевести систему в одне з двох принципово різних станів (від лат. bifurcatio - роздвоєння). Прикладом стану біфуркації служить ситуація з рівністю первинного дефіциту держбюджету і максимального інфляційного
 6. Багаторежимна функція, функція лінійного програмування
  передумови: а) функція однорідна і еластичність функції по першому аргументу є згладжену й-рівневу спадну ступінчасту функцію. Згладжування здійснюється шляхом переходу від кусково-постійною функції де а, b - позитивні константи, до функції де Р »1. Багаторежимна функція, одна з найбільш загальних
 7. Англосаксонська модель
  Єдине ринкове простір, потужна і стабільна банківська система, соціальна захищеність громадян, активна перерозподільна політика держави (через державний бюджет проходить від 40 до 60% ВВП країни) - такі загальні риси європейської моделі національної економіки. При цьому ми можемо спостерігати
 8. Аграрні та кредитні цикли
  У давні цивілізації розуміли призначення кредиту в середньострокових (семирічних) і довгострокових (50-літніх, що складаються з 7 семирічних субціклов з додаванням одного року - ювілейного) господарських циклах. Особлива увага приділялася криз. До них підходили як до своєрідних механізмів
© 2014-2022  epi.cc.ua