Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Депозитний мультиплікатор

Покажемо, що банківська система здатна створити кількість кредитних грошей, що перевищує її сумарні надлишкові резерви. Резервна норма дорівнює 20%. Нехай надлишкові резерви Банку 1 рівні 80 руб., А всіх інших банків дорівнюють нулю. Тоді сумарні надлишкові резерви банківської системи є рівними 80 руб.

Нехай Банк 1 видав клієнту А всі вільні кошти (80 руб.) в якість готівкової позики, тепер його надлишкові резерви дорівнюють нулю. нехай клієнт А поклав отриману позику 80 руб. на вклад в Банку 2 і отримав чекову книжку на цю суму. В результаті обов'язкові резерви цього банку збільшаться на 0,2 - 80 = 16 руб., А надлишкові резерви - на 80 - 16 = 64 руб. Нехай Банк 2 видав клієнт} ' В готівкову позику 64 руб., тоді його надлишкові резерви знову стали нульовими.

На цей момент часу клієнт А має чекову книжку на 80 руб., а клієнт В - готівкові 64 руб. Загальна сума грошей, створена банківською системою, дорівнює 80 + 64 = 144 руб., Що більше початкової величини надлишкових резервів. Нехай далі клієнт В поклав 64 руб. на чековий внесок у Банку 3, обов'язкові резерви якого збільшаться на 0,2 - 64 = = 12,8 руб., а надлишкові - на 64 - 12,8 = 51,2 руб. Нехай цей банк видав клієнту З готівкову позику 51,2 руб., тоді його надлишкові резерви знову стали нульовими (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Створення грошей банківською системою

банк

Зміна надлишкових резервів, руб.

Зміна обов'язкових резервів, руб.

Створені кредитні гроші, руб.

банк 1

0 - 80 = -80

0

0

банк 2

+64 - 64 = 0

+ 16

80

банк 3

+51,2-51,2 = 0

+ 12,8

64

Банківська система (разом)

-80

+80

400

Описаний процес складається з нескінченної послідовності актів видачі позичок і створення вкладів. В результаті надлишкові резерви Банку 1 перемістяться на зберігання в центральний банк як сумарних обов'язкових резервів банків, а сумарні надлишкові резерви банківської системи зменшаться до нуля. З табл. 3.2 випливає, що надлишкові резерви Банку 1 породили ланцюжок чекових вкладів в різних банках, загальна величина яких дорівнює сумі спадної геометричної прогресії: 80 + + 64 + 51,2 + ... = 80: (1 - 0,8) = 400 руб .

Отже, обсяг грошей, який може створити банківська система (її позичковий потенціал), дорівнює її сумарним надмірною резервів, діленим на резервну норму. Величину, зворотну резервної нормі, називають депозитними мультиплікатором:

де т - депозитний мультиплікатор; г - резервна норма. Депозитний мультиплікатор показує, у скільки разів позичковий потенціал банківської системи перевершує її сумарні надлишкові резерви. Зауважимо, що для ізольованого банку дане відношення дорівнює одиниці.

Збільшення резервної норми призводить до зменшення позичкового потенціалу банківської системи з двох причин. По-перше, зменшується депозитний мультиплікатор. По-друге, зростають обов'язкові резерви і скорочуються надлишкові резерви банків. Таким чином, збільшення резервної норми в N раз викликає скорочення маси кредитних грошей більше ніж у N раз.

 1. Економіка кредитного контролю та кредитної експансії
  Хайековскіе трикутники цілком можна застосувати не тільки в макроекономіці, а й в мікроекономічної теорії. З їх допомогою можна оцінювати рух і структуру капіталу окремих корпорацій і вплив на їх діяльність таких основних параметрів, як процентна ставка та інвестиції. Макроекономічне значення
 2. Економічний підйом початку 2000-х рр.
  Політична стабілізація початку 2000-х рр., Структурні реформи, високі ціни на нафту і знецінення рубля, закінчення періоду адаптації підприємств і індивідів до ринкових механізмів господарювання призвели до економічного підйому. Цей підйом був виявом активізації нових, більш ефективних мікро-
 3. Економічне зростання і його моделювання
  Під економічним зростанням прийнято розуміти довгострокову тенденцію збільшення реального ВВП на душу населення в державі. Важливість цієї тенденції добре ілюструє наступний приклад: з 1870 по 2000 р ВВП США на душу населення в реальному вираженні збільшився в 10 разів (з 3340 дол, до 33 330
 4. Економічна політика в моделі AD-AS, економічна політика в короткостроковому і довгостроковому періоді
  У гл. 11 ми вже бачили, що в короткостроковому періоді, коли сукупна пропозиція описується кривої SRAS, будь-який вид державної політики, яка впливає на сукупний попит, повністю транслюється в збільшення випуску при збереженні колишнього рівня цін. У той же час в більш тривалому періоді, коли
 5. Економетричні моделі., питання і завдання для самоконтролю, практичне завдання
  Якщо можна отримати не тільки окреме рівняння регресії, а й взаємозалежних систему таких рівнянь для оцінки і прогнозування динаміки цілого набору змінних, то такі системи називають економетричними моделями. Основу економетричної моделі становить система регресійних рівнянь, кожне з яких відображає
 6. Двосторонній альтруїзм
  Двосторонній альтруїзм - це максимізація корисності в разі, коли вона залежить від обсягу споживання індивіда в молодості і старості, а також від споживання його дітей і його батьків. Тому покоління максимізує суму чотирьох складових: корисність в молодості і (з і ); корисність в старості
 7. Довгострокова і короткострокова функції споживання
  Функція споживання з властивостями, описаними вище, є одним з найважливіших елементів пояснення економічних флуктуацій в роботі Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», яка, як прийнято вважати, поклала початок макроекономіці як самостійної галузі економічної науки. Гіпотеза
 8. Діяльність держави на мікрорівні
  Дослідження загальної рівноваги в національній економіці призводить до розуміння таких явищ, які ведуть до збоїв в роботі ринкового механізму, нездатності конкурентного ринку самого по собі забезпечити економічну ефективність. Згідно з традицією А. Сміта і класичної школи, якщо немає яких-небудь
© 2014-2022  epi.cc.ua