Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
  ЗМІСТ   Наступна »

ФІНАНСОВА СИСТЕМА

В результаті вивчення глави студент повинен: знати

вміти

Банківська система

Комерційний банк

Комерційний банк - юридична особа, яка здійснює на комерційній основі банківські операції. функції комерційних банків: 1) посередництво в кредиті; 2) мобілізація грошових доходів і заощаджень і перетворення їх в капітал; 3) посередництво в платежах;

4) створення кредитних інструментів обігу.

Баланс комерційного банку - перелік його активів і пасивів. Активи комерційного банку поділяють на зобов'язання зовнішніх агентів банку (готівка, цінні папери, видані позички) і фізичні активи (золото, нерухомість, земля). Високоліквідні активи банку називають резервами, їх основну частину складають готівкові гроші. Пасив комерційного банку є його зобов'язання перед домогосподарствами, фірмами і державою. Основними видами пасивів є вклади фізичних осіб, акції даного банку, що знаходяться у акціонерів, отримані банком кредити. До пасивів відносять і статутний фонд - суму матеріальних і нематеріальних цінностей, наданих засновниками створюваному банку. Актив дорівнює пасиву.

Внесок - зобов'язання банку виплатити певну суму грошей з обумовленими відсотками. Трансакційні вклади (до запитання) - зобов'язання банку в формі платіжного засобу. Раніше вони мали форму чекових книжок, тому називалися чековими. Пізніше вони набули форм пластикових карт і останнім часом все частіше мають електронну форму. Відсоток по ним невеликий або дорівнює нулю. Депозитні (термінові, ощадні) вклади - зобов'язання банку в формі, яка не дозволяє клієнту використовувати вклад в якості засобу платежу. Добровільна відмова власника вкладу від можливості користуватися вкладеної сумою грошей протягом певного часу (відмова від ліквідності) банк винагороджує відсотками.

Резерви банку - сума обов'язкових і надлишкових резервів.

Обов'язкові резерви - частина резервів, що зберігається в центральному банку (в США - у Федеральній резервній системі), вона дорівнює певній частці суми вкладів комерційного банку. Ця частка встановлюється центральним банком і називається резервної нормою, або нормою обов'язкових резервів. Обов'язкові резерви банку дорівнюють добутку суми його вкладів та резервної норми.

Надлишкові резерви - різниця між загальними і обов'язковими резервами. Вони рівні максимально можливій кількості позик, які банк здатний видати без зміни структури активів, тому їх називають також позичкових потенціалом банку. Надлишкові резерви мають низьку прибутковість, тому банки прагнуть мінімізувати їх величину.

Основні операції комерційного банку показані на умовному прикладі (табл. 3.1), де резервна норма дорівнює 20%:

Таблиця 3.1

Операції комерційного банку

операція

Баланс після операції

активи

пасиви

1

випуск акцій

Резерви = 100

Акції = 100

2

Купівля будинку

Резерви = 20; Будівля = 80

Акції = 100

операція

Баланс після операції

активи

пасиви

3

прийом вкладів

Резерви = 70; Будівля = 80

Акції = 100; Вклади = 50

4

видача позики

Резерви = 70; Будівля = 80; Позики = 10

Акції = 100; Вклади = 60

5

отримання кредиту

Резерви = 75; Будівля = 80; Позики = 10

Акції = 100; Вклади = 60; Кредит = 5

 1. Індекс споживчих цін: методологія розрахунку
  ІСЦ - це індекс, що вимірює помісячну (поквартальну) динаміку цін на споживчі товари і послуги. Ціни реєструються в магазинах або в інших роздрібних торгових точках. Звичайний метод полягає в розрахунку середнього значення змін цін на різні продукти за один період але порівняно з попереднім
 2. Індекси цін
  Розрахунок зміни цін здійснюється індексним методом на основі фіксованих наборів товарів. В теорії індексів існують і інші підходи, але практика розрахунків базується на підході з використанням індексів «кошикового» типу. Індекс питомої ціни - це індекс, отриманий шляхом ділення ціни окремого
 3. Ігрова модель піратства
  Мафія - організоване співтовариство всіх піратів суспільства, вона максимізує середній дохід члена мафії, а держава - середній дохід чесного громадянина. Взаємодія мафії і держави моделюється у вигляді математичної гри. Вибір («хід») мафії - частка членів мафії в суспільстві (г 1, i = 1
 4. Хайєковські форми і кейнсіанські розміри
  Англійської аудиторії було чуже використання трикутної конструкції в якості основи для макроекономічного теоретизування, зокрема для пояснення природи підйомів і спадів. Спроба Хай- ска уявити теорію циклічного зміни виробництва за допомогою трикутників і з урахуванням межчасовий переваг спочатку
 5. Грошовий мультиплікатор
  Повна модель мультиплікації грошей будується з урахуванням відтоку частини грошей з депозитів у готівку. Грошова база (гроші підвищеної потужності) (В) - це банківські резерви (R ) Плюс готівку, яка звертається поза банками (С): Уподобання населення щодо форми зберігання грошей впливають
 6. Гіпотеза перманентного доходу Фрідмана
  Гіпотеза перманентного доходу була розроблена Мілтоном Фрідманом приблизно в той же час, що і гіпотеза життєвого циклу Модільяні. Зокрема, в книзі «Теорія функції споживання» (1957) він навів своє пояснення розбіжності між короткостроковою функцією споживання, що відповідає гіпотезі Кейнса
 7. Гіпотеза досконалого ринку
  В рамках гіпотези ефективного ринку дещо осібно стоїть теорія досконалого ринку (Perfect market). Досконалий ринок визначається рядом умов, сукупність яких зводиться до досконалої конкуренції. Серед умов розвитку досконалого ринку виділяються наступні: ідеальна ринкова інформація; відсутність
 8. Функція Солоу, обмежена функція ces
  характеризується тим, що величина процентної зміни граничної норми заміни факторів, викликаного збільшенням будь-якого фактора па один відсоток, не залежить від початкового рівня факторів Функція Солоу може використовуватися приблизно в тих же ситуаціях, що і функція CES, проте передумови
© 2014-2022  epi.cc.ua