Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

індекси цін

Розрахунок зміни цін здійснюється індексним методом на основі фіксованих наборів товарів. В теорії індексів існують і інші підходи, але практика розрахунків базується на підході з використанням індексів «кошикового» типу.

Індекс питомої ціни - це індекс, отриманий шляхом ділення ціни окремого товару або послуги в якомусь певному році на ціну того ж товару або послуги в тому році, який використовується для порівняння, і подальшого множення результату на 100. Для отримання індексу ціни окремого товару або послуги статистичні установи збирають дані про ціну одиниці цієї продукції протягом тривалого періоду часу.

Як чотирьох головних індексів цін в системі економічної статистики використовуються індекс споживчих цін (ІСЦ), індекс цін виробників (ІЦВ) та індекси експортних і імпортних цін (ІЕЦ і ІІЦ). Це добре відомі показники діяльності на макроекономічному рівні. Вони безпосередньо відображають купівельну спроможність грошей в різних видах операцій і в інших потоках, пов'язаних з товарами і послугами. Тому ці індекси відіграють важливу роль в розробці і проведенні грошово-кредитної і податково-бюджетної політики держави. Вони використовуються також в якості дефляторов при визначенні зведених показників обсягу вироблених і споживаних товарів і послуг.

Крім того, вони використовуються в якості інформаційної основи для прийняття економічних рішень усіма учасниками приватного сектора. Вони не становлять (і не повинні складати) виключно набір не пов'язаних один з одним індексів цін, а забезпечують комплексний і послідовний підхід до аналізу змін цін, що відносяться до виробництва, споживання та міжнародним операціям з товарами і послугами. В результаті значимість цих індексів в чималому ступені обумовлена значимістю вартісних агрегатів, до яких відноситься кожен з цих індексів.

У разі індексів цін агрегування позначає процес, в ході якого індекси цін для агрегатів нижчого рівня усереднюються або іншим чином об'єднуються для отримання індексів цін для агрегатів більш високого рівня.

Корисно пов'язати агрегати і матриці компонентів в таблиці ресурсів та використання (ТРИ) з чотирма основними індексами цін, які складаються більшістю країн. Це дозволить отримати більш точне уявлення про головне призначення основних індексів цін в загальній системі економічної статистики, яку представляє CI1C 2008 р Нижче перераховані чотири основні індекси цін і пов'язані з ними агрегати національних рахунків і матриці:

Слід окремо зазначити, що оскільки імпорт не включається в ВВП, то індекс цін для ВВП вимірює інфляцію, зумовлену внутрішніми факторами.

Основні індекси цін і їх характеристики

Таблиця 33

індекс

включаються статті

визначення цін

охоплення операцій

джерела ваг

Індекс цін виробників

Всі види вироблених або переробляються всередині країни товарів і послуг, які оцінюються в ринкових цінах

Основні ціни, які визначаються для товарів на момент їх готовності до продажу (готовності для передачі прав власності), або ціни на послуги на момент надання послуги

Випуск продукції нредпрія- ти й - резидентів, вкл ючающі й у разі товарів реалізацію плюс зміна запасів готової продукції, а в разі послуг - їх реалізацію

Матриці продуктів але галузям, категорії ринкової продукції р.11 і продукції для власного кінцевого використання р.12 в розширеному галузевому рахунку виробництва і в таблиці ресурсів та використання

індекс

споживчих

цін

Базисний агрегат витрат № 1: всі види товарів і послуг, в явній або неявній формі придбаних домашніми господарствами для індивідуального споживання

Ціни покупців, які визначаються для товарів на дату передачі прав власності, а для послуг - на дату використання, включаючи податки на продукти, викл ючая су беї д і й на продукти і включаючи транспортні та торговельні націнки

Базисний агрегат витрат № 1: витрати на споживання інституційних одиниць в складі сектора домашніх господарств S.13, виключаючи споживання результатів власного виробництва, крім умовно обчислених витрат на орендну плату відносно житлових приміщень, в яких проживають їхні власники

Базисний агрегат витрат № 1: стовпець продуктів субагрегата споживання ІСЦ, категорія індивідуального споживання р.31 сектора домашніх господарств S.13 в розширеному рахунку використання доходів і в таблиці ресурсів та використання

Базисний агрегат витрат № 2: всі види товарів і послуг, в явній формі придбаних домашніми господарствами для індивідуального споживання, плюс всі види товарів і послуг, в явній формі придбаних домашніми

Базисний агрегат витрат № 2: базисний афегат витрат № 1 мінус умовно обчислені витрати на орендну плату за житлові приміщення, в яких проживають їхні власники, плюс чисте придбання або істотне поліпшення житлових приміщень

Базисний афегат витрат № 2: стовпець продуктів субафегата споживання продуктів, придбаних за гроші, категорія і ндівідуал ьного спожитий ія р.31 сектора домашніх господарств S.13 в розширеному рахунку використання доходів,

індекс

включаються статті

визначення цін

охоплення операцій

джерела ваг

господарствами для накопичення, пов'язаного з житловими будинками і спорудами

плюс стовпець продуктів, категорія «придбання мінус вибуття основних фондів» Р.511 для житлових приміщень

індекс

експортних

цін

Всі види транспортабельних товарів і послуг, придбаних нерезидентами у резидентів. Чи включаються товари, експортовані без передачі прав власності з метою їх суттєвої переробки нерезидентами і подальшого реімпорту

Ціни покупців на кордоні країни-експортера (ФОБ), включаючи експортні податки і виключаючи експортні субсидії, і включаючи націнки, пов'язані з торгівлею і транспортуванням від місця виробництва до кордону країни

Все транспортабельні товари і послуги, вироблені або перероблений н і резидентам і і придбані нерезидентами, крім товарів в дорозі або товарів, експортованих і підданих мінімальної переробки нерезидентами для реімпорту

Стовпець продуктів категорії експорту р.6 в розширеному рахунку зовнішніх операцій з товарами і послугами і в таблиці ресурсів та використання

індекс

імпортних

цін

Всі види транспортабельних товарів і послуг, придбаних резидентами у нерезидентів. Чи включаються товари, імпортовані без передачі прав власності з метою їх суттєвої переробки резидентами і подальшого реекспорту

Ціни покупців на кордоні країни-експортера (ФОБ), включаючи імпортні податки і виключаючи імпортні субсидії, і включаючи націнки, пов'язані з торгівлею і транспортуванням від місця виробництва до кордону країни

Все транспортабельні товари і послуги, вироблені або перероблені нерезидентами і придбані резидентами, крім товарів в дорозі або то варів, і м 11 орт і ваний н и х і підданих мінімальної переробки резидентами для реекспорту

Стовпець продуктів категорії імпорту Р.7 в розширеному рахунку зовнішніх операцій з товарами і послугами і в таблиці ресурсів та використання

індекс цін характеризується як функція співвідношень цін і ваг, при цьому необхідні властивості цих відносин і ваг (крім власне формули індексу) визначаються вартісним агрегатом. До таких факторів належать такі:

На підставі проведеного огляду рахунків СНС 2008 г., пов'язаних з операціями з товарами і послугами, можна узагальнити ці приватні характеристики кожного з чотирьох основних індексів (див. Табл. 3.3).

У складі сукупних кінцевих витрат інституційного сектора домашніх господарств (S.14) є два головних субагрегата витрат, що застосовуються в більшості національних ІСЦ, які очевидним чином пов'язані з СНС.

Р.313 послуги з фінансового посередництва, вимірювані непрямим чином (УФПІК);

Р.511а валове нагромадження основного капіталу в формі житлових будинків і споруд.

Прихильники застосування базисного агрегату ІСЦ № 1 зазвичай підходять до ІСЦ з позицій аналізу споживання або вартості життя, вважаючи, що рівень добробуту домашніх господарств визначається потоком товарів і послуг, споживаних домашніми господарствами, включаючи послуги житлових будинків і споруд, які повністю або частково належать мешканцям. З цієї точки зору нагромадження основного капіталу домашніми господарствами, яке фактично обмежується придбанням житла для власного використання, являє собою вид комерційної діяльності некорпоративних підприємств, що належать домашнім господарствам, і тому не входить в охоплення ІСЦ.

Зі звичайного варіанту агрегату № 1 виключається споживання результатів власного виробництва, не пов'язане з житлом (Р.314). Оплата натурою у формі надаються роботодавцем пільг є важливою складовою цієї статті, проте домашні господарства часто мають лише туманне уявлення про її вартості, оскільки роботодавець фактично проводить виплати постачальникам цих пільг. Проте аргументом на користь включення цієї статті могло б служити та обставина, що домашні господарства іноді в змозі здійснювати контроль над тим, яким чином витрачається ця частина їх доходу від оплати праці.

Прихильники застосування базисного агрегату ІСЦ № 2, як правило, підходять до ІСЦ з позицій аналізу операцій або інфляції, адаптуючи індекс для вимірювання темпів зміни цін агрегату витрат, в цілому охоплює кінцеві фінансові витрати домашніх господарств на товари і послуги, включаючи накопичення в формі житлових будинків і споруд шляхом придбання власного житла і вироблених в ньому істотних поліпшень.

Корисними є обидві концепції ІСЦ. Підхід з позицій аналізу вартості життя дозволяє побудувати індекс цін, пов'язаний з показником обсягу споживання домашніх господарств. Підхід з позицій аналізу інфляції дозволяє побудувати індекс цін, пов'язаний з показником обсягу грошових покупок домашніх господарств для кінцевого споживання, що показує тиск попиту, який чиниться ними на ринки, учасниками яких вони є.

Індексом цін кошика називають індекс

ціни періоду t порівнюються з цінами (більш раннього) базисного періоду цін 0 з використанням деякої певної кошика кількостей товарів і послуг. Мається на увазі, що підсумовування проводиться за всіма значеннями п.

Такий кошик необов'язково повинна містити фактичні кількості товарів в будь-якому конкретному періоді. Такий загальний вигляд індексу називають індексом цін Лоу на ім'я дослідника індексів, який вперше запропонував цей загальний вигляд індексу. Сімейство індексів Лоу включає деякі відомі індекси в якості окремих випадків:

Основні форми індексів, використовуваних в практиці статистики цін:

- індекс цін, зважений за вагами базисного періоду, - індекс Ласпейреса (Індекс споживчих цін):

- індекс цін, зважений але ваг поточного періоду, - індекс Пааше (дефлятор ВВП):

Головна відмінність в цих індексах пов'язано з вибором базового року.

Проблема вибору системи зважування при розрахунку агрегатного індексу цін у теоретичній статистиці до кінця не вирішена.

Один з напрямків вирішення цієї проблеми - компромісний варіант зважування з використанням індексу Еджворта - Маршалла:

Інше рішення проблеми зводиться до використання симетричного індексу.

симетричним індексом називається такий індекс, в якому ціни і кількості мають рівну значущість в двох порівнюваних періодах і враховуються симетричним чином.

перший - індекс Фішера (Використовуваний в розрахунках в РФ):

другий - індекс цін Уолша, Iw.

Це індекс кошика, в якому кількості є геометричними середніми кількостей двох періодів, т. Е. Завдяки застосуванню геометричного, а не арифметичного середнього кількості, відносним кількостей обох періодів присвоюється рівну вагу.

Кількості в індексі Уолша можна розглядати як репрезентативні для обох періодів:

Економічна теорія постулює наявність кривих байдужості, які показують, як споживачі змінили б структуру своїх витрат у відповідь на зміни цін. За винятком випадку, коли функції корисності, які представляють криві байдужості, аналогічні в періодах часу 0 і t, індекси Ласпейреса і Пааше для цього періоду будуть засновані на функції корисності різної форми. У загальному випадку індекс Ласпейреса дасть верхню межу своєї функції корисності, в той час як індекс Пааше дасть нижню межу своєї функції корисності, але ці дві функції корисності будуть різними.

Було отримано ряд індексів, названих гіперболічними індексами і пов'язаних з функціями корисності, які відображають зміни в кількостях за період часу в результаті зміни цін. Індекс Фішера - один приклад гіперболічного індексу; індекс Торнквиста - ще один приклад. Індекс Торнквиста - це геометрична середня величина співвідношень цін, зважених за середніми часткам витрат в двох періодах. Таким чином, індекси цін та індекси обсягу Торнквиста визначаються за формулами

Індекси Фішера і Торнквиста надають рівну значимість інформації про частки вартостей в обох періодах часу для цілей зважування. Тому можна очікувати, що їх значення будуть знаходитися між значеннями індексів Ласпейреса і Пааше, що і передбачалося в якості мети. Розбіжність між індексами Торнквиста і Фішера і іншими аналогічними симетричними індексами, ймовірно, буде не дуже великим. В індексах обсягу Торнквиста і Фішера не використовуються ціни конкретного окремого періоду. Термін «в постійних цінах» некоректний для рядів такого роду; більш правильно говорити про рядах показників (індексів) обсягів.

Розбіжності, що виникають у зв'язку з використанням ланцюгових індексів, стають тим значніше, чим далі період часу від року, в порівнянні з яким проводиться порівняння. Якщо рік, з яким проводиться порівняння, обраний так, що він знаходиться поблизу кінця динамічного ряду, го розбіжності будуть відносно невеликими для останніх кварталів. Дійсно, якщо використовується формула ланцюгового індексу Ласпейреса і якщо рік, з яким проводиться порівняння, обраний так, щоб співпасти з останнім базисним роком, тоді дані для кварталів, наступних за роком порівняння, будуть аддитивними.

Іншою перевагою вибору року порівняння поблизу кінця ланцюгового ряду показників обсягу полягає в тому, що коли показники представлені у вартісному вираженні, їх значення нс відрізняються істотно від поточних вартостей для останніх періодів, якщо ціни змінюються плавно. Для збереження такої ситуації потрібно щорічно змінювати рік, з яким проводиться порівняння, коли нова ланка додається в ланцюгової індекс, що призводить до перегляду ланцюгового ряду обсягу по всій його довжині. Відзначимо, що така процедура тягне за собою перегляд рівнів, але не темпів зростання.

 1. Комерційні банки
  Банкноти, що виходять з центрального банку, - спочатку потрапляють до домашнім господарствам і фірмам, а потім частина їх виявляється в комерційних банках у вигляді депозитів «публіки». При наявності депозиту в банку вкладник може отримати чекову книжку або електронну платіжну картку. Так
 2. Коливання, хвилі, цикли
  У світі постійно відбуваються сотні, тисячі, мільйони різних коливань. Вони відбуваються регулярно, з тією чи іншою періодичністю. Структура Всесвіту, як і атомів, хвилеподібно. Квантова теорія є не більше ніж поясненням того, як поводяться хвилі - позитивні (матерія) і негативні (антиматерія).
 3. Класифікація економічних прогнозів
  За рівнями агрегування зазвичай виділяють наступні групи прогнозів: макроекономічний, структурний (міжгалузевий, міжрегіональний), прогноз розвитку народногосподарських комплексів (паливно-енергетичного, агропромислового, інвестиційного, виробничої інфраструктури, сфери обслуговування населення)
 4. Кейнсіанство
  Класичний і кейнсіанський підхід є дві основні традиції в макроекономіці. Класичний підхід пов'язаний з ім'ям А. Сміта і заснований на концепції «невидимої руки», що приводить суспільство до максимального добробуту. Заробітна плата і ціни на всіх ринках швидко і автоматично коригуються через
 5. Кейнсіанська функція попиту на працю
  Якщо в неокласичної концепції обсяг випуску визначається фірмами, які прагнуть до максимізації прибутку, то в кейнсіанської концепції він постав величиною дійсного попиту. В результаті при заданій технології попит на працю є функцією від величини дійсного попиту: Л jD = № (у *). Наочно це
 6. Історичний контекст і передумови моделі
  Для розуміння передумов і пристрої моделі корисно в найзагальніших рисах уявляти собі особливості політичного устрою і стану економіки європейських країн в XVIII-XIX ст. По-перше, слід зазначити відмінну рису політичного устрою - відсутність загального виборчого права. Навіть в тих країнах
 7. Інтервальний оцінювання коефіцієнтів регресії
  Поряд з точковими оцінками ф генеральних коефіцієнтів регресії р- регресійний аналіз дозволяє отримувати і інтервальні оцінки останніх з довірчою ймовірністю у. Інтервальна оцінка з довірчою ймовірністю у для параметра Р- має вигляд де / а знаходять по таблиці / -розподіленого при ймовірності
 8. Інші пояснення поведінки споживача
  Подальший розвиток економічної науки привело до перегляду деяких теорій, в тому числі погляду на раціональність поведінки людини. Нагадаємо, що Кейнс, обговорюючи функцію споживання, згадував про психологічний правилі. Однак Модільяні, Фрідман та їх послідовники обговорювали гіпотетичного
© 2014-2022  epi.cc.ua