Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування → 
« Попередня   ЗМІСТ  

Система індексів цін в Російській Федерації

У статистичній практиці Російської Федерації основним методом розрахунку зведеного індексу цін по різнорідним товарів чи товарних груп є розрахунок середньозваженої величини з індивідуальних індексів цін.

У Росстат розроблена система індексів цін, в яку входять:

в сфері споживчого ринку

в сфері виробництва

індекс цін виробників сільськогосподарської продукції;

Індекс споживчих цін і тарифів на товари і послуги (ІСЦ) вимірює ставлення вартості фіксованого набору товарів і послуг в цінах поточного періоду до його вартості в цінах базисного періоду і характеризує зміну в часі загального рівня цін на товари і послуги, які купуються населенням для невиробничого споживання. ІСЦ є найважливішим показником, що характеризує рівень інфляції, і використовується для цілей державної політики, аналізу і прогнозу цінових процесів в економіці, перегляду мінімальних соціальних гарантій, вирішення правових спорів, а також при перерахунку ряду показників системи національних рахунків поточних цін в постійні ціни.

У Російській Федерації ІСЦ розраховується шляхом об'єднання двох інформаційних потоків:

Споживчий набір, на підставі якого розраховується ІСЦ, являє собою єдину для всіх суб'єктів Російської Федерації вибірку груп товарів і послуг, найбільш часто споживаних населенням. До складу набору включені 83 найменування товарів і послуг, в тому числі 30 видів продовольчих товарів, 41 вид непродовольчих товарів і 12 видів послуг.

У набір товарів і послуг, розроблений для спостереження за цінами, включені товари і послуги масового споживчого попиту. При відборі позицій враховувалися значимість товарів і послуг для населення, представництво з точки зору відображення динаміки цін на однорідні товари і стійке наявність їх у продажу.

Вихідною інформацією для розрахунку ІСЦ є дані реєстрації цін на товари і послуги з конкретними споживчими властивостями. На їх основі визначаються середні порівнянні ціни звітного і попереднього періодів. Порівнянної вважається ціна, зареєстрована в одній і тій же організації торгівлі (сфери послуг) на один і той же або аналогічний за якістю товар (послугу).

На базі індивідуальних індексів цін по містах, які беруть участь в спостереженні, визначаються агрегатні індекси цін на окремі товари і послуги в цілому по суб'єкту Російської Федерації, федеральному округу і Російської Федерації.

На основі агрегатних індексів цін на товари і послуги в цілому по суб'єкту Російської Федерації, федеральному округу і Російської Федерації і частки витрат на їх придбання в споживчих витратах населення визначаються індекси цін в цілому на групи продовольчих, непродовольчих товарів і послуг, а також ІСЦ за суб'єктами Російської Федерації, федеральному округу і Російської Федерації. У табл. 3.4 відображений рівень інфляції на споживчому ринку.

Таблиця 3.4

Індекси споживчих цін на товари та послуги в Російській Федерації, 1991-2013 рр.

Роки, грудень до грудня

%

коефіцієнт зростання

тисячу дев'ятсот дев'яносто один

260

2,6

одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві

2609

26,09

+1993

940

9,4

1994

315

3,15

1995

231

2,31

1996

122

1,22

1 997

111

1,11

Роки, грудень до грудня

%

коефіцієнт зростання

1998

184

1,84

1999

137

1,37

2000

120

1,2

2001

119

1,19

2002

115

1,15

2003

112

1,12

2004

112

1,12

2005

111

1,11

2006

109

1,09

2007

112

1,12

2008

З

1,13

2009

109

1,09

2010

109

1,09

2011

106

1,06

2012

107

1,07

2013

107

1,07

Разом: зміна цін за період 1991-2013

71 037,1

Індекси ціп па первинному і вторинному ринках житла розраховуються на основі зареєстрованих цін на новозбудовані квартири і на квартири функціонуючого житлового фонду, що знаходяться у власності, якщо вони є об'єктами скоєння ринкових угод.

Спостереження ведеться за вибірковим колі організацій, що здійснюють операції з нерухомістю в територіальних центрах та окремих містах суб'єктів Російської Федерації. При реєстрації цін на квартири враховуються їх кількісні та якісні характеристики, а також район їх розташування в місті. Середні ціни по Російської Федерації розраховуються з середніх цін, що склалися в її суб'єктах. Як терезів використовуються дані про введення в дію квартир за попередній рік і чисельності міського постійного населення на початок звітного року.

Один з основних індексів в сфері виробництва - індекс цін виробників промислових товарів. Він розраховується на підставі реєстрації цін па товари-представники в базових організаціях. Ціни виробників представляють собою фактично сформовані на момент реєстрації ціни зазначених організацій на вироблену продукцію, призначену для реалізації на внутрішньому ринку (без непрямих товарних податків - податку на додану вартість, акцизу і т. П.).

Розраховані але говарят-представникам індекси цін виробників послідовно агрегируются в індекси цін відповідних видів, груп, класів, розділів економічної діяльності. Як терезів використовуються дані про обсяг виробництва у вартісному вираженні базисного періоду.

Індекси цін виробників сільськогосподарської продукції обчислюються на підставі реєстрації в відібраних для спостереження сільськогосподарських організаціях цін на основні види товарів-представ ників, які реалізуються заготівельним, переробним організаціям, на ринку, через власну торговельну мережу, населенню безпосередньо з транспортних засобів, на ярмарках, біржах, аукціонах, організаціям, комерційним структурам і т. п. Ціни виробників сільськогосподарської продукції наводяться з урахуванням надбавок і знижок за якість реалізованої продукції без витрат на транспортування, ек спедірованіе, навантаження і розвантаження продукції, а також без податку на додану вартість.

Ззнавств індекс цін будівельної продукції відображає загальну зміну цін в будівництві об'єктів різних видів економічної діяльності та розраховується як агрегований показник з індексів цін виробників в будівництві (будівельно-монтажні роботи), на машини й устаткування, що використовуються в будівництві, і інші капітальні роботи і витрати, зважених за часткою цих елементів в загальному обсязі інвестицій в основний капітал.

Індекс цін на машини і обладнання, які використовуються в будівництві, обчислюється за даними про зміну цін виробників цього обладнання, а також транспортних, постачальницько-збутових витрат і ставки податку на додану вартість.

Індекси тарифів на вантажні перевезення характеризують зміну за поточний період тарифів на вантажні перевезення без урахування зміни за цей період структури перевезених вантажів за різноманітними ознаками: за видом і розміром відправки вантажу, швидкості доставки, відстані перевезення, території перевезення, типу рухомого складу, ступеня використання його вантажопідйомності і ін.

Ззнавств індекс тарифів на вантажні перевезення розраховується з індексів тарифів на перевезення вантажів окремими видами транспорту (залізничним, автомобільним, трубопровідним, морським, внутрішнім водним, повітряним). По кожному виду транспорту реєструються тарифи на послуги-представники. За послугу-представник приймається перевезення 1 т масового вантажу певним видом транспорту на фіксовану відстань. Як терезів використовуються доходи відповідного виду транспорту від перевезень вантажів за базисний період.

Індекс тарифів на послуги зв'язку для юридичних осіб характеризує зміну тарифів на послуги зв'язку для бюджетних і комерційних організацій, надані як за вільними тарифами, так і за регульованими на федеральному рівні.

При розрахунку зведених індексів тарифів в якості ваг використовуються дані про доходи від послуг зв'язку за попередній рік.

 1. Темп інфляції
  Індекси цін показують, у скільки разів змінилися ціни в поточному періоді в порівнянні з базовим. Для багатьох розрахунків необхідно знати також процентна зміна, процентний приріст або процентне падіння цін, темп інфляції. У загальному вигляді темп інфляції визначається за формулою де п з
 2. Технологічні коефіцієнти
  Припустимо, що народне господарство подразделено па (п + 1) сектор; п галузей або виробничих секторів і (п + 1) -й сектор кінцевого попиту, представлений в табл. 8.1 і 8.2 сектором домашніх господарств. Для цілей математичних перетворень фізичний випуск сектора i зазвичай позначається через
 3. Таблиці «галузь на галузь»
  Так само як для складання матриці «продукт на продукт» використовуються два методу, існують і два способи складання матриці «галузь на галузь»: 1) використання постійної структури продажів для продуктів, що передбачає залежність розподілу попиту між споживачами від продукту, а не від галузі
 4. Сукупний попит і його структура, попит домашніх господарств
  Покупцями на ринку благ є вага чотири макроекономічні суб'єкти: сектор домашніх господарств, підприємницький сектор, держава і решта світу. Яка була частка кожного з них в Російській Федерації та США в 2010-2015 рр. показано в табл. 3.1. Розглянемо, як формується обсяг попиту цих суб'єктів.
 5. Суб'єктивне сприйняття ситуації
  Об'єктивна статистика свідчить про те, що в російській економіці досягнуто певних висоти, позитивні тенденції набирають хід. Але як сприймають всі ці зміни звичайні люди? Чи відчувають росіяни позитивні зміни у своєму житті? Звернемося до суб'єктивними оцінками економічної ситуації. Типова
 6. Структура грошової маси
  Готівкові гроші або депозити до запитання більш ліквідні, ніж ощадні депозити, але останні в порівнянні з першими більш вигідні для збереження цінності, оскільки при відсутності інфляції вони не тільки зберігають, але і збільшують цінність на величину нарахованих відсотків за вкладами. У зв'язку
 7. Статистичний аналіз циклів
  Теорія великих циклів створена Н. Д. Кондратьєвим, який провів статистичний аналіз динаміки за 140 років рівня цін, відсотка на капітал, зарплати, зовнішньоторговельного обороту, обсягів видобутку і споживання вугілля, чавуну, свинцю. Для всіх показників він побудував криві вікових тенденцій
 8. Стабілізаційна політика у відкритій економіці
  У гл. 11 передбачалося, що на формування кон'юнктури національного господарства решта світу не впливає. Насправді в сучасному світі економіка будь-якої країни активно втягується в світове господарство, в якому тісно взаємозалежні національні ринки благ, фінансів і факторів виробництва. Посилення
© 2014-2022  epi.cc.ua