Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

технологічні коефіцієнти

Припустимо, що народне господарство подразделено па (п + 1) сектор; п галузей або виробничих секторів і (п + 1) -й сектор кінцевого попиту, представлений в табл. 8.1 і 8.2 сектором домашніх господарств. Для цілей математичних перетворень фізичний випуск сектора i зазвичай позначається через xit символ Xjj представляє кількість продукції сектора *, яку використовують як витрат сектором у. Кількість продукції сектора г, що доставляється сектору кінцевого попиту xin + 1, зазвичай позначається для стислості як yt.

Обсяг випуску сектора г, використовуваний сектором у при виробництві одиниці його сукупного обсягу випуску у, позначається символом atj і називається коефіцієнтом витрат продукту i в сектореу:

Безліч всіх коефіцієнтів витрат всіх секторів даної економіки, представлених у формі прямокутної таблиці, відповідної таблиці міжгалузевого балансу для тієї ж самої економіки, називається структурної матрицею. Таблиця 8.3 представляє структурну матрицю економіки, матриця потоків якої показана в табл. 8.1. Матриця потоків - це джерело емпіричної інформації про структуру витрат різних секторів економіки. Елементи табл. 8.3 обчислені але формулою (8.1) на основі даних, представлених в табл. 8.2: ап = 50/200 = - 0,25; я12 = 40/100 - 0,4 і т. д.

Таблиця 83

Спрощена матриця структурних коефіцієнтів в трисекторна економіці в натуральних одиницях

в

з

Сектор 1 Сільське господарство

Сектор 2 Промисловість

Сектор 3 Домашнє господарство

Загальний

випуск

сектор 1

Сільське господарство

50/200 = 0,25

40/100 = 0,4

110/600 = 0,183

200

сектор 2

промисловість

28/200 = 0,14

12/100 = 0,12

60/600 = 0,1

100

сектор 3

Домашнє господарство

160/200 = 0,8

360/100 = 3,6

80/600 = 0,133

600

На практиці структурні матриці зазвичай обчислюються па основі міжгалузевого балансу у вартісному вираженні, як, наприклад, табл. 8.2 і 8.4. Але у всіх випадках коефіцієнти витрат для аналітичних цілей повинні інтерпретуватися як відносини двох кількостей, виміряних в фізичних одиницях.

Таблиця 8.4

Спрощена матриця структурних коефіцієнтів в трисекторна економіці в вартісному вираженні

в

з

Сектор 1 Сільське господарство

Сектор 2 Промисловість

Сектор 3 Домашнє господарство

Загальний

випуск

Сектор 1 Сільське господарство

1000/4000 = 0,25

800/5000 = 0,16

2200/6000 = 0,37

4000

Сектор 2 Промисловість

1400/4000 = 0,35

600/5000 = 0,12

3000/6000 = 0,5

5000

сектор 3

домашнє

господарство

1600/4000 = 0,4

3600/5000 = 0,72

800/6000 = 0,13

6000

Загальний випуск

4000

5000

6000

15 000

Для аналізу розраховують коефіцієнти прямих і повних витрат.

Коефіцієнти прямих витрат обчислюються в натуральному і вартісному вираженні. У натуральному вираженні вони показують витрата одного продукту на виробництво одиниці іншого продукту в натуральному вимірі, наприклад витрата вугілля в кілограмах на 1000 кВт - год електроенергії. Коефіцієнти прямих витрат у вартісному вираженні показують витрати продукції однієї галузі на виробництво одиниці продукції іншої галузі в рублях.

Коефіцієнти прямих витрат змінюються під впливом технічного прогресу, поліпшення організації виробництва і т. П. І тим самим відображають зростання ефективності суспільного виробництва.

Коефіцієнти повних витрат охоплюють елементи витрат виробництва інших продуктів, побічно пов'язаних з виробництвом даного виду продукції, на відміну від коефіцієнтів прямих витрат, складових частина витрат виробництва даного виду продукції. Звідси випливає, що коефіцієнти повних витрат по окремих галузях не можна складати і відносити до валової продукції даних галузей, як це робиться з коефіцієнтами прямих витрат. Сума коефіцієнтів повних витрат по галузям висловлює величезний оборот всередині економіки, що виникає в процесі виробництва продуктів. Коефіцієнти повних витрат найтіснішим чином пов'язані з кінцевим продуктом, т. З. з тією частиною продукції, яка використовується на споживання (невиробниче), накопичення, експорт і відшкодування зносу основних фондів. Звідси випливає одне з найважливіших властивостей коефіцієнтів повних витрат, яке виражається в наступному: якщо матрицю коефіцієнтів повних витрат помножити на вектор кінцевого продукту, то вийде обсяг валових випусків продукції по кожній галузі.

Таким чином, міжгалузевий баланс (МОЄ) - це економікоматематічна модель національної економіки, що конкретизує найважливіші макроекономічні та галузеві пропорції і використовувана в макроанализе з метою регулювання ринкового господарювання.

 1. Відкрита економіка, платіжний баланс, базові поняття
  В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати поняття платіжного балансу; основні принципи відображення операцій в платіжному балансі; вміти записувати операції в платіжному балансі; прогнозувати зміни в платіжному балансі в зв'язку зі змінами умов зовнішньої торгівлі;
 2. Види безробіття
  Слід підкреслити, що безробіття (за винятком добровільної) робить негативний вплив на економіку і суспільство. По-перше, безробіття означає наявність вільних трудових ресурсів, які могли б бути задіяні у виробничому процесі. Відповідно наявність безробіття означає, що ВВП нижче потенційно
 3. Велика відкрита економіка з недосконалою мобільністю капіталу
  В даному випадку мається на увазі, що недосконала мобільність капіталу виникає не внаслідок формальних заборон або неформальних бар'єрів, але є наслідком масштабу даної економіки - вона настільки велика, що впливає на загальносвітову реальну ставку відсотка. Причому вирівнювання загальносвітової
 4. Валютна політика
  Припустимо, що експорт країни зменшився, наприклад, через спад у світовій економіці (рис. 12.11). Скорочення експорту виразиться в зсуві лінії (Г?) Вліво. Тепер для вирівнювання рахунку поточних операцій обмінний курс повинен підвищиться до е у Якщо інвестори вважатимуть, що економічний спад
 5. Умова стійкості динамічної рівноваги
  У наведених прикладах як після монетарного, динамічного так і після фіскального імпульсу в економіці виникали затухаючі циклічні коливання національного доходу і темпу інфляції, т. Е. Динамічну рівновагу було стійким. Щоб з'ясувати, чи завжди в даній моделі інфляції динамічна рівновага стійко
 6. Ціноутворення за недосконалої конкуренції, рівновага при досконалої інформації (Лукас - Фелпс)
  Нехай на ринку є п однотипних товарів. Ціна г-го товару дорівнює Р " його відносна ціна близька до одиниці і дорівнює Р, / Р, де Р - рівень цін. Зміна переваг споживачів - відхилення обсягу попиту на товар від статичного обсягу попиту. Змінений обсяг попиту дорівнює ZjQj, де Q, - статичний
 7. Циклічні перебудови матеріально-технічної бази кредиту
  В історії кредиту відомі великі цикли, які пов'язані з принциповими змінами кредитної техніки і технології. Одне з перших технологічних змін кредиту пов'язано з використанням векселів. Важливою умовою розвитку кредиту стала подвійна бухгалтерія, яка дозволила поставити облік кредитних операцій.
 8. Теорії людського капіталу, людський капітал: загальний і спеціальний
  У сучасній економіці продуктивність працівника залежить в першу чергу від інвестицій в освіту. Ця теза лежить в основі теорії людського капіталу Г. Беккера. Людський капітал - це придбані якості людини (знання, вміння, досвід), які впливають на його продуктивність і служать джерелом його доходу.
© 2014-2022  epi.cc.ua