Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Ринок цінних паперів

Пасив балансу комерційного банку містить такі статті (в млн руб.): Вклади до запитання - 500; строкові вклади - 250; власний капітал - 100. Норматив мінімального резервного покриття за вкладами до запитання дорівнює 15%, а за строковими вкладами - 10%.

Наскільки зростуть надлишкові резерви банку, якщо половина вкладів до запитання буде переоформлена на строкові вклади?

№37

Поточний баланс комерційного банку має такий вигляд (млн руб.).

актив

пасив

обов'язкові резерви

280

безстрокові депозити

1000

надлишкові резерви

100

строкові депозити

800

облігації

620

Власний капітал

50

кредити

850

всього

1850

всього

1850

Для безстрокових вкладів центральний банк встановив 20% -ву норму мінімального резервного покриття, а для термінових - 10% -ву. Очікуючи підвищення прибутковості облігацій після оголошення уряду про розміщення додаткової позики, власники строкових вкладів придбали в своєму банку облігацій на суму 500 млн руб.

Яку максимальну суму додаткових кредитів після цього може надати банк? Уявіть новий баланс банку.

№38

Льоня намір за рахунок заощаджень сформувати портфель з двох різновидів цінних паперів. Очікувана прибутковість першої гА = 3% при дисперсії про2А = 3; другий - гв = 2% при про | = 6. Ставлення Лені до ризику представлено функцією корисності U = 3гр-про2, де гр і а2 - відповідно прибутковість і ступінь ризику портфеля.

Визначити оптимальну структуру портфеля для Льоні.

№39_

Чи не схильний до ризику індивід бажає скласти портфель з акцій компаній Л і В. Акції мають наступні характеристики: ТА = 10%; = 4; гв = 15%; gb = 20. Прибутковість акцій не залежать один від одного.

Визначити структуру портфеля, що володіє мінімальним ризиком, і величину ризику.

№ 40

Ольга має намір вкласти 20 000 деї. од. на один рік на ринку фінансів, на якому звертаються дві акції і є можливість позичати і позичати гроші за фіксованою ставкою 8% річних:

фінансові

інструменти

Поточна ціна

Ціна + дивіденди через рік

Варіація очікуваних надходжень

акція А

240

288

36

акція В

160

184

25

позика

100

108

0

Коефіцієнт кореляції прибутковості акцій рл в = 0,8. Ольга хоче отримати максимально можливий приріст своїх вкладень за умови, що стандартне відхилення очікуваного приросту не перевищуватиме 12%.

На отримання якої суми грошей через рік може розраховувати Ольга?

 1. Соціальні трансферти
  Дана стаття доходів включає в себе пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування по страхуванню і ряд інших виплат, що мають незначний обсяг. Основним джерелом пенсій та допомог є нарахування на оплату праці, менш значним - бюджети різних рівнів (в частині дитячих допомог і стипендій). Обсяг
 2. Словник основних термінів
  акселератор - коефіцієнт приростном капіталомісткості національного доходу. безробіття - надлишкова пропозиція праці при заданій його ціною. безробіття природна - існуючий в кожен даний момент контингент незайнятих, що виникає через те, що, як правило, індивід при зміні місця і профілю роботи
 3. Система показників національного доходу
  Крім ВВП, в макроекономічній статистиці розраховуються й інші показники, що характеризують економіку країни або економічну діяльність її громадян в цілому за певний період (рис. 2.3). Одним з часто використовуваних показників поряд з ВВП є валовий національний продукт, який представляє собою
 4. Східна модель, японська модель
  На відміну від західної моделі, що орієнтується в цілому на здібності та досягнення окремої людини, східна модель національної економіки базується на розумінні важливості колективної початку в економіці. Жорстка зв'язаність і солідарність членів спільноти, опора на колективні форми господарювання
 5. Секторіальна структура економіки і межі виробництва
  У СНС 2008 г., так само як і в попередніх версіях, застосовується угруповання економічних одиниць по інституційним секторам і по галузях. В основі угруповання лежить поняття інституційної одиниці. Інституційна одиниця - економічний суб'єкт, здатний від свого імені володіти активами, брати
 6. Розробка та використання аналітичних показників
  Аналітичні показники являють собою різного роду індекси, сформовані на основі певної сукупності окремих індикаторів. Існують такі аналітичні показники, як зведені і дифузні індекси, а також норми змін. зведені індекси являють собою середньозважені оцінки основних груп економічних індикаторів
 7. Розподіл трудових ресурсів
  Зайняті в економіці в балансі трудових ресурсів розподіляються за видами діяльності та форм власності. Джерелами інформації для складання другої частини балансу є: відомості підприємств і організацій про чисельність зайнятих; дані матеріалів обстежень населення з проблем зайнятості; дані органів
 8. Рівноважний зростання при технічному прогресі
  Якщо технічний прогрес відображається у вигляді умовного збільшення факторів виробництва, то стійкий рівноважний зростання сумісний тільки з нейтральним по Харроду (трудосберегающих) технічним прогресом. Це випливає з того, що при рівноважному зростанні у = I = so = = const. Так як норма заощаджень
© 2014-2022  epi.cc.ua