Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування. Частина 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ  

Розподіл трудових ресурсів

Зайняті в економіці в балансі трудових ресурсів розподіляються за видами діяльності та форм власності.

Джерелами інформації для складання другої частини балансу є: відомості підприємств і організацій про чисельність зайнятих; дані матеріалів обстежень населення з проблем зайнятості; дані органів державної служби зайнятості про чисельність безробітних, офіційно зареєстрованих в органах державної служби зайнятості; дані навчальних закладів про чисельність що навчаються за денною формою навчання.

Чисельність працюючих на підприємствах і в організаціях формується з відомостей, одержуваних від підприємств і організацій, включаючи малі та спільні підприємства. У чисельності працюючих на підприємствах і в організаціях враховуються не тільки особи, які перебувають в обліковому складі підприємства, організації, а й частина осіб, які працюють за договорами підряду. Щоб уникнути подвійного обліку осіб, які працюють на умовах договору підряду, за даними вибіркових обстежень визначається чисельність зайнятих тільки на одному підприємстві, в одній організації.

Чисельність зайнятих в селянських господарствах розраховується наступним чином. Середньорічна кількість селянських господарств (яке визначається але даними обліку селянських господарств як середня арифметична величина числа селянських господарств на початок кожного кварталу) множиться на коефіцієнт зайнятості в одному господарстві з урахуванням експертної оцінки вторинної зайнятості. Коефіцієнт зайнятості обчислюється за зведеними даними обстеження селянських (фермерських) господарств станом на початок року як відношення загальної чисельності зайнятих в селянських господарствах до числа обстежених господарств.

Чисельність зайнятих індивідуальною працею і за наймом в окремих громадян розраховується на підставі даних вибіркового обстеження населення з проблем зайнятості.

Чисельність учнів в працездатному віці, які навчаються з відривом від виробництва, обчислюється за кожним видом навчання. Щоб уникнути подвійного обліку із загальної чисельності учнів денної форми навчання виключаються особи, що поєднують навчання з трудовою діяльністю. Чисельність цієї категорії учнів розраховується за даними вибіркових обстежень населення з проблем зайнятості.

Середньорічна загальна чисельність безробітних визначається наступним чином. Відповідно до Методики розрахунку загальної чисельності безробітних, рівня загальної і зареєстрованого безробіття розраховують загальну чисельність безробітних по місяцях року, використовуючи дані обстежень населення з проблем зайнятості. Середньорічна загальна чисельність безробітних визначається як середня арифметична отриманих величин.

Для розрахунку середньорічної чисельності зареєстрованих безробітних використовуються місячні дані органів державної служби зайнятості. Середньорічна чисельність безробітних визначається як середня арифметична цих даних.

Прогноз балансу трудових ресурсів розробляється щорічно Мінпраці РФ. Цілі прогнозу:

- оцінки збалансованості потенційної пропозиції на ринку праці і потенційного попиту на робочу силу;

визначення структурних пропорцій пропозиції і попиту на ринку

праці;

виявлення перспективних напрямків розвитку ринку праці з урахуванням стратегій розвитку окремих сфер і галузей економіки;

підвищення ефективності регулювання процесів формування та використання трудових ресурсів, а також прийняття управлінських рішень.

Мінпраці РФ на підставі ретроспективних даних балансу і базового сценарію прогнозу соціально-економічного розвитку РФ на 2014- 2016 рр. розробив прогноз балансу трудових ресурсів. З нього випливає, що протягом 2013 року на ринку праці зберігалася позитивна динаміка. Рівень зайнятості населення характеризувався високими значеннями, безробіття була близька до історичного мінімуму.

Згідно демографічним прогнозом Росстату чисельність населення в 2014-2016 рр. буде збільшуватися щорічно на 0,2 млн чол. і в 2016 р складе 144,1 млн осіб. (В 2012 р.- 143,2 млн осіб.). При цьому чисельність населення працездатного віку буде знижуватися, а чисельність населення старше і молодше працездатного віку - рости. Чисельність населення старше працездатного віку збільшиться на 2,8 млн чол., Або на 8,5% (з 32,8 млн чол. В 2012 р до 35,6 млн чол. В 2016 р). Осіб молодше працездатного віку стане більше на 2,1 млн чол., Або на 8,8% (23,8 млн чол. В 2012 р, 25,9 млн чол. В 2016 р).

 1. Структура і методологія економічного прогнозування. Класифікація прогнозів
  Під системою економічного прогнозування розуміють єдність методології, організації та розробки прогнозів, що забезпечують їх узгодженість, наступність і безперервність. Термін «система» походить від грецького слова systerna, що означає ціле, складене з частин, або з'єднання, т. е. система
 2. Структура доходів і витрат
  Структура доходів росіян під дією ринкового механізму змінилася кардинальним чином (табл. 7.18). Оплата за найману працю займає стабільно невелику частку - близько 40%. З'явилися нові джерела доходу, пов'язані з підприємницькою активністю населення, можливістю прибутковим чином використовувати
 3. Стохастична модель циклу
  Є два стану економіки: в першому стані рівень цін дорівнює Р {, а реальний ВВП - Y v у другому - Р 2 і Y 2 . Матриця переходів - матриця, елементи якої рівні ймовірності переходу з одного стану (помер рядки) в інший стан (номер стовпчика), сума елементів її кожного рядка дорівнює одиниці.
 4. Становлення макроекономічної теорії: коротка історична довідка
  За історії макроекономіки написано безліч книг 1, ми ж обмежимося коротким розглядом розвитку макроекономіки в змінюваному соціально-історичному контексті, не заглиблюючись далі XVIII ст. Можна сказати, що основні питання макроекономіки - питання зростання і розподілу - з'явилися в роботах
 5. Стабілізаційна політика у відкритій економіці
  № 85 Обмінний курс рубля до долара в січні 2006 р дорівнював 628,12 руб / дол., А в січні 2009 р.- 35,41 руб / дол. За цей час ІСЦ в США зріс в 1,06 рази, а в Росії - в 1,38 рази. Як за цей час змінився реальний обмінний курс рубля до долара? № 87 На початку року обмінний курс національної
 6. Способи розрахунку ВВП
  1. ВВП як додана вартість. Додана вартість - різниця між вартістю вироблених товарів і вартістю використаних сировини і матеріалів, вона складається з зарплати, відсотка, ренти і прибутку. Дані для розрахунку ВВП містяться в бухгалтерських звітах підприємств, які платять ПДВ - податок на додану
 7. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Як було відзначено на початку цієї глави, в умовах інфляції економічні суб'єкти при прийнятті господарських рішень поряд з іншими факторами враховують і очікуваний темп інфляції. Якби темпи інфляції можна було точно передбачити, то всі учасники національного господарства спробували б нейтралізувати
 8. Система національного рахівництва
  Система національного рахівництва (СНР) являє собою сукупність взаємопов'язаних показників, які використовуються для опису і аналізу макроекономічних процесів. Дані СНС використовують уряди країн при розробці економічної політики та відстеження її результатів, міжнародні економічні організації
© 2014-2022  epi.cc.ua