Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Національна економіка. Частина 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Структура доходів і витрат

Структура доходів росіян під дією ринкового механізму змінилася кардинальним чином (табл. 7.18). Оплата за найману працю займає стабільно невелику частку - близько 40%. З'явилися нові джерела доходу, пов'язані з підприємницькою активністю населення, можливістю прибутковим чином використовувати свою власність, купувати цінні папери і валюту.

За період 2000-х рр. проявився ряд тенденцій, які вказують на особливості формування соціальної складової національної економіки Росії.

По-перше, звертає на себе увагу невелике зниження частки доходів від підприємницької діяльності до середини 2000-х рр. в порівнянні з 1990-ми роками., з 12-15% в кінці 1990-х рр. до трохи більше 8% в 2013 р

По-друге, спостерігається зростання питомої ваги соціальних трансфертів в отримувані доходи. Почасти це пов'язано зі старінням населення - необхідно виплачувати пенсії більшій кількості людей, почасти зі збільшенням соціальних допомог малозабезпеченим верствам населення з метою підтримки їх рівня життя. Зростаюча частка соціальних трансфертів вказує на те, що моделлю російської національної економіки стає соціально орієнтований варіант з досить високою часткою держави в виробничих і розподільних процесах при домінуванні ринкового механізму міжфірмових взаємодій.

По-третє, стабільною залишається частка доходів від власності (на рівні 5-7%), включаючи відсотки за банківськими депозитами, дивіденди на акції та інші фінансові продукти. Це свідчить про те, що фінансова система Росії розвивається і довіру до неї серед росіян зміцнюється.

314

Структура грошових доходів і витрат населення Росії в 1997-2013 рр.

Доходи і витрати

1 997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

доходи

I. Доходи від підприємницької діяльності

12,5

14,4

12,4

15,4

12,6

П, 9

12,0

11,7

11,4

11,1

10,0

10,2

9,5

8,8

8,9

9,4

8,6

II. Оплата праці найманих працівників

37,7

37,2

34,6

36,5

38,5

40,9

39,4

38,6

38,1

38,0

39,9

43,1

39,4

38,9

38,7

40,0

40,2

III. Доходи найманих працівників від підприємств і організацій, крім оплати праці

2,4

2,1

2,2

2,2

2,1

2,0

1,7

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,3

1,2

IV. соціальні трансферти

14,8

13,4

13,1

13,8

15,2

15,2

14,1

12,8

12,7

12,0

11,6

13,2

14,8

17,7

18,3

18,3

18,6

У тому числі: 1. Пенсії

10,9

10,1

9,6

9,1

10,0

10,6

9,9

9,7

9,1

8,3

7,8

9,0

9,8

12,3

12,4

12,7

13,1

2. Допомога і соціальна допомога

зд

2,3

1,9

2,0

1,8

1,9

1,6

1,3

2,3

2,7

3,0

3,3

4,1

4,7

5,1

4,9

4,6

3. Стипендії

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

ОД

ОД

ОД

0,1

0,1

ОД

ОД

ОД

0,1

0,1

0,2

0,2

4. Страхові відшкодування

0,6

0,8

1,4

2,6

3,1

2,7

2,5

1,8

1,3

0,9

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,7

V. Доходи від власності

5,7

5,5

7,1

6,8

5,7

5,2

7,8

8,2

10,3

10,0

8,9

6,2

6,4

6,2

5,2

5,5

В тому числі:

1. Дивіденди

0,3

0,5

0,7

0,9

1,2

1,3

3,5

2,8

3,1

3,5

3,8

4,1

4,3

3,8

3,3

2,8

2,5

2. Відсотки по депозитах

1,9

2,2

2,4

1,8

0,9

1,0

1,1

1,0

1,3

1,4

1,6

1,7

1,5

1,7

1,9

3. Виплата доходів за державними і іншими цінними паперами

3,0

2,3

3,4

3,6

2,9

1,8

2,0

3,0

4,6

3,0

1,1

0,5

0,3

0,3

0,3

0,6

1,1

315

Доходи і витрати

1 997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

VI. Доходи від продажу іноземної валюти

8,9

7,4

5,9

4,8

4,2

3,5

6,1

5,3

4,4

5,5

4,7

2,8

3,7

3,0

2,7

2,5

2,4

VII. інші доходи

18,1

19,9

24,6

20,6

21,8

21,3

18,9

21,6

21,6

21,9

23,5

22,9

24,6

23,8

24,7

23,2

23,2

Всього грошових доходів

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Витрати і заощадження

I. Купівля товарів і оплата послуг

68,7

77,7

78,5

75,5

74,6

73,2

69,1

69,9

69,5

69,0

69,6

74,1

69,8

69,6

73,5

74,2

73,6

В тому числі:

1. Купівля товарів

53,3

61,3

63,9

61,1

59,8

57,3

53,0

53,6

53,1

52,8

53,5

58,0

53,2

53,2

56,4

56,5

55,9

2. Оплата послуг, в тому числі:

-

16,5

14,6

14,5

14,8

15,9

16,1

16,3

16,4

16,2

16,1

16,1

15,7

15,2

15,5

15,8

15,5

2.1. Оплата житла і комунальних послуг

зд

3,6

2,9

2,9

3,2

3,7

4,0

4,1

4,4

4,3

4,1

4,1

4,3

4,4

4,7

4,4

4,5

2.2. Оплата побутових послуг

2,8

2,9

2,4

2,2

2,0

1,9

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,7

2.3. Оплата послуг системи освіти

0,6

0,7

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

0,9

1,0

2.4. Витрати на путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, туризм та медичні послуги

0,8

1,2

1,2

1,2

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

2.5. Витрати на кіно, театри та інші видовища

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

316

Доходи і витрати

1 997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.6. Витрати на всі види транспорту

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

3,9

3,7

3,6

3,5

3,4

3,4

3,5

3,2

2,9

3,0

3,0

2,9

2.7. Оплата послуг зв'язку

1,4

1,6

1,5

1,7

1,8

2,4

2,7

2,9

3,0

3,0

3,2

3,2

3,0

2,9

2,9

2,8

2,7

2.8. Інші послуги

2,5

2,3

1,6

1,6

1,4

1,5

1,1

0,9

1,0

1,1

1,0

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

3. Платежі за товари (роботи, послуги) з використанням банківських карт

1,0

1,2

1,5

1,9

2,2

І. Обов'язкові платежі і різноманітні внески

6,2

6,1

6,6

7,8

8,9

8,6

8,3

8,9

8,3

8,8

9,7

11,2

9,9

9,3

9,9

10,8

11,5

1. Податки і збори

5,0

4,6

4,5

4,9

5,4

5,8

5,5

5,8

5,6

5,8

6,4

7,1

6,3

6,1

6,2

6,3

6,2

2. Платежі зі страхування

0,9

0,7

1,4

2,1

3,0

2,2

2,1

2,3

1,6

1,4

1,0

0,9

0,9

0,9

1,0

1,1

3. Внески в громадські і кооперативні організації

0,2

од

ОД

0,1

ОД

0,1

од

0,1

0,1

ОД

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

4. Відсотки, сплачені за надані кредити

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,4

0,6

1,0

1,4

1,8

2,4

2,2

2,0

2,3

3,0

3,7

III. Заощадження у вкладах та цінних паперах

2,2

1,1

3,4

3,6

3,7

3,6

5,5

4,3

5,0

6,8

6,5

0,0

4,4

7,6

5,2

6,2

6,3

В тому числі:

1. Приріст / уменипеніе вкладів в установи Ощадбанку Росії

1,0

0,6

1,9

2,1

2,0

2,0

2,8

1,8

1,3

2,8

2,5

0,5

2,0

3,3

2,1

5,1

5,0

317

Доходи і витрати

1 997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2. Приріст / зменшення вкладів у комерційні банки

0,0

-0,6

0,1

0,3

0,7

0,9

1,9

1,8

1,6

2,2

2,4

-1,1

2,1

4,1

2,9

0,0

0,0

3. Придбання державних та інших цінних паперів

1,1

1,3

1,2

0,8

0,8

0,7

0,5

0,6

0,5

0,5

0,3

0,2

0,2

1,0

1,3

IV. Витрати на покупку нерухомості

0,7

1,3

1,3

1,2

1,4

1,8

2,0

2,3

2,5

3,3

3,9

4,7

2,9

3,4

4,2

3,9

V. Придбання іноземної валюти

21,0

12,0

7,8

6,4

5,6

5,6

7,2

8,2

8,5

6,8

5,2

7,9

5,4

3,6

4,2

4,8

4,2

VI. Зміна коштів на рахунках індивідуальних підприємців

0,0

0,0

1,2

3,2

4,8

6,2

6,9

7,3

6,9

5,4

4,7

4,9

4,9

5,2

5,3

5,0

4,5

VII. Зміна заборгованості по кредитах

-0,5

0,0

-0,6

-0,4

-0,9

-0,7

-1,7

-2,9

-4,0

-5,1

-5,5

-4,3

1,7

-1,7

-4,4

-5,8

-5,2

VIII. Гроші, відіслані за переказами

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

1,7

1,6

2,2

1,0

0,5

0,4

0,4

0,3

0,2

X. Всього грошових витрат і заощаджень

98,4

98,3

98,2

97,2

98,0

98,3

97,3

98,2

98,5

96,6

96,2

99,7

99,6

97,7

98,4

100,0

99,3

XI. Перевищення доходів над видатками

1,6

1,7

1,8

2,8

2,0

1,7

2,7

1,8

1,5

3,4

3,8

0,3

0,4

2,3

1,6

0,0

0,7

XII. баланс

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

По-четверте, істотно зменшилася частка доходів від продажу валюти, з майже 9% в кінці 1990-х рр. до трохи більше 2% в 2013 р Це говорить про те, що росіяни не розглядають просту валютну спекуляцію як значимого джерела надходження коштів. Базове довіру до рубля як до національної валюти встановилося.

Аналогічна тенденція продовжує діяти і в середині 2000-х рр.

Аналіз структури витрат росіян також показує певні позитивні тенденції в зміні способу життя і економічної поведінки людей. Домінуюча частка (близько 2/3) у витратах припадає на покупку товарів і послуг, причому головним чином все ж товарів. Оплата житла і комунальних послуг становить 3-5% і хоча поступово ця частка, мабуть, буде збільшуватися, в середньому питома вага подібного варіанту індивідуальних витрат поки не великий. На послуги освіти припадає близько 1%. Це пов'язано як з наявністю безкоштовного для індивіда середньої та вищої освіти (бюджетні місця), так і з невисокою схильністю росіян до самоосвіти, отримання додаткової освіти, підвищення кваліфікації. Концепція безперервної освіти протягом всього життя поки не набула великого поширення серед російського населення.

Про наявність і зміцненні довіри людей до російської банківської системи свідчить зростання частки платежів за товари та послуги з використанням банківських карт, а також збільшення заощаджень у вкладах та цінних паперах (з трохи більше 6% в кінці 1990-х рр. До майже 12% у середині 2000-х рр.), а також різке скорочення питомої ваги витрат на придбання валюти, з 21% в 1997 р до 4,2% в 2013 р

Зростання частки обов'язкових платежів в бюджетах домогосподарств ще раз вказує на зміцнення перерозподільній функції держави в рамках соціально орієнтованої моделі національної економіки, яка складається в Росії. Збільшення питомої ваги відсотків за кредит, з 0,1% в кінці 1990-х рр. до майже 4% в середині 2000-х рр., підтверджує позитивну спрямованість динаміки російської економіки і російської банківської системи: росіяни мають можливість купувати житло, товари тривалого користування та інші бажані продукти і послуги в кредит. І ця можливість в цілому розширюється.

 1. Цінові показники національної економіки, індекси цін
  Поряд з кількісними індикаторами стану справ в реальному секторі національної економіки економісти використовують цінові вимірники, що показують динаміку цін окремих галузей, секторів і економіки в цілому протягом місяця, кварталу або року. Цінові показники важливі, оскільки вони характеризують
 2. Ціноутворення при монополістичної конкуренції
  Кожен індивід (/) виробляє один однотипний товар, причому він використовує як свій, так і найману працю. Загальний обсяг його праці, витрачений їм в своєму виробництві і інших виробництвах, дорівнює L v номінальна ставка зарплати дорівнює W. випуск Q дорівнює сумарним витратам праці, які можуть
 3. Цикли з позиції гіпотези ефективного ринку
  У 1970-х рр. гіпотеза ефективного ринку багато в чому служила концептуальною основою традиційної теорії фінансів. В даний час вона виступає в якості відправної точки для аналізу циклів в сучасній як кейнсіанської, так і класичної економічної школи. Центральні ідеї гіпотези: ринок добре регулюється
 4. Трудові ресурси, забезпеченість трудовими ресурсами
  Другий важливий фактор виробництва та інвестиційного клімату - це трудові ресурси. Їх наявність і їх якість визначають готовність національної економіки скористатися можливостями, що відкриваються. Самі по собі фонди, основний капітал, якими б чудовими, інноваційними і прогресивними вони не
 5. Теорії мультиплікатора, мультиплікатор збалансованого бюджету
  Мультиплікатор збалансованого бюджету (M GT ) - це відношення приросту рівноважного доходу до викликав це збільшення рівному приросту автономних держвидатків і автономних податкових надходжень. Найпростіший випадок. держвидатки (G ) і податкові надходження автономні (Т а ), Інвестиції та
 6. Теорія портфеля: два активи
  Засоби інвестують в акції т видів на основі даних про їх прибутковості за п днів. нехай Rb - прибутковість акцій k-то виду в i -й день, тоді їх середня прибутковість і ризик (дисперсія доходностей) рівні: Портфель - це вектор (х 1? х т ), де x k - питома вага коштів, вкладених в акції k-vo
 7. Теорія економічної динаміки Шумпетера
  В теорії економічної динаміки Шумпетер особливе місце відводив грошам, кредиту та інвестицій. Однак він ще не вибрав дані категорії в якості самостійних елементів, які впливають на розвиток і цикл. Незважаючи на різноманітність між двома світовими війнами теоретичних пошуків, мабуть, тільки
 8. Темп інфляції
  Індекси цін показують, у скільки разів змінилися ціни в поточному періоді в порівнянні з базовим. Для багатьох розрахунків необхідно знати також процентна зміна, процентний приріст або процентне падіння цін, темп інфляції. У загальному вигляді темп інфляції визначається за формулою де п з
© 2014-2022  epi.cc.ua