Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Національна економіка. Частина 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Цінові показники національної економіки

Поряд з кількісними індикаторами стану справ в реальному секторі національної економіки економісти використовують цінові вимірники, що показують динаміку цін окремих галузей, секторів і економіки в цілому протягом місяця, кварталу або року. Цінові показники важливі, оскільки вони характеризують зміну рівня життя, добробуту людей та служать основою для розробки програм індексації заробітної плати, допомог, пенсій та інших виплат.

індекси цін

Індекси цін розраховуються як зміни цін певної групи товарів, зважених за обсягами виробництва. Тут застосовуються два види статистичних індексів. В індексі за типом Пааше в якості ваг беруться обсяги випуску поточного періоду; в індексі за типом Ласпейреса - обсяги випуску базового періоду.

1. Дефлятор ВВП.

Дефлятор ВВП показує, яким чином змінилися ціни товарів і послуг, що входять в підрахунок валового внутрішнього продукту, в поточному періоді в порівнянні з базовим (або попереднім).

дефлятор ВВП (Idef) розраховує за методом Пааше таким чином:

де Упіт - номінальний ВВП в поточному періоді; Yreal - реальний ВВП в поточному періоді; рз - поточні ціни; р0 - базові ціни; qt - поточні обсяги випуску.

Як будь-який індекс, дефлятор може вимірюватися в частках або у відсотках. Якщо дефлятор більше одиниці (т. Е. Більше 100%), це означає, що рівень цін за поточний період виріс в порівнянні з базовим. Якщо дефлятор менше 100%, це означає падіння цін в поточному періоді в порівнянні з базовим.

2. Індекс споживчих цін.

Індекс споживчих цін (ІСЦ, або CPI - consumer price index) Характеризує зміну цін по колу споживчих товарів і послуг, що входять до споживчого кошика типового домогосподарства даної країни. Індекс споживчих цін дорівнює де pt - поточні ціни; q0 - базові обсяги товарів і послуг, що входять до споживчого кошика; р0 - базові ціни.

ІСЦ розраховується за методикою Ласпейреса, де в якості ваг виступають кількісні показники базового періоду.

Як приклад значень даного індексу можна привести гистограмму на рис. 2.5, що оцінює ІСЦ для хлібобулочних виробів і круп деяких країн ЄС і Росії.

Що входить до споживчого кошика? Як правило, товари і послуги, які статистичні служби включають в споживчий кошик в тій чи іншій країні, відображають типовий профіль покупок середнього домогосподарства. Наприклад, деякі елементи споживчого кошика Росії представлені в табл. 2.7.

%

Індекси споживчих цін на хлібобулочні вироби і крупи в Російській Федерації та окремих країнах ЄС у вересні 2008 р, у% до грудня 2007 р

Мал. 2.5. Індекси споживчих цін на хлібобулочні вироби і крупи в Російській Федерації та окремих країнах ЄС у вересні 2008 р, в% до грудня 2007 р

Зазвичай до споживчого кошика входять 300-400 найменувань виробів, набори можуть відрізнятися від періоду до періоду і від країни до країни. Крім того, в кожному регіоні всередині країни також можуть вноситися доповнення і зміни в споживчу корзину в залежності від традицій споживання.

Порівняння дефлятора ВВП та індексу споживчих цін. Який індекс слід віддати перевагу, коли ми хочемо виміряти рівень життя в країні?

Деякі елементи споживчого кошика в Росії

Таблиця 2.7

Найменування

одиниця

вимірю-

ня

Обсяг споживання, в середньому на одну людину в рік

Працездатне населення

пенсіонери

діти

Продовольчі товари

У тому числі: хлібні продукти (хліб і макаронні вироби в перерахунку на борошно, борошно, крупи, бобові)

кг

126,5

98,2

77,6

картопля

кг

100,4

80,0

88,1

овочі та баштанні

кг

114,6

98,0

112,5

фрукти свіжі

кг

60,0

45,0

118,1

цукор і кондитерські вироби в перерахунку на цукор

кг

23,8

21,2

21,8

м'ясопродукти

кг

58,6

54,0

44,0

рибопродукти

кг

18,5

16,0

18,6

молоко і молокопродукти в перерахунку на молоко

кг

290,0

257,8

360,7

яйця

шт.

210

200

201

масло рослинне, маргарин та інші жири

кг

11,0

10,0

5,0

інші продукти (сіль, чай, спеції)

кг

4,9

4,2

3,5

Непродовольчі товари

% Від вартості продуктів харчування

50

50

50

послуги

% Від вартості продуктів харчування

50

50

50

На це питання немає однозначної відповіді. Необхідно проаналізувати переваги і обмеження кожного індексу, щоб розуміти сферу його застосовності.

Дефлятор ВВП включає набір товарів і послуг як споживчого, так і виробничого характеру, в той час як ІСЦ - тільки споживчі товари. Якщо, наприклад, ціна озброєння або засобів виробництва зросла, то дефлятор відобразить це зміна, а ІСЦ - немає.

Дефлятор ВВП оцінює динаміку цін тільки товарів і послуг, вироблених на території країни. ІСЦ може включати ціни імпортованих товарів, якщо вони складають типові покупки громадян країни. Тому при зростанні цін на імпорт дефлятор не зміниться, а ІСЦ може збільшитися.

При підрахунку дефлятора використовують обсяги поточного періоду, а при підрахунку ІСЦ - обсяги базового періоду. Це також вносить певні спотворення в динаміку цін, навіть якщо мова йде про одне й те ж товар. Коли ціна будь-якого товару зростає, споживач прагне замінити подорожчав продукт відносно дешевшим субститутом (ефект заміни), так що структура його споживчого кошика трохи змінюється. Індекс споживчих цін трактує ситуацію таким чином, як ніби ефекту заміни не відбувається. Тому при зростанні ціни ІСЦ може переоцінювати темпи інфляції, а при падінні ціни - недооцінювати. Дефлятор ВВП, навпаки, бере до уваги тільки структуру поточного періоду, коли ефект заміни вже стався, і ігнорує базові обсяги покупок. Отже, для одного і того ж кола товарів при зростанні ціни дефлятор буде недооцінювати темпи інфляції, а при падінні ціни - переоцінювати. З іншого боку, в поточному періоді можуть бути зроблені нові товари і послуги, яких не було в базовому періоді, або якість товару може значно покращитися. Ці зміни будуть відображені в дефляторі, але не в індексі споживчих цін.

3. Індекс цін виробників.

Індекси цін потрібні перш за все для того, щоб оцінювати зміна рівня життя та добробуту людей. Тому такий інтерес представляють ціни кінцевих продуктів, придбаних домашніми господарствами. Але було помічено, що ціни кінцевих товарів і послуг часто змінюються не самі по собі, а під дією зростання або падіння витрат виробництва, цін факторів виробництва, які використовуються при виготовленні цих товарів і послуг. Знаючи динаміку цін виробників, можна прогнозувати динаміку цін у споживачів.

Індекс цін виробників (Producers 'Pricelndex, РР1) розраховується за методом Ласпейреса, де в якості елементів набору виступають проміжні вироби: сировина і матеріали, інші фактори виробництва:

де 1РР1- індекс цін виробників; pt - поточні ціни; q0 - базові обсяги проміжної продукції, сировини і матеріалів; р0 - базові ціни.

Графіки різних індексів цін для Росії як приклад представлені на рис. 2.6.

Різні індекси цін

Мал. 2.6. Різні індекси цін:

Ми бачимо, що динаміка цін в Росії відрізняється високою волатильністю. Хоча в цілому, згідно з плавним середніми даними, ціни практично не змінювалися з року в рік, в окремі періоди всередині року (місяці або квартали) ціни могли як різко впасти, так і різко зрости. Цей приклад наочно показує складності з оцінкою реальної зміни цін в національній економіці.

 1. Визначення прихованого обсягу випуску продукції підприємствами
  В якості основи використовується інформація про перевірених документально платників податків з податку на додану вартість (приклад умовний) (табл. 2.6). Таблиця 2.6 Визначення прихованого обсягу випуску продукції підприємствами V c = | ((62,7 - 55,8) 192 604) - 150 000 - 0,532]: 0,17 - 2,09
 2. Визначальна роль ринку праці
  Як видно, ключову роль в моделі грає ринок праці: рівновага на цьому ринку визначає рівновагу в моделі в цілому. Для розуміння духу моделі слід усвідомити, як в її рамках може пояснюватися ситуація, при якій зайнятість і випуск виявляються нижче рівноважного рівня. Така ситуація буде викликана
 3. Висновок кривої сукупного попиту з моделі is-lm
  Якщо відмовитися від обмежувальної передумови про сталість швидкості обігу грошей, можна вивести функцію сукупного попиту з моделі IS-LM. Для цього розглянемо рівноважний рівень випуску Y * в моделі IS-LM. Очевидно, що за інших рівних для кожного заданого рівня цін в моделі IS-LM рівноважний
 4. Висновки, питання для самоконтролю
  У цьому розділі були розглянуті основи національної економіки. Національна економіка пройшла тривалий період історичного розвитку, як особлива господарська система, під дією природних і суспільних сил, в результаті усвідомлення нацією своєї ідентичності і специфічності свого історичного шляху.
 5. Висновки
  Сучасна національна економіка не може обійтися без грошей. Колись застосовність грошей обмежувалася однією місцевістю: кожне місто мало власні гроші. Потім гроші стали національними, в оборот увійшли повсюдно приймаються для оплати товарів і послуг національні грошові одиниці - валюта. Російський
 6. Висновки до розділу
  1. Інфляція знецінює грошові накопичення, скорочує фінансові пасиви держави і тим самим виступає специфічною, «прихованої» формою оподаткування. Зміна темпу інфляції впливає на динаміку частки доходу найманих робітників в сукупному доході. 2. Інфляційні процеси визначаються головним чином
 7. «Вир бідності»
  Відповідно до виробничої функцією q = 0 < а < 1, використовуваної в моделі Солоу - Свана, зростання капіталоозброєності праці збільшує його продуктивність з сповільнює темпом: крива у (у) опукла до осі ординат. Таке співвідношення витрати - випуск при заданому рівні розвитку техніки
 8. Відображення інвестиційно-фондових процесів в міжгалузевих динамічних моделях
  Найбільш адекватними для інтеграції оцінки виробничого потенціалу в економічний прогноз є міжгалузеві динамічні моделі. Вони дозволяють відобразити зворотні зв'язки в економіці, що виникають в процесі формування виробничого потенціалу. У міжгалузевих моделях можна досягти повної збалансованості
© 2014-2022  epi.cc.ua