Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Визначення прихованого обсягу випуску продукції підприємствами

В якості основи використовується інформація про перевірених документально платників податків з податку на додану вартість (приклад умовний) (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Визначення прихованого обсягу випуску продукції підприємствами

показник

фактично

Додатково нараховані платежі за результатами перевірок правильності сплати ПДВ, трлн руб.

62,7

Додатково нараховані в зв'язку з порушеннями виплат ПДВ штрафні санкції і пені, трлн руб.

55,8

Число документально перевірених платників податків - юридичних осіб, які сплачують ПДВ, од.

361 840

в тому числі за якими виявлені порушення по сплаті податку

192 604

Частка платників податків, за якими виявлені порушення, в загальній кількості документально перевірених, %

53,2

Число банків, що діяли в році юридичних осіб, основною діяльністю яких є промисловість

150 000

Число об'єктів, перевірених податковою поліцією, од.

14 572

в тому числі об'єктів, основний вид діяльності яких промисловість

2825

Донарахування з урахуванням фінансових санкцій за податкові порушення по всіх об'єктах, перевірених податковою поліцією, млрд руб.

14 478

в тому числі по об'єктах, основний вид діяльності яких промисловість

5877

Донарахування з урахуванням фінансових санкцій за податкові порушення в середньому на один об'єкт, перевірений податковою поліцією, млн руб.

994

в тому числі по об'єктах, основний вид діяльності яких промисловість

2080

Коефіцієнт співвідношення середнього розміру донарахувань на одну перевірку на промисловому підприємстві до середнього розміру донарахувань за всіма перевіреним податковою поліцією об'єктів

2,09

Частка ПДВ у фактичній виручці від реалізації (оцінка),%

17

Vc = | ((62,7 - 55,8) 192 604) - 150 000 - 0,532]: 0,17 - 2,09 = 31,1 трлн руб.

Для ув'язки з показниками СНР на остаточному етапі розрахунків обсяг виробництва коригується на елементи, за економічним змістом відносяться до промислової продукції, але згідно з діючими в мікроекономіці принципам обліку не включаються підприємствами в показник «обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах виробників» . Згідно з принципами системи національних рахунків до промислового випуску відносяться: готова продукція, напівфабрикати, зміна незавершеного виробництва і роботи промислового характеру, виконані підприємством. При цьому випуск повинен бути визначений в основних цінах (т. Е. В цінах, одержуваних виробником за товари або послуги, виключаючи будь-які податки на продукти і включаючи субсидії на продукти). Коригування стосується наступних елементів.

По-перше, продукції, виготовленої з неоплаченого сировини і матеріалів замовника (давальницької сировини), яка при формуванні підприємствами показника «обсяг промислової продукції у відпускних цінах виробника» враховується з виключенням вартості неоплаченого сировини і матеріалів. Ця продукція повинна бути дооцінено до повної вартості шляхом включення в обсяг продукції вартості переробленої давальницької сировини.

По-друге, зміни залишків незавершеного виробництва, напівфабрикатів, інструментів і пристосувань власного виробітку, які не включаються підприємствами ряду галузей в обсяги продукції. Цей елемент також повинен бути включений в обсяг продукції.

По-третє, до обсягу продукції в діючих цінах виробників додаються суми субсидій на продукти. Інформація але ним береться з річного звіту Мінфіну Росії про виконання бюджетів Російської Федерації і пояснювальної записки до нього (www.minfin.ru).

Отримані оцінки загального обсягу промислового виробництва з урахуванням прихованого і неформальної діяльності в подальшому можуть бути уточнені після закінчення розробки міжгалузевого балансу.

В кордону виробництва не включаються.

Незаконну діяльність рекомендується включати в межі виробництва відповідно до міжнародного стандарту СНР. Це обумовлено тим, що законодавчі бази різних країн пов'язані з національними традиціями і умовами господарювання. Наприклад, в деяких країнах узаконені виробництво, реалізація і вживання «легких» наркотичних засобів, а також інших видів діяльності, в більшості країн зізнаються незаконними. Це безпосередньо впливає на офіційні показники ВВП країни і призводить до дисбалансу міжнародну статистичну базу. Але ні в російській, ні в міжнародній практиці результати економічному діяльності, дозволеної законом, в межі виробництва не включаються.

 1. Англосаксонська модель
  Єдине ринкове простір, потужна і стабільна банківська система, соціальна захищеність громадян, активна перерозподільна політика держави (через державний бюджет проходить від 40 до 60% ВВП країни) - такі загальні риси європейської моделі національної економіки. При цьому ми можемо спостерігати
 2. Аналіз і прогнозування зовнішньоторговельної діяльності
  Прогнозування зовнішньої торгівлі грунтується на аналізі звітних статистичних даних про попередньому стані досліджуваного об'єкта. Мета прогнозу - визначити майбутні тенденції зміни основних факторів, таких як загальноекономічний стан і фінансовий стан країни, розвиток науково-технічного прогресу
 3. Алгебраїчна модель загального квазірівноваги
  Представницьке домашнє господарство максимізує свою функцію корисності U = (С-Ь) а (Г -iV) ^ (M / P) Y при бюджетному обмеженні WN + П = = PC = М. В результаті вирішення цього завдання визначаються гіпотетичні функції пропозиції праці та попиту на благо і касу. де а, р, у - економетричні параметри.
 4. Африканська модель
  Хоча на Африканському континенті реалізуються найрізноманітніші моделі національних економік, можна зупинитися на деяких нових особливостях, властивих країнам на південь від Сахари. Багато національні економіки представлені тут плантаційним господарством однокультурного типу (наприклад, вирощування
 5. Зв'язок сукупної пропозиції та. Модифікованої кривої Філіпса
  Слід зазначити, що загальний вигляд кривої сукупної пропозиції AS, отриманий в розглянутих чотирьох останніх моделях, можна уявити як: де а0. Міркування щодо рівня цін і рівня випуску можна модифікувати для темпів приросту цін (інфляція) і випуску (економічне зростання). Тобто можна уявити
 6. Зовнішня торгівля
  Динаміку взаємин Росії з навколишнім світом демонструють компоненти платіжного балансу (табл. 11.8). Торговий баланс зводиться здебільшого з профіцитом. Сальдо поточних операцій платіжного балансу у відсотках до ВВП становить в 2005 р 11,1%, в 2010 р.- 4,7%, в 2011 р.- 5,1%, в 2012 р.- 3,6%
 7. Збудники фінансових криз
  Перес стверджувала, що фінансовий капітал виступає активним і перетворює економіку інструментом тільки на перших двох фазах техніко-економічного розвитку. Він долає і в необхідних випадках усуває старі погляди і підходи і формує нові. Новий стан економіки, відповідне стадії панування фінансового
 8. Завдання для самостійної роботи, додаткова література
  1. У яких сегментах системи міжнародного поділу праці Росія активно бере участь в даний час і в яких сегментах вона могла б брати участь в перспективі? Що необхідно для цього зробити в економічному розвитку країни? 2. У яких галузях і сферах виробництва Росія могла б брати участь в даний час
© 2014-2022  epi.cc.ua