Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Визначення обсягів прихованого і неформальної діяльності в промисловості

В обсяг прихованої та неформальної діяльності в промисловості включаються обсяги виробництва товарів в домашніх господарствах, послуг промислового характеру, надані фізичними особами і приховувані юридичними особами, а також обсяги випуску продукції. Для визначення обсягів прихованого і неформальній промислової діяльності використовуються розрахункові методи, засновані на системі вибіркових обстежень і непрямих оцінок.

Виробництво товарів в домашніх господарствах розраховується на підставі даних вибіркових обстежень бюджетів сімей по групах товарів: м'ясо та м'ясопродукти, вино-горілчані, ковбасні вироби, молоко і молоко- продукти, рослинне масло, хлібні продукти за наступним алгоритмом:

де ВДХ - виробництво товарів в домашніх господарствах; В100 - отримано з переробки товарів (в середньому на 100 сімей) в натуральному вираженні; Зі - середній розмір сім'ї; Ц - ціна покупки за одиницю товару; Н "- наявне населення на кінець року.

Умовний приклад розрахунку наведено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Визначення обсягу виробництва в домашніх господарствах (за даними обстеження домашніх господарств на прикладі хлібних продуктів)

рядки

показник

показник

в містах і СМТ

в сільській місцевості

1

Середній розмір сім'ї, людина (С ")

2,72

3,22

2

Отримано з переробки товару (в середньому на 100 сімей), кг (У] 00)

19,6

188,3

3

Ціпа покупки за 1кг, руб. (Ц)

14,74

10,35

показник

показник

рядки

в містах і СМТ

в сільській місцевості

4

Наявне населення на кінець року, тис. Осіб (Нп)

107 800

39 700

5

Вироблено хлібних продуктів в домашніх господарствах - всього, млн руб.

114,5

240,3

Всього хлібних продуктів в домашніх господарствах було вироблено на 354,8 млн руб.

Відповідно до зазначеного алгоритму визначається виробництво домашніми господарствами наступним товарах: м'ясо та м'ясопродукти, ковбасні вироби, молоко і молокопродукти, олію, хлібні продукти.

Обсяг послуг промислового характеру, що надаються населенню фізичними особами, як зареєстрованими, так і не зареєстрованими в податкових органах, розраховується за видами послуг, наведеними в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Обсяг послуг промислового характеру, наданих фізичними особами (приклад умовний)

послуга

Обсяг послуг, наданих фізичними особами, млрд руб.

Ремонт та індивідуальне пошиття взуття

508,0

Ремонт, індивідуальне пошиття одягу та в'язання трикотажних виробів

6462,1

Ремонт побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин, приладів, ремонт і виготовлення металовиробів

2036,7

Ремонт і технічне обслуговування автомототранспортних засобів

1304,5

Ремонт і виготовлення меблів

401,7

Разом з наведеним видам послуг

10 713

Приховані обсяги випуску продукції офіційно зареєстрованими підприємствами визначаються експертно на підставі непрямих оцінок. Одним з підходів до визначення цих обсягів може служити інформація про результати контрольної роботи податкових органів. В якості основи розрахунку використовується інформація про перевірених документально платників податків з податку на додану вартість (ПДВ). Розрахунок проводиться за наступним алгоритмом:

де Vc - прихований обсяг промислової продукції; Ндс- додатково нараховані платежі за результатами перевірок правильності сплати

ПДВ; Фз.- додатково нараховані в зв'язку з порушеннями виплат ПДВ штрафні санкції і пені; ДоД11 - число документально перевірених платників податків всіх галузей економіки, за якими виявлені порушення; Дорп - число юридичних осіб, зареєстрованих як промислові підприємства, і фактично працюючих; Дн - частка платників податків, якими виявлено порушення, в загальній кількості документально перевірених,%; Д - частка ПДВ у фактичній виручці від реалізації,%; До "- коефіцієнт співвідношення середнього розміру донарахувань на одну перевірку на промисловому підприємстві до середнього розміру донарахувань за всіма перевіреним податковою поліцією об'єктів.

 1. Аналіз збіжності
  При прагненні фондоозброєності до стаціонарного значення (До *) змінюється її приріст в одиницю часу (k ). Досліджуємо цей процес. продифференцируем по до рівність (5.13) перетворимо отриманий вираз з урахуванням формули стаціонарної фондоозброєності (5.14): З нерівності (5.17) випливає
 2. Аналіз фінансових потоків і фінансова політика
  Функціонування національної економіки передбачає розвиток грошових, кредитних (грошові відносини на умовах платності, зворотності і терміновості) і фінансових (безоплатні) відносин. Фінанси як особлива система відносин розглядаються на двох рівнях - мікро- і макроекономічному. Па
 3. Ак - модель
  Пол Ромер на основі аналізу великого масиву історичних даних лідерів економічного зростання в XIX-XX ст. показав, що модель Солоу не узгоджується з ними. Тому для побудови моделі зростання з ендогенним технічним прогресом він предложіл1 використовувати виробничу функцію з постійною продуктивністю
 4. Адміністративно-командна система: досягнення і обмеження
  Спроби створити безриночное безгрошове господарство почали вживатися відразу після Жовтневої революції. Політика «воєнного комунізму» виявилася найбільш крайнім форматом подібного експерименту і її невдача, пов'язана не тільки зі специфічними умовами громадянської війни, а й з системною помилкою
 5. Зумовлені ціни
  Ми спираємося на модель ціноутворення з підпункту 12.2.3, але тепер виробники встановлюють ціни на один або два періоди вперед. Прологаріфміруем рівняння для оптимальної ціни: де параметр з для простоти вважається нульовим (0 = у - 1 > 0). Підставами в (12.31) рівняння агрегованого попиту
 6. «Золотий перетин» корекцій
  У 2014-2016 рр. коливання цін на нафтові ф'ючерси WTI і Brent справили величезний вплив на загальногосподарські процеси і викликали перерозподіл інвестиційних і кредитних потоків. Два графіка (рис. 21.12 та 21.13) показують подібності сезонних коливань цін нафтових ф'ючерсів в 2014-2015 рр.
 7. Завдання, які вирішуються за допомогою статистики Фішера
  Крім знаходження інтервальної оцінки для р за допомогою перетворення можна вирішити такі завдання. 1. Перевірити, чи узгоджується вибірковий коефіцієнт кореляції г з передбачуваним значенням генерального коефіцієнта кореляції р а . Для цього, взявши рівень значущості а, перевіряємо, чи потрапляє
 8. Завдання для самостійної роботи, додаткова література
  1. У табл. 8.27 представлені критерії виділення домінуючого положення на продуктових ринках різних країн світу. Чим можна пояснити таку відмінність в підходах до домінування? 2. Чому частка монополістів в сукупному обсязі продажів галузі непропорційно велика порівняно з їх часткою в числі
© 2014-2022  epi.cc.ua