Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Національна економіка. Частина 1

Національна економіка. Частина 1

Вирішувати завдання розміщення підприємств різних секторів економіки, розуміти особливості галузевого та регіонального розвитку, вміти досліджувати слабкі і сильні сторони державного регулювання - все це входить в завдання дисципліни «Національна економіка».

Основи національної економіки
    Національна економіка як об'єкт вивчення
        Сутність національної економіки
        Структура національної економіки
            Ресурси
            Агенти (актори) і взаємодії
            Інфраструктура національної економіки
        Рівні функціонування
            Регіональна бізнес-економіка
            Галузева економіка
            Економіка міста
        Національна економіка як наука
            Предмет національної економіки
            Методи економічних досліджень
        Різні підходи до аналізу національної економіки
            Економічна теорія
            Інституційна теорія
            Історія економіки
        Висновки
    Ключові економічні показники
        Загальні положення ключових показників
            Проблема агрегування
            Проблема подвійного рахунку
            Проблема вибору типу показника
            Проблема вибору методологічного підходу
        Реальні показники національної економіки
            Показники сукупного виробництва
            Показники сукупного споживання
            Номінальні і реальні показники
            Індекси виробництва
            Показники зайнятості
        Цінові показники національної економіки
            Індекси цін
            Темп інфляції
            Ставки відсотка
            Індекс фішера
        Показники економічного зростання
            Графіки економічного зростання
            Кількісні індикатори росту
            Типи економічного зростання
        Висновки
    Держава в національній економіці
        Функції держави: загальна характеристика
        Діяльність держави на мікрорівні
        Діяльність держави на макрорівні
            Фіскальна політика
            Монетарна політика
        Обмеження державної політики
        Суперечливість державної політики
            Дилема державного регулювання
            Взаємодоповнюваність промислової і конкурентної політики
            Конфлікти між промисловою політикою і політикою підтримки конкуренції
            Місце держави в конфлікті інтересів політик
        Висновки
    Моделі національної економіки
        Критерії класифікації
            Інституційна структура
            Рівень розвитку
            Регіон світу
            Стадії економічного розвитку
        Західна модель
            Американська модель
            Англосаксонська модель
            Континентальна модель
            Скандинавська модель
            Німецька модель
            Латиноамериканська модель
        Східна модель
            Японська модель
            Китайська модель
            Індійська модель
            Модель південно-східної азії
            Африканська модель
        Ісламська модель
        Висновки
Економіка Росії
    Загальна характеристика російської економіки
        Історичне минуле
        Адміністративно-командна система: досягнення і обмеження
        Плюси і мінуси перехідної економіки
        Економічний підйом початку 2000-х рр
        Поточна ситуація: перехід до інвестиційного зростання
        Висновки
    Оцінка інвестиційного клімату в Росії
        Детермінанти інвестиційної активності
        Капітальні ресурси
            Спадщина адміністративно-командної системи
            Основні фонди: наявність і якість
            Основні фонди: динаміка
        Трудові ресурси
            Забезпеченість трудовими ресурсами
            Якість трудових ресурсів
            Умови праці
        Особливості ведення бізнесу в Росії
            Тіньова економіка
            Роль держави
        Фінансові ресурси
        Інвестиції в Росії: досягнення і проблеми
        Висновки
    Соціальна складова російської економіки
        Демографічні характеристики населення Росії
        Доходи і витрати російських домашніх господарств
            Процес руху грошових коштів домашніх господарств
            Динаміка грошових доходів
            Купівельна спроможність доходів
            Структура доходів і витрат
            Суб'єктивне сприйняття ситуації
        Проблема нерівності і соціальної справедливості
        Проблема бідності
        Рівень життя
            Споживання
            Пенсійна навантаження
            Альтернативні способи вимірювання добробуту людей
        Висновки
© 2014-2022  epi.cc.ua