Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Національна економіка. Частина 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Проблема вибору методологічного підходу

На відміну від інших дисциплін, де економісти в більшості своїй прийшли до єдиного розуміння дуже багатьох питань, в теорії національної економіки такого консенсусу не спостерігається. Сучасна теорія являє собою розмаїття точок зору практично на всі процеси, властиві національній економіці, причому ці погляди можуть докорінно відрізнятися один від одного. Основні пункти розбіжностей в тій або іншій якості будуть розглядатися в міру проходження матеріалу. Зараз же досить згадати про наявність подібних неоднозначних трактувань, на основі яких оцінюються заходи державної політики і робляться макроекономічні прогнози.

Про масштаби розбіжностей в економічному аналізі можна судити за результатами опитувань випускників різних методологічних шкіл США, проведених журналом Journal of Economic Literature (Табл. 2.3).

Таким чином, наявність проблем в аналізі економічних даних і в економічних підходах до дослідження національної економіки перешкоджає отриманню точної, однозначною і повністю достовірної інформації про стан справ в той чи інший період часу. Економістам, підприємцям і державним чиновникам доводиться задовольнятися вельми приблизними і часто суб'єктивними оцінками економічної ситуації. Проте наявність нехай приблизних, але меншою мірою об'єктивних показників - краще, ніж їх повна відсутність.

Таблиця 2.3

Порівняння думок випускників різних університетів США з економічних проблем, в% до загальної кількості опитаних

думка

Chicago

MIT

Harvard

Stanford

Columbia

Yale

1. Неокласична економіка - хороший інструмент вирішення сучасних економічних проблем

Цілком згоден

69

31

20

34

24

33

В деякій мірі згоден

28

56

56

60

68

60

Не згоден

3

11

22

6

8

8

Немає чіткого думки

0

2

2

0

0

0

2. Економісти дійшли згоди з усіх фундаментальних питань

Цілком згоден

3

4

2

2

4

13

В деякій мірі згоден

47

31

27

51

48

33

Не згоден

44

60

68

43

44

47

Немає чіткого думки

6

4

2

4

4

7

думка

Chicago

MIT

Harvard

Stanford

Columbia

Yale

3. Економічна теорія - найбільш наукова частина з усіх суспільних наук

Цілком згоден

47

27

9

27

36

13

В деякій мірі згоден

28

36

43

31

24

47

Не згоден

9

24

30

23

28

40

Немає чіткого думки

16

13

18

19

12

0

4. Фіскальна політика може бути ефективним способом стабілізації

випуску

Цілком згоден

6

48

30

30

54

60

В деякій мірі згоден

34

51

65

52

38

33

Не згоден

44

0

2

9

8

7

Немає чіткого думки

16

2

2

9

0

0

5. Центральний банк повинен підтримувати темп зростання пропозиції грошей

на одному рівні

Цілком згоден

41

0

7

2

4

0

В деякій мірі згоден

44

27

24

39

50

21

Не згоден

9

60

57

44

33

64

Немає чіткого думки

6

13

11

15

13

14

6. Закон про мінімальну заробітну плату збільшує безробіття серед молоді і некваліфікованих працівників

Цілком згоден

70

24

15

36

38

33

В деякій мірі згоден

28

53

41

40

25

27

Не згоден

3

11

35

19

21

13

Немає чіткого думки

0

11

9

4

9

27

7. Тарифи і імпортні квоти зменшують суспільний добробут

Цілком згоден

66

38

20

32

38

33

В деякій мірі згоден

34

42

56

51

54

60

Не згоден

0

13

11

9

8

7

Немає чіткого думки

0

4

13

9

0

0

8. Інфляція - переважно грошове явище

Цілком згоден

84

7

15

23

29

13

В деякій мірі згоден

16

44

26

45

25

40

думка

Chicago

MIT

Harvard

Stanford

Columbia

Yale

Не згоден

0

36

46

23

33

33

Немає чіткого думки

0

11

11

10

13

13

9. Ринкова система призводить до дискримінації жінок

Цілком згоден

6

24

44

11

38

27

В деякій мірі згоден

19

22

20

38

21

53

Не згоден

69

40

26

43

33

13

Немає чіткого думки

3

13

11

9

8

7

10. Розподіл доходу в розвинених країнах має бути більш рівномірним

Цілком згоден

16

52

54

52

46

60

В деякій мірі згоден

50

30

33

24

37

20

Не згоден

19

9

13

17

9

20

Немає чіткого думки

15

9

0

7

9

7

 1. Рівні функціонування, регіональна бізнес-економіка
  Для того щоб розібратися у всіх функціональних взаємозв'язках всередині національної економічної системи, необхідно виділити різні рівні функціонування національної економіки. До великим класам дослідження відносяться макрорівень (економіка в цілому); мезоуровень (регіони і галузі); мікрорівень
 2. Рівень життя, споживання
  Як же оцінити сукупний рівень життя росіян в порівнянні з іншими країнами? Розглянемо три аспекти цього явища. В першу чергу, коли мова йде про добробут, людей цікавлять обсяги товарів і послуг, які їм доступні в національній економіці. У табл. 7.28 і 7.29 наводяться результати обстеження
 3. Ринок продуктів і послуг, пропозиція - ВВП за доданою вартістю
  Пропозиція на ринку товарів і послуг визначається, з одного боку, виробничими обмеженнями, а з іншого - очікуваннями репрезентативного виробника. Виробничі обмеження відображає виробнича функція (див. Гл. 3), яка показує максимально можливе виробництво умовного макроекономічного продукту при
 4. Ринок праці
  В результаті вивчення глави студент повинен: знати положення і методологічні основи теорії людського капіталу; сучасні підходи до вивчення мотиваційної ролі зарплати; особливості ринку праці в умовах невизначеності і асиметрії інформації; принципи побудови моделей зайнятості та безробіття
 5. Ринок фінансів
  До сих пір з метою спрощення передбачалося, що майно домашніх господарств складається лише з двох різновидів фінансових активів: грошей і облігацій. Останні були єдиним об'єктом купівлі-продажу на фінансовому ринку, і їх поточна прибутковість у вигляді ринкової ставки відсотка визначала
 6. Рікардіанська еквівалентність
  Нехай тепер державні витрати фінансуються за допомогою випуску облігацій держборгу. Раз податки не збільшуються, то можна припустити, що повинна спрацювати звичайна логіка, пов'язана з мультиплікатором, і кейнсіанський підхід призведе до бажаних результатів - вплив зростання держзакупівель
 7. Рефлексивні моделі циклу, поняття рефлексивності
  Концепція рефлексивності висловлює принципово новий погляд на функціонування ринків в постіндустріальній економіці. Традиційна теорія ринку має механістичний характер і передбачає, що суб'єктивні думки окремих економічних суб'єктів не впливають на параметри рівноваги, які визначаються лише
 8. Прямі інвестиції в економіці, інвестиції в основний капітал та іноземні інвестиції як базові показники в прогнозних моделях
  У ринковій економіці інвестиції представлені великим різноманіттям видів і форм і виконують різні функції. В рамках цього розмаїття інвестиції є джерелом фінансування придбання, ремонту та реконструкції основних фондів. інвестиції - грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові
© 2014-2022  epi.cc.ua