Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Національна економіка. Частина 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Історія економіки

Зрозуміти багато особливостей функціонування сьогоднішньої національної економіки можливо на основі вивчення її історії, усвідомлення специфіки її історичного шляху, тих викликів, з якими їй доводилося стикатися в процесі свого історичного розвитку.

Історія національної економіки показує роль людського фактора, важливість природних ресурсів, значимість моральних норм, етики, релігії та культури в господарській діяльності країни. Завдяки вивченню історії, люди починають розуміти наявність певних алгоритмів, за якими розвивається взаємодія людини і природи, суспільства і навколишнього середовища. Історія показує, як економічні зміни пов'язані з людським вибором, з свідомим осмисленням і рефлексією минулого і сьогодення країни, з роздумами про альтернативи майбутнього.

Питання для роздумів

Німецький соціолог Макс Вебер вважав, що становлення капіталізму відбулося з духу протестантської етики. Він вважав, що духовні основи суспільства є головним драйвером становлення національної економіки, джерелом тієї чи іншої моделі національної економіки. Чи можна погодитися з такою точкою зору? У чому сильна і слабка сторона позиції Вебера?

Історія економіки - це багаторівнева і багатогранна наука, яка включає в себе такі компоненти, як вивчення еволюції способів виробництва, розподілу, обміну та споживання; історію господарських механізмів; історію окремих галузей національної економіки; аналіз розвитку економічних процесів; історію економічних, соціальних, правових, культурних інститутів.

Історія економіки показує господарське життя різних народів в різні епохи, еволюцію форм бізнесу і форм власності, розвиток систем управління як на рівні держави в цілому, так і на рівні окремих виробничих одиниць (фірм, індивідуального підприємництва, великих корпорацій). Накопичуючи численні факти, історія дозволяє узагальнювати господарський досвід людства, виділяючи ефективні і неефективні рішення. Історія надає реальні приклади, ілюстративні кейси та ситуаційні задачі, що допомагають формувати економічний світогляд, виробляти адекватне сприйняття економічних процесів, обґрунтовувати економічні гіпотези і формулювати економічні моделі.

 1. Короткі висновки
  Як комбінації цілей проведення стабілізаційної політики у відкритій економіці виступає подвійне рівновагу - спільне рівновагу на всіх макроекономічних ринках країни при повній зайнятості і нульовому сальдо її платіжного балансу. Сальдо платіжного балансу країни дорівнює нулю, якщо чистий експорт
 2. Короткі висновки
  Статистичні спостереження за функціонуванням національної економіки в часі показують тенденцію до зростання її результативності. Однак зростання відбувається не монотонно, а колебательно, виявляючи закономірну циклічність ринкової економіки. Пояснення цієї закономірності складає суть теорії
 3. Короткі висновки
  За допомогою ринку капіталу заощадження переводяться в інвестиції. Структура останніх формується в процесі оптимізації структури майна домашніх господарств, в якому виділяються дві складові: фінансові кошти (гроші і облігації) і вкладення в реальний капітал (акції). Спільне вирівнювання попиту
 4. Короткі висновки
  У початковій формулюванні модель Рамсея - Каса - Купманса представляла собою модель оптимального економічного зростання. Динаміка капиталовооруженности в ній схожа на динаміку моделі Солоу, єдиною відмінністю є припущення про формування норми заощадження. У моделі Рамсея норма заощадження
 5. Короткі висновки
  Платіжний баланс являє собою систематизовану запис всіх торгово-фінансових відносин країни із зовнішнім світом за певний період. Платіжний баланс включає три основних рахунки - рахунок поточних операцій, рахунок операцій з капіталом і фінансовий рахунок. Рахунок поточних операцій відображає
 6. Короткі висновки
  Найпростіша неокласична модель є узагальненням накопичених до кінця XIX ст. поглядів економістів на функціонування економіки. Така модель відповідає певним історичним реаліям того часу, до яких відносяться: відсутність загального виборчого права і, як наслідок, соціальної держави; перевищення
 7. Кон'юнктурна безробіття. Крива Оукена
  Фактична або спостерігається безробіття зазвичай не дорівнює природною. У періоди економічного буму попит на робочу силу настільки великий, що число людей, що залишають виробництво, скорочується в порівнянні зі звичайною нормою 5, а частка безробітних, які влаштовуються на роботу, перевищує
 8. Конфлікт кейнсіанства з класичною школою
  Кейнсіанська і класична школи. Конфлікт між класичною і традиційної кейнсіанської теорією з питань теорії бізнес-циклу сфокусований в ціновому механізмі. У класичній теорії ціни гнучкі і рухливі; вони сигналізують про стан ринку, на їх основі постійно відбувається оптимізація і досягаються
© 2014-2022  epi.cc.ua