Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Національна економіка. Частина 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Кількісні індикатори росту

Економічне зростання означає збільшення сукупного обсягу виробництва в економіці. Тому величину економічного зростання можна оцінити по динаміці ВВП. Темп приросту реального ВВП характеризує темп економічного зростання

де gY - темп економічного зростання; Yt - реальний ВВП в поточному періоді; У, -г - реальний ВВП в попередньому періоді.

якщо gY > 0, говорять про позитивний економічному зростанні; якщо gy <0, мова йде про негативний економічному зростанні, при gY - 0 економічне зростання відсутнє. Коли темпи приросту ВВП не змінюються, т. Е .- ^ - = 0 (або gY = Const), економісти називають цей стан dt

«Стале економічне зростання»; при цьому економіка перебуває в стійкому (стаціонарному або стабільному) стані.

Малюнок 2.11 демонструє економічне зростання деяких країн з точки зору приросту реального ВВП.

Економічне зростання як приріст реального ВВП в 1929-2001 рр

Мал. 2.11. Економічне зростання як приріст реального ВВП в 1929-2001 рр .:

Тенденції руху сукупного випуску дозволяють виділяти зі світової економіки країни з найбільшим потенціалом зростання.

Так, в 2003 р інвестиційний банк Goldman Sachs опублікував прогноз, в якому стверджувалося, що Бразилія, Росія, Індія і Китай є найбільш перспективні економіки світу. Згідно з цим прогнозом, в найближчі десятиліття країни БРІК здійснять потужний економічний ривок і до середини століття за сумарними показниками обженуть шістку нинішніх економічних лідерів (США, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія і Японія). Найбільш сильний представник «четвірки» - Китай - обжене США до 2041 року, а Індія в 2032 р перевершить Японію.

Наскільки правильним виявляється такий прогноз? У табл. 2.9 наводяться аргументи на підтримку подібної точки зору; вона характеризує темпи приросту ВВП за найбільш благополучні роки на початку XXI ст.

Таблиця 2.9

Темп приросту ВВП в країнах БРІК за 2004-2006 рр.,%

Країна

2004

2005

2006

Китай

8,1

9,9

10,5

Індія

7,5

8,1

8,8

Бразилія

18,7

22,1

7,2

Росія

7,2

6,4

6,7

Однак динаміка ВВП показує зміну сукупного випуску в економіці, серед елементів якого можуть переважати засоби виробництва або військові витрати, які безпосередньо не призводять до зростання добробуту населення країни. Крім того, однакові за загальним обсягом випуски можуть проводитися різними за чисельністю населенням. Тому при оцінці економічного зростання не можна обмежуватися лише цим показником.

Більш точним індикатором рівня добробуту є величина реального ВВП на душу населення. Відповідно, економічне зростання можна проаналізувати на основі зміни реального випуску на душу населення.

Розвинені країни відрізняються високим ВВП на душу населення (рис. 2.12).

ВВП на душу населення в розвинених країнах в 2000-і рр

Мал. 2.12. ВВП на душу населення в розвинених країнах в 2000-і рр.

Країни БРІК показують непогану динаміку даного показника до, під час і після світової фінансової кризи 2009-2010 рр. (Рис. 2.13).

У табл. 2.10 наведені дані про щорічні темпи приросту ВВП на душу населення, що характеризують історичні тенденції економічного зростання в світовій економіці. Ми бачимо, що розвиненим країнам в цілому відповідають більш високі темпи економічного зростання, ніж економікам, що розвиваються. У причинах цього явища нам і належить розібратися в наступних розділах.

Динаміка ВВП на душу населення в країнах БРІК в 1998-2009 рр

Мал. 2.13. Динаміка ВВП на душу населення в країнах БРІК в 1998-2009 рр .:

1 - Росія; 2 - Бразилія; 3 - Китай; 4 - Індія

Таблиця 2.10

Щорічні темпи приросту ВНП на душу населення, в%

рік

Розвинуті країни

Країни, що розвиваються

1800-1830

0,6

-0,2

1830-1870

1,1

0,0

1870-1880

0,8

0,0

1880-1890

1,1

ОД

1890-1900

1,7

0,2

1900-1913

1,6

1,0

1913-1920

-1,3

0,2

1920-1929

3,1

0,1

1929-1939

0,3

1939-1950

1,5

0,4

1950-1960

3,3

1,6

1960-1970

4,6

1,7

1970-1980

2,5

1,7

1980-1990

1,8

0,0

Так як основу національної економіки становить промисловість, економічне зростання багато в чому залежить і визначається динамікою промислового виробництва як в цілому, так і в різних галузях. Наприклад, на рис. 2.14 представлена картина промислового виробництва в Росії за фактичними даними із зазначенням тренда - економічного зростання.

Динаміка промислового виробництва в російській економіці в порівнянних цінах 2003 року, млрд руб

Мал. 2.14. Динаміка промислового виробництва в російській економіці в порівнянних цінах 2003 року, млрд руб .:

---фактично (ліва шкала); - з виключеною сезонністю (права

шкала)

Ми можемо порівняти ситуацію в російській економіці з тим, як в цьому періоді розвивалися інші країни. У табл. 2.11 показуються темпи зростання промислового виробництва в крупних регіонах світу - в розвинених і країнах, що розвиваються.

Таблиця 2.11

Динаміка промислового виробництва в розвинених і країнах, що розвиваються, в% до 1980 (1980 = 100)

рік

світ

розвинені

країни

Північна

Америка

ЄС

Країни, що розвиваються

країни

розвивається

Азія

Латинська

Америка

1988

119,3

119,9

121,7

113,2

117,3

125,5

113,1

1989

123,3

123,3

123,4

117,4

123,4

135,7

114,5

1990

123,0

121,8

123,0

114,1

127,5

141,6

115,0

тисячу дев'ятсот дев'яносто один

122,3

120,7

120,2

114,3

128,5

141,0

117,5

одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві

123,0

119,9

124,6

112,8

134,5

152,3

118,3

2000

168,8

160,0

214,4

137,1

187,4

248,1

154,4

2001

164,5

155,8

209,4

137,3

186,4

225,8

152,6

Закінчення табл. 2.11

рік

світ

розвинені

країни

Північна

Америка

ЄС

Країни, що розвиваються

країни

розвивається

Азія

Латинська

Америка

2002

166,3

158,8

213,1

135,6

197,9

240,3

153,7

2003

171,8

163,3

225,2

136,4

203,3

257,0

156,7

2004

181,8

171,4

240,9

142,5

205,9

259,7

169,4

Тут представлені індекси промислового виробництва, а не темпи приросту. Індекс фізичного обсягу також може характеризувати економічне зростання, оскільки показує, наскільки (у скільки разів) зріс або впав фізичний обсяг промисловості за аналізований період

де Iq - індекс фізичного обсягу; Qt - промислове виробництво в поточному році; Qt-X - промислове виробництво в попередньому році.

Питання для роздумів

У табл. 2.12 представлені деякі дані про російську економіку на стику зламу адміністративно-командної економіки і переходу до ринкового розвитку. Що можна сказати про економічне зростання Росії в цей період?

Таблиця 2.12

Процентне зміна макроекономічних показників по відношенню до попереднього року за 1992-1996 рр.

показник

одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві

+1993

1994

1995

1996

ВВП

-14,5

-8,7

-12,7

-4,1

-4,9

Промислове виробництво

-18,0

-14,1

-20,9

-3,3

-4,9

Виробництво споживчих товарів

-15,4

-11,1

-27,0

-12,1

-6,6

реальне споживання

-41

-11

-10

-7

-1

Рівень безробіття (оцінка МОП)

4,8

5,7

7,5

8,9

9,3

Оскільки економічне зростання має значення не стільки сам по собі, скільки тому, що призводить до зростання добробуту людей, підвищуючи їх рівень життя, багато економістів вважають за доцільне на додаток до основних показників випуску розглядати соціально-економічні індикатори рівня життя в якості ключових компонентів економічного зростання. До них відносяться динаміка номінальної та реальної заробітної плати та інших виплат (пенсійних в першу чергу), мінімальний рівень життя, структура витрат населення і т. д.

Питання для роздумів

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) Анхель Гурріа вважає, що за розміром ВВП не можна оцінити ефективність політики країни і якість життя: «У 2011 р ОЕСР розробила новий" індекс щастя ", він розраховується по 11 індикаторами: житлові умови, доходи, зайнятість, освіта, екологія, здоров'я, ефективність управління, суспільне життя, безпеку, задоволеність умовами життя, баланс між робочим часом і дозвіллям. Росія в дослідження поки не увійшла - не вистачило офіційних даних для оцінки ».

Наскільки правомірно використовувати індекс щастя для оцінки економічного зростання?

 1. Критика довгострокової кривої Філіпса і альтернативні варіанти кривої Філіпса
  Деякі економісти критикують концепцію довгострокової кривої Філіпса, запропоновану Фрідманом і Фелпсом. Зокрема, вони зазначають, що довгострокова крива Філіпса передбачає, що в проміжку між одним і іншим стаціонарним станом (з різним рівнем інфляційних очікувань) рівень інфляції стабільний.
 2. Кредитні цикли: основні етапи та форми
  Серед найбільш древніх завоювань людства, які дозволили йому соціалізуватися, були гроші і кредит. Їх еволюція допомогла цивілізації пройти шлях від Стародавнього Риму до сучасних фінансових центрів, таких як Нью-Йорк, Лондон і Гонконг. Для кредиту розвиток не було гладкою дорогою. Постійно
 3. Короткий огляд семирічних циклів
  При кожному переході до нового циклу селянам були потрібні насіння і засоби для посівної. У той же час земля для відновлення родючості повинна відпочивати. Тому відсутність товарного землеробства на сьомий рік циклу не дозволяло купувати необхідне для посівної і гасити раніше взяті кредити.
 4. Короткі висновки
  В останні 20 років XX ст. теоретичні основи кейнсіанської концепції функціонування національної економіки збагатилися за рахунок розробки моделей взаємодії попиту і пропозиції при існуванні негнучких цін і дослідження причин, що породжують їх жорсткість. В результаті кейнсіанські функції
 5. Короткі висновки
  У кейнсіанської моделі умова досягнення спільного рівноваги на ринках благ, грошей і капіталу при абсолютно еластичній пропозиції благ визначається перетином ліній IS і LM. Ця рівновага є стійким. Обсяг попиту на блага, відповідний спільному рівноваги на ринках благ, грошей і капіталу, названий
 6. Короткі висновки
  Економічне зростання є одним з найважливіших питань макроекономіки та всієї економічної науки в цілому. Саме економічне зростання, т. Е. Збільшення випуску на душу населення в довгостроковій перспективі, характеризує рівень життя в державі. Для того щоб пояснити міждержавні розходження по
 7. Короткі висновки
  Неокласичні і кейнсіанські моделі базуються на різних, що суперечать один одному передумови і характеризуються різними висновками, перш за все, щодо бажаності і можливості державного втручання в економіку. У деякому роді вони являють собою дві крайності. Об'єднання неокласичної і кейнсіанської
 8. Короткі висновки
  Показники макроекономічної статистики можна розділити на дві великі групи: показники запасу і показники потоку. Показники запасу розраховуються на певну дату, потокові показники - за певний період. Потокові показники часто відображають зміну відповідних показників запасу за аналізований період.
© 2014-2022  epi.cc.ua