Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Визначальна роль ринку праці

Як видно, ключову роль в моделі грає ринок праці: рівновага на цьому ринку визначає рівновагу в моделі в цілому. Для розуміння духу моделі слід усвідомити, як в її рамках може пояснюватися ситуація, при якій зайнятість і випуск виявляються нижче рівноважного рівня. Така ситуація буде викликана відсутністю рівноваги на ринку праці.

Припустимо, що в силу якихось причин рівень реальної заробітної плати w виявився нижчим за рівноважне значення z&*, при якому відбувається очищення ринку праці. Це означає, що пропозиція робочої сили Ls(W) виявиться менше, ніж попит Ld(W), і менше, ніж рівноважний рівень зайнятості V (Рис. 7.2).

Надлишковий попит на ринку праці

Мал. 7.2. Надлишковий попит на ринку праці

У цьому випадку має місце надлишковий попит на робочу силу в розмірі Ld(W) -Ls{w), Отже, рівень зайнятості визначається пропозицією робочої сили, т. Е. Зайнятість виявляється на рівні L = Ls(W)> випуск - на рівні Y = F (L), Причому випуск, природно, також буде нижче рівноважного рівня У < Y *.

Така ситуація, хоча і є неможливою, буде, швидше за все, недовговічною, оскільки ті виробники, які відчувають нестачу в робочій силі, піднімуть рівень реальної заробітної плати. В результаті надлишковий попит на робочу силу незабаром зникне. Це випливає також з припущення, що ціни в моделі гнучко реагують на ринкову ситуацію. Малоймовірно, щоб в ринковій економіці був встановлений з якихось причин стелю заробітної плати, більш реалістична інша ситуація - коли встановлений мінімальний розмір заробітної плати. У такому випадку цілком імовірна ситуація, коли з якихось причин (наприклад, в силу державної політики або інших інституційних обмежень) реальна заробітна плата встановлюється на рівні w> w * (Рис. 7.3). У цьому випадку буде мати місце надлишкова пропозиція робочої сили (т. Е. Вимушене безробіття) в розмірі Ls(W) -Ld(W). Тепер рівень зайнятості буде визначатися попитом на робочу силу: L = Ld(W). Рівень випуску також визначається зайнятістю: Y = F (L), причому, як і в попередньому випадку, Y < Y *.

Що стосується питання про те, чи достатньо швидко безробіття зменшиться і зникне, то відповідь залежить від припущень про ступінь гнучкості реальної заробітної плати в сторону зменшення. Якщо вона є досить гнучкою, то безробіття незабаром зникне. В іншому випадку (наприклад, профспілки або держава не дозволяють знизити реальну заробітну плату) безробіття може тривати довго.

Зауважимо, що відсутність рівноваги на ринку праці в будь-якому випадку, незалежно від того, вище або нижче рівноважної виявилася реальна заробітна плата, означає, що зайнятість буде менше рівноважного рівня. Відповідно менше буде і загальний випуск в економіці. Тим самим порушення рівноваги на ринку праці надає негативний ефект і на ринок реального продукту; це підтримує бажаність невтручання держави (чи інших інститутів) в економіку вільної конкуренції, а також підкреслює важливість гнучкості цін в розглянутій моделі.

 1. Аналіз і прогнозування зовнішньоторговельної діяльності
  Прогнозування зовнішньої торгівлі грунтується на аналізі звітних статистичних даних про попередньому стані досліджуваного об'єкта. Мета прогнозу - визначити майбутні тенденції зміни основних факторів, таких як загальноекономічний стан і фінансовий стан країни, розвиток науково-технічного прогресу
 2. Аналітичний метод
  За цим методом логічно аналізується якась прогнозована ситуація, складаються доповідні записки. Передбачається самостійна робота експерта над оцінкою стану, аналізом тенденцій і шляхів розвитку прогнозованого об'єкта. Методи аналізу документів надзвичайно різноманітні і безперервно поповнюються
 3. Ак-модель
  Для того щоб технічний прогрес був ендогенних, у виробників повинні бути стимули для інвестицій в нові технології. Однак в рівновазі на конкурентних ринках факторів виробництва доходи факторів збігаються з їх граничними продуктами. В силу позитивної однорідності неокласичної виробничої функції
 4. Адаптивні очікування з приводу рівня цін
  Для дослідження динаміки моделі нам потрібно зробити деякі припущення з приводу формування очікувань. Спочатку ми розглянемо випадок, коли очікування формуються але приводу рівня цін адаптивним чином. Припустимо, що протягом тривалого часу економіка розвивалася без яскраво вираженої тенденції
 5. Зростання в постіндустріальній економіці
  В результаті вивчення глави студент повинен: знати понятійний апарат сучасної теорії економічного зростання; методологічні принципи побудови динамічних моделей в постіндустріальній економіці; особливості та відмінні ознаки цих моделей; різні підходи до моделювання факторів ефективності праці
 6. «Золоте правило» нагромадження
  Приймемо в якості критерію оптимальності максимум споживання на одного працівника: C / N = = с-> max. З урахуванням рівності (14.4) в стані динамічної рівноваги Умова максимізації споживання на одного працівника: Отже, середня норма споживання максимальна при Рівність (14.5) являє «золоте
 7. Завдання, введення в макроекономіку
  № 1_ У минулому році країна мала такі показники (в ДСН. Од.): ВНП - 500; чисті інвестиції приватного сектора - 75; державні закупівлі - 80; споживання домашніх господарств - 250; надходження до державного бюджету прямих податків - 30; непрямих податків - 20; субвенції підприємцям - 25; експорт
 8. Західна модель, американська модель
  Західна модель національної економіки характеризується досить великим ступенем конкурентного впливу приватних агентів на економіку, ліберальним державним регулюванням, демократичними методами управління на всіх рівнях економічного життя. У центрі уваги тут виявляється індивід і його самостійні
© 2014-2022  epi.cc.ua