Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування. Частина 2

Макроекономічне планування та прогнозування. Частина 2

Комплексний поглиблений аналіз демографічної ситуації передує прогнозування трудових ресурсів та зайнятості, а також розробці відповідних програм і планів. Він спрямований на визначення причин, що обумовлюють негативні аспекти в демографічній ситуації, які лежать в основі формування показників трудових ресурсів, оцінку можливих резервів підвищення народжуваності, зниження смертності та збільшення тривалості життя, оптимізації міграційних процесів, встановлення параметрів демографічних процесів, які будуть використані в подальших прогнозних розрахунках.

Прогнозування і планування соціально економічних процесів
    Прогнозування і планування трудових ресурсів і зайнятості
        Демографічна ситуація як основа планування трудових ресурсів і зайнятості
        Демографічний прогноз
            Найпростіша модель зростання народонаселення
            Демографічний імператив С. П. Капіци
        Прогнозування міграційних потоків
            Досвід моделювання міграційних процесів
            Балансовий метод аналізу територіальної рухливості населення
        Прогнозування трудових ресурсів та зайнятості
            Модель прогнозування зайнятості
        Баланс трудових ресурсів і його прогноз
            Розподіл трудових ресурсів
    Планування та прогнозування рівня життя населення
        Система показників рівня життя в прогнозних дослідженнях
            Індекс злиднів населення для країн, що розвиваються і бідних країн
            Індекс злиднів населення (іпн-2) для промислово розвинених країн
        Розрахунок показників диференціації доходів в суспільстві
        Прогнозування доходів і споживання населення
            Розрахунок дохідної частини бддр
                Оплата праці та доходи типу заробітної плати
                Соціальні трансферти
                Доходи від власності
                Доходи від продажу іноземної валюти
                Доходи від підприємницької діяльності
                Інші доходи
            Розрахунок видаткової частини бддр
                Обов'язкові платежі і різноманітні внески
                Приріст заощаджень і покупка валюти
                Приріст грошей на руках у населення
    Прогнозування основних виробничих фондів та інвестицій в економіці
        Основні виробничі фонди: поняття та облік з метою макроекономічного аналізу
        Інструментарій моделювання основних виробничих фондів
            Відображення інвестиційно-фондових процесів в міжгалузевих динамічних моделях
            Прогноз вибуття основних фондів
            Факторний підхід в прогнозуванні фондовіддачі
            Технічний прогрес в галузі
        Прямі інвестиції в економіці, інвестиції в основний капітал та іноземні інвестиції як базові показники в прогнозних моделях
        Моделювання і прогнозування інвестицій в основний капітал
    Прогнозування і планування фінансово-бюджетних і грошово-кредитних відносин
        Система фінансових потоків на макроекономічному рівні
        Аналіз фінансових потоків і фінансова політика
        Показники розвитку фінансової системи. Ззнавств фінансовий баланс держави
        Методи бюджетного прогнозування
        Прогнози з використанням rmsm-моделі світового банку
            Інституційна потреба в прогнозах
            Джерела даних для побудови моделі
            Концепції обліку та проблема неузгодженості даних
    Прогнозування і планування розвитку зовнішньоекономічних зв'язків
        Зовнішньоекономічна діяльність і особливості її обліку
        Аналіз і прогнозування зовнішньоторговельної діяльності
        Модель link організації об'єднаних націй
            Національні моделі в системі link
            Основні принципи побудови національної моделі link
            Моніторинг і прогнозування, що здійснюються з високою частотністю
    Макроекономічного планування і прогнозування у Росії
        Макроекономічне планування та прогнозування в Росії: історія і сучасність
            Основні етапи розробки п'ятирічного плану
        Розробка середньострокового і довгострокового прогнозів
            Принципові особливості розробки довгострокового прогнозу
        Моделі rim, qummir і вичіслімого загальної рівноваги cge
© 2014-2022  epi.cc.ua