Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування. Частина 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Факторний підхід в прогнозуванні фондовіддачі

Фондовіддача - важливий показник використання фондів. Вона служить узагальнюючим показником ефективності використання основних виробничих фондів.

Фондовіддача відображає випуск продукції, що припадає на 1 крб. вартості основних виробничих фондів:

Незважаючи на труднощі кількісного виміру впливу на фондовіддачу основних, що визначають її рівень факторів, роботи в цій області можуть привести до результатів, які істотно підвищать надійність і обгрунтованість прогнозування оцінок даного показника. Навіть якщо кількісно виміряний вплив факторів буде пояснювати приблизно 50% зміни фондовіддачі, при комбінованому використанні факторного підходу і екстраполяції можна значно підвищити рівень обґрунтованості прогнозування фондовіддачі.

Найбільш обгрунтованим представляється виділення трьох груп факторів, що впливають на фондовіддачу.

Фактори першої групи змінюють питому капіталомісткість створюваних виробничих потужностей. Найбільш сильно на зміну питомої капіталомісткості впливають технічний прогрес, капітальні вкладення, не пов'язані з ростом випуску продукції, зростання цін в фондосоздающіх галузях, зміни в воспрізводственной структурі капітальних вкладень в тій чи іншій галузі. На окремих етапах розвитку може зростати роль тих чи інших факторів.

Вплив фактора росту цін («чисте» зміна цін) можна спробувати відокремити від впливу зміни цін, обумовленого підвищенням якості та продуктивності обладнання, за допомогою так званого характеристичного підходу. В основі цього підходу лежить уявлення про продукт як про сукупність різних характеристик. Безліч моделей і різновидів продукту може бути описано набагато меншим числом характеристик або таких основних характеристик товару, як довжина, потужність, обсяг, швидкість і т. д. Велику частину нових видів продуктів, таким чином, можна розглядати як нові сукупності старих якостей. Між рівнями якостей різновидів продукту і їх цінами існує залежність, конкретний вид якої на певний момент може бути встановлений за допомогою методів регресійного аналізу. Отримане на основі просторової вибірки рівняння регресії використовується потім як завжди апріорна інформація в розрахунках за динамічними рядами, що дозволяє відокремити «чисті» зміни цін від змін цін, пов'язаних з якісними зрушеннями в продукції.

Характеристичний підхід ефективний лише в окремих приватних випадках. У загальному випадку в факторному підході доводиться розглядати сукупний вплив на фондовіддачу науково-технічного прогресу і ціноутворення.

Фактори другої групи знаходять кінцеве вираз в коефіцієнтах використання виробничих потужностей. Великий вплив на динаміку фондовіддачі надає збільшення тривалості освоєння нововведених потужностей. Фактори другої групи при формуванні фондовіддачі грають менш значиму роль, ніж фактори, що визначають капіталомісткість одиниці виробничої потужності, проте їх вплив не можна недооцінювати.

Основними умовами ефективності факторного підходу є можливість отримання задовільною кількісної оцінки впливу виділених чинників на результуючий показник і можливість прогнозування виділених факторів з задовільною точністю. Прагнення до оперативності і наочності розрахунків обмежує загальне число виділених факторів.

У реальній економіці на рівень фондовіддачі впливає значне число чинників. Можливості розрахунків на їх основі крім прагнення до оперативності обмежені тим, що кількісні оцінки впливу цих факторів на фондовіддачу не завжди можуть бути отримані, а спільне вплив окремих первинних факторів часто можна розділити. Тому, як правило, виділяються чинники будуть представляти собою в дійсності більш-менш великі групи первинних факторів.

На першому етапі аналіз фондовіддачі можна здійснювати за перерахованими вище групами факторів. Таке групування найбільш ефективна в промисловості і її галузях, де значну роль в економічному аналізі набуло поняття виробничих потужностей. Відповідно, чинники першої групи визначають в промисловості динаміку вартості одиниці виробничої потужності, фактори другої групи - динаміку рівня використання виробничих потужностей, фактори третьої групи - структурні зрушення.

Спеціальні розрахунки дозволяють знайти наближені оцінки впливу основних груп чинників на зміну фондовіддачі. При цьому було відзначено, що вплив на фондовіддачу може бути оцінений з задовільною для економічних розрахунків точністю. Для другої і третьої груп факторів в основному виконується також умова ефективного застосування факторного підходу в дослідженні фондовіддачі, що полягає в тому, що для них можуть бути розраховані досить точні оцінки прогнозів. Незважаючи на те що друга група об'єднує значну кількість різнорідних первинних факторів, результуюча їх оцінка залежить від обмеженого числа змінних. Ці змінні порівняно сильно залежать від екзогенних для економіки змінних і нормативних заходів в господарському механізмі, що дозволяє отримувати обгрунтовані прогнозні оцінки використання виробничих потужностей. Структурні зрушення в перспективному періоді також можуть бути оцінені з достатньою точністю.

Перша група складається з факторів, для яких характерні різні закономірності розвитку і які залежать від різних змінних і керуючих впливів. У перспективному періоді ці фактори можуть мати різну спрямованість і динаміку розвитку. Тому для отримання надійних прогнозів по факторам першої групи необхідно перейти на більш низький рівень агрегування і виділити в даній групі ряд підгруп. У промисловості факторний підхід до дослідження фондовіддачі може знайти ефективне застосування. Більш складні проблеми виникають при факторному аналізі фондовіддачі в галузях, де виробничі потужності не враховуються, хоча можуть застосовуватися ті ж методи, що і в промисловості, - зіставлення аналогічних і схожих будівельних об'єктів, виділення капітальних вкладень, не пов'язаних з ростом випуску продукції.

На показник фондовіддачі впливає ряд факторів, як пов'язаних, так і не пов'язаних з якістю основних фондів і рівнем їх використання.

 1. Індекси обсягу. Переоцінка в постійні ціни
  Види індексів обсягу відображають різні методи обчислення індексу обсягу для групи різних продуктів, ціни на які з плином часу змінюються по-різному. Головна відмінність в цих методах пов'язано з вибором базового року. Переоцінка в постійні ціни проводиться в частині як виробництва валового
 2. Імовірнісні моделі циклу, ігрова модель циклу
  Стан економіки залежить від поведінки двох суб'єктів: об'єднання підприємців і профспілки. Їх взаємодія описується в термінах теорії ігор, т. Е. Вони приймають рішення потай один від одного і оголошують їх одночасно, прагнучи досягти найбільшої вигоди для себе. підприємці вибирають обсяг витрат
 3. Хайєковські трикутники при аналізі циклічності
  адвокати laissez-faire у включаючи багатьох економістів австрійської школи, стверджують, що не існує такого явища, як «провал ринку». Ринок постійно і досить ефективно справляється з завданнями виправлення ринкових відхилень. Австрійська школа вважає, що на ринку постійно пробиває собі дорогу
 4. Характеристики другого порядку, еластичність заміни факторів виробничого функції
  значення функції Xuj характеризує динаміку зміни граничної продуктивності j -го ресурсу при зміні кількості / -го ресурсу на одиницю (початкової вважається точка х х ,..., х п ). Перераховані характеристики не є незалежними. Вимоги, що накладаються на одні характеристики, обмежують можливості
 5. Грошова політика і система ставок відсотка, грошова політика і інфляційні очікування
  Визнані авторитети сучасної економічної науки Роберт Лукас, Фернандо Альварес (економічний факультет Чиказького університету) і Уоррен Вебер (департамент дослідження ФРС в штаті Міннесота) вважають, що до початку XXI ст. був досягнутий консенсус між теоретиками і провідниками реальної економічної
 6. Гіпотеза ірраціональних бульбашок і гіпотеза раціональних бульбашок
  Термін «ірраціональне достаток» був запропонований колишнім головою Федеральної резервної системи Алан Грінспеном. Надалі його використовував і розвинув професор Роберт Шиллер. Грінспен і Шиллер використовували цей термін для опису умов формування фінансових пірамід і бульбашок. Тому гіпотезу
 7. Гедонічні індекси
  Більш загальним і ефективним методом вирішення проблем, пов'язаних зі змінами якості, є використання оціночних значень цін, одержуваних з гедоничних регресійних рівнянь. Гедонічні регресивні рівняння пов'язують спостережувані ринкові ціни різних моделей товарів з певними ціноутворюючими
 8. Функціональні елементи національної економіки
  Специфіку призначення, розподілу і використання продукції в національній економіці характеризують такі функціональні елементи. Випуск продукції відображає вартість товарів і послуг, які виробляються тим чи іншим підприємством країни і можуть використовуватися за його межами. проміжне споживання
© 2014-2022  epi.cc.ua