Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування. Частина 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Технічний прогрес в галузі

Погляди економістів на роль технічного прогресу в зміні фондовіддачі істотно розрізняються. Очевидно, в залежності від стадії розвитку галузі технічний прогрес може бути як фондосберегающім, так і фондомістким. Такі напрямки технічного прогресу, як збільшення одиничної потужності основних агрегатів, інтенсифікація технологічних процесів, ведуть до зниження фондомісткості; механізація і автоматизація виробничих процесів - до її підвищення. Оскільки всі напрямки нерозривно пов'язані один з одним, загальний вплив визначається переважанням на відповідному етапі розвитку того чи іншого напрямку технічного прогресу.

На фондовіддачу насамперед впливає підгалузеві структура основних фондів - випереджаюче зростання підгалузей з вищою або, навпаки, більш низьким порівняно з середньогалузевої фондоотдачей. Тут необхідно виділити вплив видобувних підгалузей, в яких зниження фондовіддачі визначається дією природного фактора - необхідністю переходу до використання більш бідних і менш доступних родовищ корисних копалин.

Оскільки галузі складаються не з чистих, а з господарських підгалузей, підгалузеві структура основних фондів відрізняється від розподілу основних фондів відповідно до виробництвом певних видів продукції, які є основними для тієї чи іншої підгалузі.

Тому при вивченні впливу на фондовіддачу структурних зрушень краще використовувати виробничу структуру основних фондів, хоча для її визначення потрібні допоміжні розрахунки.

Вплив структурних зрушень в основних фондах на їх віддачу можна аналізувати також з позиції видової структури фондів. Підвищення фондовіддачі безпосередньо пов'язано зі збільшенням частки активної частини основних фондів. Вплив на фондовіддачу видової структури основних фондів на фондовіддачу важко відокремити від впливу на неї подотраслевом структури, тому можна розглядати сукупний вплив структурних зрушень.

Найвища ефективність основних фондів досягається після певного періоду після їх введення в дію. Тривалість цього періоду залежить від підготовки робітників, складності обладнання, якості будівельних робіт і обладнання, комплексності введення в дію основних фондів.

Здатність основних фондів забезпечувати певний випуск продукції знаходить вираз у понятті виробничої потужності. Під виробничою потужністю промислового підприємства слід розуміти максимально можливий річний випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті продукції, що випускається підприємством в звітному році, при повному використанні виробничого обладнання та виробничих площ.

 1. Види виробничих функцій. Двохфакторні виробничі функції, функція з фіксованими пропорціями факторів (функція Леонтьєва)
  Виробничі функції поділяються на два типи: двохфакторну і багатофакторні. Ми розглянемо види двохфакторну функцій в порядку зростання складності їх записи і, відповідно, збільшення числа необхідних для цього параметрів. Всі ці функції допускають модифікації, що відрізняються від основного
 2. Вибір варіанта реалізації програми і формування комплексу програмних заходів
  Багатоваріантний підхід до розробки системи заходів програми обумовлює необхідність вибору найкращого, найефективнішого шляху досягнення цілей програми. Це дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості програми, повніше реалізувати можливості програмно-цільового методу планування та управління.
 3. «Велика депресія 1930-х рр.», Теми рефератів і доповідей
  Велика депресія, що почалася з біржового краху в США 29 жовтня 1929 р стала найдовшим і важкою економічною кризою в XX ст. Світовий ВВП з 1929 по 1932 р знизився на 15%, різко знизилася промислове виробництво, зросло безробіття. У той же час Велика депресія стала стимулом для розвитку макроекономіки
 4. Валовий внутрішній продукт
  Валовий внутрішній продукт - це ринкова вартість усіх товарів і послуг для кінцевого споживання, вироблених на території даної країни за певний проміжок часу. Слід звернути увагу на такі основні моменти. По-перше, ВВП являє собою «ринкову вартість», т. Е. Це вартісний показник, що вимірюється
 5. Учасники моделі і їх ролі
  Модель IS-LM включає тих же трьох, вже знайомих нам, учасників - репрезентативного споживача, репрезентативного виробника і держава. Репрезентативний споживач як і раніше є власником факторів виробництва, що означає, що він отримує весь національний дохід або у формі заробітної плати, або
 6. Ціноутворення при монополістичної конкуренції
  Кожен індивід (/) виробляє один однотипний товар, причому він використовує як свій, так і найману працю. Загальний обсяг його праці, витрачений їм в своєму виробництві і інших виробництвах, дорівнює L v номінальна ставка зарплати дорівнює W. випуск Q дорівнює сумарним витратам праці, які можуть
 7. Цикл домінування фінансової еліти
  Великі кредитні цикли не обмежувалися зростанням і стисненням кредиту, що проходили на тлі змін щільності та чисельності населення. Невід'ємною їх частиною була зміна позицій кредиторів в суспільстві. У міру нарощування кредиту зростала роль фінансових посередників, а при кредитних сжатіях
 8. Теорія зростання Мальтуса
  Мальтус відрізнявся від Сміта і Рікардо тим, що постулював рівність заощаджень та інвестицій і стверджував, що будь-які заощадження неминуче ведуть до збільшення багатства. Одночасно Мальтус відкидав ринковий закон Сея, згідно з яким пропозиція неминуче створює попит, і вважав, що заощадження
© 2014-2022  epi.cc.ua