Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування. Частина 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Баланс трудових ресурсів і його прогноз

Баланс трудових ресурсів - система показників, яка відображає наявність трудових ресурсів і їх розподіл за сферами та видами діяльності. Складається щорічно по країні в цілому, республікам у складі Російської Федерації, краях і областях з розподілом на міську та сільську місцевості.

Баланс трудових ресурсів складається з двох частин - ресурсної та розподільчої. Перша частина характеризує наявність трудових ресурсів і джерела їх формування. У другій частині трудові ресурси розподіляються на економічно активне населення (зайняті економічною діяльністю і безробітні) та економічно неактивне населення з виділенням окремих позицій учнів в працездатному віці, які навчаються з відривом від виробництва.

В рамках побудови балансу трудових ресурсів розраховуються показники в середньому за рік, наведені в табл. 10.7.

До трудових ресурсів відноситься населення, зайняте економічною діяльністю або здатне працювати, але не працює з тих чи інших причин. До складу трудових ресурсів включається працездатне населення в працездатному віці (чоловіки - 16-59 років, жінки - 16-54 роки) і працюючі особи, що знаходяться за межами працездатного віку (особи пенсійного віку і підлітки), іноземні трудові мігранти.

Таблиця 10.7

Схема балансу трудових ресурсів

Трудові ресурси

Тис. чол.

I

Чисельність трудових ресурсів

1

Працездатне населення в працездатному віці

2

Іноземні трудові мігранти

3

Працюючі громадяни, які перебувають за межами працездатного віку

II

Розподіл трудових ресурсів

4

Чисельність зайнятих в економіці (без військовослужбовців)

5

Чисельність населення, що не зайнятий в економіці

III

Розподіл зайнятих в економіці по розділах КВЕД

До працездатного населення в працездатному віці відноситься постійне населення в працездатному віці, крім непрацюючих інвалідів та непрацюючих осіб, які отримують пенсію на пільгових умовах.

Для суб'єкта Російської Федерації чисельність працездатного населення в працездатному віці залежить від сальдо міжрегіональної (внутрішньоросійською) трудової міграції та міграційних потоків учнів. Сальдо трудової міграції визначається як різниця між в'їздом на роботу в регіон і виїздом робочої сили з регіону і в результаті або збільшує трудові ресурси регіону, або зменшує їх.

До зайнятим в економіці відносяться особи, які в даний період часу виконували оплачувану роботу за наймом, а також якою прибутковою діяльністю не за наймом як із залученням, так і без залучення найманих працівників, для яких ця робота була основною. У чисельність зайнятих в економіці включаються також особи, які виконували роботу в якості допомагають на сімейному підприємстві; особи, тимчасово відсутні на роботі через хворобу, щорічної відпустки або вихідних днів, навчання, навчальної відпустки, відпустки без збереження або з частковим збереженням заробітної плати з ініціативи адміністрації, участі в страйках, по інших подібних причин. До зайнятих в економіці відносяться особи, зайняті в домашньому господарстві виробництвом товарів і послуг для реалізації, включаючи зайнятих в господарствах населення виробництвом продукції сільського, лісового господарства, полювання та рибальства для реалізації, для яких ця робота була основною (незалежно від кількості відпрацьованого часу).

Категорія працездатного населення в працездатному віці, що не зайнятого в економіці країни і навчанням з відривом від роботи і ін., Об'єднує такі групи населення: безробітні в працездатному віці; російські громадяни, які працюють за кордоном; особи, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; особи, які виконують домашні обов'язки, які здійснюють догляд за дітьми та іншими членами сім'ї; особи, які перебувають в місцях позбавлення волі; особи, які не мають оплачуваної роботи або прибуткового заняття і зайняті тільки виробництвом в господарствах населення продукції сільського, лісового господарства, полювання та рибальства для власного використання (табл. 10.8).

Таблиця 10.8

Баланс трудових ресурсів в Росії в 2012 р, тис. Чол.

I

Чисельність трудових ресурсів

95 740,2

1

Працездатне населення в працездатному віці

83 604,3

2

Іноземні трудові мігранти

2500,0

3

Працюючі громадяни, які перебувають за межами працездатного віку

9635,9

3.1

Пенсіонери старше працездатного віку

9419,4

3.2

Підлітки віком молодше працездатного віку

216,5

II

Розподіл трудових ресурсів

4

Чисельність зайнятих в економіці (без військовослужбовців)

68 300,0

5

Чисельність населення, що не зайнятий в економіці

27 440,2

5.1

Чисельність учнів в працездатному віці з відривом від виробництва

6458,6

5.2

Чисельність безробітних, зареєстрованих в органах служби зайнятості

1180,0

5.3

Чисельність інших категорій населення в працездатному віці, що не зайнятого в економіці

19 801,6

hi

Розподіл зайнятих в економіці по розділах КВЕД

6

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

6413,0

7

Рибальство та рибництво

140,0

8

Видобуток корисних копалин

1060,0

9

обробні виробництва

10 230,0

10

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1970,0

11

Будівництво

5630,0

12

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

12 400,0

13

Готелі та ресторани

1250,0

14

Транспорт і зв'язок

5410,0

15

Фінансова діяльність

1210,0

16

Операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг

5670,0

17

Державне управління і забезпечення військової безпеки; соціальне страхування

3760,0

18

Освіта

5860,0

19

Охорона здоров'я та надання соціальних послуг

4700,0

20

Надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг

2540,0

21

Інші види економічної діяльності

57,0

Для розрахунку показників балансу трудових ресурсів використовується наступна інформація:

Баланс трудових ресурсів розробляється з Росії в цілому, федеральним округам і суб'єктам Російської Федерації.

Чисельність трудових ресурсів являє собою суму чисельності працездатного населення в працездатному віці та працюючих осіб, які перебувають за межами працездатного віку (особи пенсійного віку і підлітки).

Чисельність працездатного населення в працездатному віці визначається виходячи з чисельності постійного населення у працездатному віці, з якої віднімається чисельність непрацюючих інвалідів I і II груп у працездатному віці, які отримують пенсії в органах соціального захисту населення, і чисельність непрацюючих пенсіонерів в працездатному віці, які отримують пенсії але віком на пільгових умовах.

З метою приведення у відповідність даних ресурсної та розподільчої частин балансу трудових ресурсів при розрахунку в чисельність працездатного населення в працездатному віці включається чисельність іноземних працівників, зайнятих на території країни. Для цього використовуються дані органів Федеральної міграційної служби Росії.

При розподілі чисельності населення в працездатному віці між міською та сільською місцевостями вноситься поправка на чисельність осіб, які проживають в сільській місцевості, але працюють або навчаються в міських поселеннях, а також робітників і службовців, які проживають у міських поселеннях, але працюють в сільській місцевості (маятникова міграція ). Ця поправка необхідна, так як облік чисельності населення ведеться за місцем проживання, а облік чисельності працюючих на підприємствах і в організаціях, а також учнів - але місця зайнятості.

Розмір маятникової міграції за чисельністю робочих і службовців і чисельності учнів для розрахунку балансу трудових ресурсів визначається за даними одноразових обстежень.

Чисельність непрацюючих інвалідів I і II груп у працездатному віці та пенсіонерів-пільговиків розраховується з використанням даних форми органів соціального захисту населення.

Чисельність осіб старших вікових груп і підлітків, зайнятих в економіці, розраховується з використанням даних вибіркових обстежень населення з проблем зайнятості.

 1. Економетричні моделювання інфляції
  У параграфі 10.3 була представлена структурна модель інфляції, заснована на описі поведінки кожного макроекономічного суб'єкта і результату їх взаємодії. Як наукової концепції вона повинна бути придатна для короткострокового прогнозу і сприяти реалізації цілей грошово-кредитної політики грошової
 2. Егалітарне рівновагу
  Домогосподарство і його нащадки складають династію, але, на відміну від розглянутого в попередньому параграфі випадку, тут діє право приватної власності. Корисність домогосподарства (u t ) Залежить від його споживання (СД, числа дітей (n t ) І корисності дитини (u t + { ) Нехай чисельність
 3. Ефективний контракт
  Профспілка і фірма узгоджують чисельність зайнятих членів профспілки (L ) І ставку зарплати (Ш). Загальна чисельність профспілки дорівнює Z, 0, він максимізує середньозважену корисність зайнятих і незайнятих членів профспілки: де U (w) - змінна корисність працівника; U {) - фіксована корисність
 4. Дводержавна модель при постійному рівні цін
  Коли світове господарство складається лише з двох країн, тоді експорт однієї країни дорівнює імпорту інший і обсяг збільшення валютних резервів однієї країни дорівнює обсягу їх зменшення в інший. За допомогою моделі IS - LM рівноважний стан світової економіки, що складається з двох країн
 5. Досвід моделювання міграційних процесів
  Найбільш відомий метод прогнозування міграцій населення - використання гравітаційної моделі. Теорія гравітаційної моделі в даному випадку базується на припущенні аналогії між гравітацією як фізичним процесом і «гравітацією» населення в рамках двох центрів-мас. Вперше така аналогія була допущена
 6. Дієвість стабілізаційної політики держави
  Зі змісту попередньої і даної глав слід, що відповідно до кейнсіанської концепцією держава може цілеспрямовано впливати на економічну кон'юнктуру країни. Чи варто йому використовувати цю можливість? До 1970-х рр. більшість економістів відповідало на це питання позитивно. Під впливом навчання
 7. Динаміка руху цін ф'ючерсів, акцій і валют
  Фінансовий ринок складний і неоднорідний: він складається з різних субринков. Коливання цін на них корелюють один з одним. В одних випадках коливання синхронізуються, в інших між коливаннями на різних ринках існує певний лаг часу. Існують також відмінності в рівнях коливальних рухів. Найчастіше
 8. Динамічна модель is - lm
  Обсяг реального національного доходу і ставка відсотка, відповідні спільному рівноваги на ринках блага, грошей і капіталу, визначаються з рішення системи рівнянь ліній IS і LM: де А = С а + I t R + G. Для динамізації моделі введемо екзогенно задані коефіцієнти, що представляють швидкість руху
© 2014-2022  epi.cc.ua