Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування. Частина 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Інституційна потреба в прогнозах

Світовий банк розробляє прогнози по країнам для свого звіту по стратегії сприяння тій чи іншій країні з метою обгрунтувати свою програму кредитних і некре- дітпих операцій для країни, по якій розробляється стратегії сприяння країні. При підготовці надання позики на структурні перетворення передбачається, що буде показано вплив такої позики на траєкторію розвитку країни. Отже, робоча група Світового банку готує комплекс макроекономічних прогнозів. Необхідність побудови прогнозів також пов'язана з щорічним переглядом портфеля Світового банку. Цим займається Департамент фінансової політики та ризиків Світового банку.

В процесі розробки стратегії сприяння країні робоча Країнова група готує докладні перспективні оцінки національних рахунків, платіжного балансу, торгівлі, бюджетно-податкових рахунків, зовнішнього боргу та грошово-кредитний огляд. У докладних додатках до стратегії сприяння країні наводиться базовий варіант сценарію. Однак документ використовується і для вивчення сценаріїв за песимістичним і оптимістичним варіантами.

Базовий варіант сценарію - той, в якому реалізується вся передбачена документом «Стратегія сприяння країні» програма кредитних і некредитних операцій за умови, що здійсняться очікування змін в глобальній зовнішньому середовищі. У сценарії за песимістичним варіантом вивчаються фактори ризику, які можуть мати негативний вплив на перспективи країни. В основному вивчаються невдачі у внутрішній політиці і (або) зовнішні ризики, як, наприклад, погіршення умов торгівлі країни. Сценарій за песимістичним варіантом використовується для того, щоб визначити, в яких випадках Світовому банку слід знизити або збільшити обсяги кредитування. Сценарій за оптимістичним варіантом - це така перспектива розвитку країни, при якій внутрішня політика і (або) міжнародна обстановка розвиваються більш сприятливо для країни, ніж це можна було очікувати в період підготовки базисного сценарію. Країнова група визначає, в яких ситуаціях Світовий банк повинен передбачити збільшення кредитування, а в яких - скоротити масштаби виділення кредитів країні.

Вплив програми структурних перетворень в кількісних показниках по макроекономічним перспективам найкраще оцінювати через побудову економічних трендів економіки. Два найважливіших критерію - здійсненність і стійкість.

Здійсненність програми реформ - це розуміння того, що можна очікувати зміни деяких економічних трендів, але тільки в певних межах, а також розуміння відповідності між тими реформами, які повинні бути здійснені, і їх очікуваним впливом. Стійкість - це поєднання платоспроможності і кредітопрігодності країни.

 1. Короткі висновки
  Як ми бачили під час обговорення кривої Філіпса і моделі AD-AS, очікування економічних агентів грають важливу роль, впливаючи на швидкість встановлення рівноваги, можливості держави в проведенні ефективної макроекономічної політики і т. п. При моделюванні очікувань робляться різні припущення
 2. Короткі висновки
  Неокласичні і кейнсіанські моделі базуються на різних, що суперечать один одному передумови і характеризуються різними висновками, перш за все, щодо бажаності і можливості державного втручання в економіку. У деякому роді вони являють собою дві крайності. Об'єднання неокласичної і кейнсіанської
 3. Короткі висновки
  Найпростіша неокласична модель є узагальненням накопичених до кінця XIX ст. поглядів економістів на функціонування економіки. Така модель відповідає певним історичним реаліям того часу, до яких відносяться: відсутність загального виборчого права і, як наслідок, соціальної держави; перевищення
 4. Короткі висновки
  Показники макроекономічної статистики можна розділити на дві великі групи: показники запасу і показники потоку. Показники запасу розраховуються на певну дату, потокові показники - за певний період. Потокові показники часто відображають зміну відповідних показників запасу за аналізований період.
 5. Контракти на ринку праці, простий контракт
  На сучасному ринку праці протиріччя працівників і роботодавців часто вирішуються на основі компромісу, який фіксується в контракті. фірма з одним найманим працівником максимізує прибуток, змінюючи тривалість його робочого дня (L ) І ставку зарплати (W) де Q - виробнича функція; q - ціна продукту.
 6. Конфлікти між промисловою політикою і політикою підтримки конкуренції
  Так як промислова політика націлена на перерозподіл ресурсів на користь окремих галузей, секторів економіки та (або) конкретних підприємств, це веде до тимчасового обмеження конкуренції (зовнішньої чи внутрішньої) на цільових ринках, що створює основу для зіткнень з політикою підтримки конкуренції.
 7. Клубне рівновагу
  Клуб - спільнота споживачів, які мають можливість без обмежень споживає невелику благо і при цьому ділять витрати порівну. Клубне благо має спільні риси із суспільним благом, оскільки має властивість неісключаемості щодо членів клубу. Однак воно не має властивість неконкурентність, оскільки
 8. Кейнсіанська теорія
  В результаті вивчення глави студент повинен: знати вихідні припущення, поняття і висновки кейнсіанської моделі макроекономічної рівноваги; характер взаємозв'язку між змінами різних компонентів сукупних витрат і зміною доходу; роль податкової системи, бюджетного регулювання і зовнішньої торгівлі
© 2014-2022  epi.cc.ua