Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Стабілізаційна політика у відкритій економіці

№ 85

Обмінний курс рубля до долара в січні 2006 р дорівнював 628,12 руб / дол., А в січні 2009 р.- 35,41 руб / дол. За цей час ІСЦ в США зріс в 1,06 рази, а в Росії - в 1,38 рази.

Як за цей час змінився реальний обмінний курс рубля до долара?

№ 87

На початку року обмінний курс національної валюти країни до долара США дорівнював 30 ден. од., а в кінці року - 36 ден. од. За цей час рівень цін в країні зріс з 1,5 до 2, а в США - з 1,2 до 1,5.

На скільки грошових одиниць змінився реальний обмінний курс країни?

88

При плаваючому валютному курсі і відсутності міжнародного переливу капіталів країна А за рік продає країні В 100 од. товару Я, внутрішня ціна якого 20 руб., і купує у ніс 80 од. товару Fno ціною 5 дол.

Визначити обмінний курс рубля.

№ 89

Очікуваний темп інфляції в країні А дорівнює 9%, а в країні В - 5%. В країні А ставка відсотка дорівнює 12%.

Яка повинна бути ставка відсотка в країні В, щоб відповідно до концепції непокритого процентного паритету між цими країнами не було переливу капіталів?

№ 90

Річна номінальна ставка відсотка по безризикових вкладеннях в країні А дорівнює 11%, а за кордоном - 8%. Очікується, що річний приріст рівня цін в країні А складе 15%, а за кордоном - 10%.

Керуючись теоріями процентного паритету і паритету купівельної спроможності, визначити:

№91

Обмінний курс національної грошової одиниці маленької щодо світового господарства країни фіксований. Сукупна пропозиція в цій країні абсолютно еластична при Р- 1. Домашні господарства витрачають 80% доходу на покупку національних благ і 10% - на імпортні блага. Попит на реальні касові залишки відповідає функції / = 0,2у + 45 - 0,5 /; в обігу перебуває 50 ден. од. Попит підприємців на інвестиції відображає функція / = 12 - 1,5 /; 4 од. блага підприємці експортують. Держава купує 5 од. блага. Перелив капіталу між країною та рештою світу відображається функцією чистого експорту капіталу NKE = 25 - 2,5 /.

№ 92

У відкритій і маленькою щодо світового господарства економіці з плаваючим валютним курсом і досконалою еластичністю сукупної пропозиції благ при Р = 1

домашні господарства витрачають 60% наявного доходу на покупку національних благ і 15% - на імпортні блага. Попит на реальні касові залишки представляє функція / = 0,05 # + 48 - 2i; в обігу перебуває 52 ден. сд. Функція попиту підприємців на інвестиції I = 100 - Si. Експорт блага відповідає функції Е = 250е - 20, а функція чистого експорту капіталу - NKE = 8e (iz + ее- i) при вимірюванні всіх показників в дужках у відсотках. Держава закуповує 11 б од. блага і формує бюджет за рахунок 20% -ного прибуткового податку.

1. Визначити поточний обмінний курс національної грошової одиниці при iz = 8,

ее= 10.

№ 93_

У маленькій щодо світового господарства країні виробляється і споживається два види благ (Л і В). Відомі функції попиту і пропозиції цих благ усередині країни:

де РА і Рв - відповідно ціни благ, виражені в рублях. На грошовому ринку країни встановилася ставка відсотка i = 8%. На світовому ринку ціна блага Л дорівнює 58 дол., Ціна блага В - 45 дол .; ставка відсотка за кордоном iz = 4%. У країні діє плаваючий режим валютного курсу національних грошей. Відома функція чистого експорту капіталу цієї країни

де ставки відсотка виражені в процентних пунктах; ее - очікуване інвесторами значення обмінного курсу грошей даної країни.

Визначити поточний обмінний курс грошей цієї країни, якщо інвестори очікують, що він прагне до рівня, що забезпечує нульове сальдо торгового балансу.

№ 94_

У маленькій щодо світового господарства економіці з плаваючим обмінним курсом при Pz= 1 і iz= 8% поведінку домашніх господарств характеризується наступними функціями: споживання національних благ З = 0,6 #г; споживання імпортних благ Q!m = 0,2у1' - 2е / Р; попиту на реальні касові залишки I = 0,2у + 26 - 2i + 10е; ціни пропозиції праці № = 2N + 10 (0,75Р + 0,25<?) - У зверненні перебуває 157 ден. од. Технологію виробництва блага представляє виробнича функція у = 1ION- 2Л /; попит підприємців на інвестиції 1 = 60 - 2 /, а експорт блага Q 'x = Se / P. Держава зобов'язана здійснювати закупівлі на ринку блага в обсязі зібраних податків. На кожен відсоток перевищення прибутковості капіталовкладень за кордоном над прибутковістю всередині країни громадяни експортують 10 ден. сд. іноземної валюти при очікуваному значенні обмінного курсу 6е = 16.

1. Яка повинна бути ставка прибуткового податку, щоб досягти повної зайнятості

N * = 5?

2. Скільки відсотків вироблених в країні благ експортується?

№ 95_

Обмінний курс національної грошової одиниці маленької щодо світового господарства країни фіксований. Сукупна пропозиція в цій країні абсолютно еластична при Р = 1 до досягнення національного доходу повної зайнятості yF= 90. Домаш1

ня господарства витрачають 80% доходу на покупку вітчизняних благ і 10% - на імпортні блага. Попит на реальні касові залишки відповідає функції / = 0,2у + 40 - 2 /; в обігу перебуває 50 ден. од. Попит підприємців на інвестиції відображає функція / = 12 - 2 /, а їх експорт становить 8 од. блага. Держава купує 10 од. блага. Перелив капіталу між країною та рештою світу відображається функцією чистого експорту капіталу NKE = 14 - 2 /.

Як за допомогою заходів стабілізаційної політики держава може забезпечити подвійне рівновагу?

№ 96

Обмінний курс національної грошової одиниці маленької щодо світового господарства країни фіксований. Сукупна пропозиція в цій країні абсолютно еластична при Р = 1. Домашні господарства витрачають 75% доходу на покупку національних благ і 20% - на імпортні блага. Попит на реальні касові залишки відповідає функції / = 0,2у + 45 - 3 /; в обігу перебуває 50 ден. од. Попит підприємців на інвестиції відображає функція / = 10 - 2 /, а їх експорт становить 14 од. блага. Держава купує 10 од. блага. Перелив капіталу між країною та рештою світу відображається функцією чистого експорту капіталу NKE = 9 - 3 /.

 1. Торгові можливості в двосекторній економіці
  Конкурентні переваги країни визначаються формою кривої виробничих можливостей, як ми з'ясували в підпункті 10.2.1. Побудуємо і досліджуємо цю криву в економіці, що складається з двох галузей з виробничими функціями Кобба - Дугласа. Нехай в країні виробляють тканину ("г) і хліб (У), використовуючи
 2. Теорії мультиплікатора, мультиплікатор збалансованого бюджету
  Мультиплікатор збалансованого бюджету (M GT ) - це відношення приросту рівноважного доходу до викликав це збільшення рівному приросту автономних держвидатків і автономних податкових надходжень. Найпростіший випадок. держвидатки (G ) і податкові надходження автономні (Т а ), Інвестиції та
 3. Теорія реального ділового циклу
  Кульмінацією розвитку неокласичної школи стала теорія реального ділового циклу (РДЦ), яка в основу коливань вводить реальні (на відміну від номінальних) шоки. На відміну від інших провідних теорій ділового циклу, теорія РДЦ розглядає коливання бізнесу в якості реакції на зовнішні зміни в реальному
 4. Теорія підприємця-новатора., теорія людського капіталу
  Теорія викладена в книзі Й. Шумпетера «Теорія економічного розвитку» (1912). Він розглядає підприємця як господарюючого суб'єкта, функцією якого є створення нових комбінацій з наявних ресурсів, т. Е., По суті, створення нової інформації. Творчість підприємця- новатора Шумпетер вважає головним
 5. Теорія економічної динаміки Шумпетера
  В теорії економічної динаміки Шумпетер особливе місце відводив грошам, кредиту та інвестицій. Однак він ще не вибрав дані категорії в якості самостійних елементів, які впливають на розвиток і цикл. Незважаючи на різноманітність між двома світовими війнами теоретичних пошуків, мабуть, тільки
 6. Теорема еквівалентності Рікардо
  Умови проведеного аналізу наслідків фіскального імпульсу в кейнсіанської концепції не збігаються з умовами аналогічного аналізу в концепції «нових класиків»: в кейнсіанської концепції державні витрати фінансуються за рахунок позики у населення, а в концепції «нових класиків» - за рахунок податків.
 7. Таблиці «галузь на галузь»
  Так само як для складання матриці «продукт на продукт» використовуються два методу, існують і два способи складання матриці «галузь на галузь»: 1) використання постійної структури продажів для продуктів, що передбачає залежність розподілу попиту між споживачами від продукту, а не від галузі
 8. Сучасний стан
  Конкурентне середовище сьогодні визначається трьома факторами: структурними, поведінковими і функціональними. структурні ознаки конкуренції включають в себе наявність досить великого числа продавців і покупців на ринку і відсутність бар'єрів входу. поведінкові ознаки означають незалежність
© 2014-2022  epi.cc.ua