Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Ринок праці

№51_

Відповідно до неокласичної концепцією обсяг попиту на працю визначається умовою максимізації прибутку при досконалої конкуренції:

За Кейнсом обсяг попиту на працю визначається величиною ефективного попиту. Тому обсяг попиту на працю розраховується з рівняння 20 = ION05 => № = 4.

№ 52

З умови максимізації прибутку dy / dN = W / P слід WD= 5Р / № '5.

прирівнявши W ° до W5, знайдемо рівноважний обсяг зайнятості

Підставивши ЛГ в виробничу функцію, визначимо функцію сукупної пропозиції

№53

В умовах досконалої конкуренції реальна ціна попиту на працю дорівнює його граничної продуктивності wD = 70 - 2N. Реальна ціна пропозиції праці в умовах завдання Ws/ P = ws = 7 + 0,5N / P. Кількість використовуваного праці: 70 - 2N = 7 + 0,5N / P -> -»JV * = 126РД1 + АР). Функція сукупної пропозиції

При підвищенні рівня цін з 1,5 до 2 обсяг пропозиції увелічіваегся з одна тисяча сто шістьдесят один до 1176.

Оскільки частка втрачають роботу в загальній кількості зайнятих дорівнює 1/60, а частка влаштовуються на роботу в загальній кількості безробітних дорівнює 1/3, то відповідно до формули (7.3) підручника і * = 4,8%.

№55_

Так як в умовах повної зайнятості g = 0,01 і 5 = 0,15, то за формулою (7.3) підручника визначимо, що природна норма безробіття дорівнює 0,01 / 0,16 = 0,0625, або 6,25 млн осіб .

Розрахунок динаміки фактичної і кон'юнктурної безробіття протягом зазначеного терміну наведено в таблиці (дані на початок місяця).

місяць

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

g

0,01

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

5

0,15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

N

93,75

93,75

92,97

92,28

91,67

91,12

90,64

91,14

91,56

91,91

92,20

і

6,25

6,25

7,03

7,72

8,33

8,88

9,36

8,86

8,44

8,09

7,80

gN

0,94

1/41

1,39

1,38

1,37

1,37

0,91

0,91

0,92

0,92

0,92

6 і

0,94

0,63

0,70

0,77

0,83

0,89

1,40

1,33

1/27

1,21

1,17

AN

0

-0,78

-0,69

-0,61

-0,54

-0,48

0,50

0,42

0,35

0,29

0,25

JL.

0

0

0,78

1,47

2,08

2,63

3,11

2,61

2,19

1,84

1/55

№ 56_

Частка безробітних у загальній кількості трудових ресурсів до фази підйому становила 0,012 / (0,1 + 0,012) = 0,107 = 10,7%. В результаті економічного підйому ця частка знизилася до 0,008 / (0,008 + 0,112) = 0,0667 = 6,7%. Коефіцієнт Оукена показує, на скільки відсотків зміниться національний доход при зміні норми безробіття на 1%. Отже, в фазі підйому національний дохід збільшиться на 3 (10,7 -6,7) = 12%.

№57

Виведемо функцію сукупної пропозиції для умов завдання в загальному вигляді: у = ciN-N2; Ns = H W - kP dy / dN = a-2N WD = aP- 2 NP; W5 = KP / h + N / h.

В умовах задачі при h = 4, до = 8, а = 56 (74) отримуємо; V0 = 24; у0 = 768; = 32;

у{ = 1344; Ау = 576.

№ 59

№ 60

оскільки N = 0,25 W, то у = 10 (0,25 IV)0,5 = 5 W0-5 -> W = 0,04у2. Враховуючи що п = 0,1 А0-5, отримуємо

Р = 1,2 - 0, №3W = 0,12 - 0,5W1-5 = 0,06 = 0,06 (0,04y2) = 0,00048г /3 -+ys(P) = 12J7P1/3.

 1. Скорочення дефіциту бюджету в Греції 2010-2013 рр.
  У травні 2010 р грецький уряд погодився на три найближчі роки вжити заходів щодо скорочення первинного дефіциту бюджету на 16% ВВП. Серед іншого, ці заходи включали в себе значне зменшення державних витрат і пенсій, а також зниження мінімальної зарплати. Основною метою такої політики бачилася
 2. Скандинавська модель
  Дана система виходить з активної соціальної політики, що проводиться державою, метою якої є зниження різниці в рівні життя населення. Для цього використовується податкова система, що дозволяє ефективно перерозподіляти ресурси всередині економіки. Скандинавська модель відрізняється високим
 3. Система індексів цін
  У статистичній практиці Російської Федерації основним методом розрахунку зведеного індексу цін по різнорідним товарів чи товарних груп є розрахунок середньозваженої величини з індивідуальних індексів цін. У Росстат розроблена система індексів цін, в яку входять: в сфері споживчого ринку індекс
 4. Середньорічний темп зростання і середньорічний темп приросту., приведення рядів динаміки до однакового основи
  Перш за все зазначимо, що наведені в таблиці темпи зростання (графи 7 і 8) є рядами динаміки відносних величин - похідними від інтервального ряду динаміки (графа 2). Щорічні темпи зростання (графа 7) змінюються по роках. Середньорічним темпом зростання називається величина, що відображає середню
 5. Рушійні сили глобалізації
  Глобалізація не може бути здійснена сама по собі. Процеси глобалізації світового господарства підштовхуються і направляються досягненнями як у сфері технологій, так і в області інституційного та організаційного проектування. До ключових драйверів глобалізаційних процесів можна віднести: міжнародний
 6. Розрахунок витратної частини БДДР, обов'язкові платежі та різноманітні внески
  У загальній сумі податків і зборів основну частку становить податок на доходи фізичних осіб, який в умовах сучасної податкової системи можна вважати пропорційним фонду офіційної оплати праці. Аналогічним чином можна розраховувати внески в громадські і кооперативні організації, страхові внески
 7. Роль сектора майна
  У відкритій економіці фінансові активи домашніх господарств можна представити у вигляді суми національних реальних касових залишків (М ), Вітчизняних цінних паперів (В) і іноземних цінних паперів, включаючи девізи (F ). Тримання реальної каси не приносить доходів, прибутковість вітчизняних
 8. Рівновага валютного ринку
  Обмінний курс національної валюти, що забезпечує нульове сальдо платіжного балансу, встановлюється в результаті вирівнювання попиту на девізи для імпорту благ і експорту капіталу з пропозицією девізів при експорті благ і імпорті капіталу. Оскільки експорт капіталу породжує попит на девізи
© 2014-2022  epi.cc.ua