Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Загальна економічна рівновага

№61

Запишемо рівняння рівноваги на ринку грошей щодо ставки відсотка: i = 0,0Ay + 45 - 55 / Р. рівняння лінії IS: у = 1000 - 25 /. Замінимо ставку відсотка на отриманий вираз і після перетворень отримаємо функцію сукупного попиту: у ° (Р) = 687,5/ Р - 62,5. Прирівняємо сукупний попит до сукупній пропозиції 687,5 / Р - 62,5 = 15Р- » Р = 5; у = 75.

№ 63

рівняння лінії IS: у = 125 - 5 /. рівняння лінії LM: i = 0,05 # + 20 - 40 / Р. Функція сукупного попиту yD(P) = 20 + 160 / Р. Знайдемо рівноважний рівень цін: 20 + 160 / Р = = 15Р- »Р * = 4. Тоді у = 60; i = 13; С = 0,75 - 0,8 - 60 = 36; / = 30 - 2 - 13 = 4.

У разі зниження вдвічі ставки прибуткового податку IS: у = 153,85 - 6,15 /. При незмінній лінії LMотримуємоуп(Р) = 23,5 + 188 / Р. 11овий рівень цін: 23,5 + 188 / Р = 15р-> Р * = 4,4. тоді у = 66,2; / = 14,2; З= 0,75 - 0,9 - 66,2 = 44,7; / = 30 - 2 - 14,2 = 1,6. Отже, 1) ДС = 8,7; 2) Д / = - 2,4.

№ 64_

Через зростання наявного доходу домашніх господарств збільшиться їх споживання і лінія IS зрушиться вправо. Нова точка її перетину з лінією LM буде відповідати збільшеним значенням ефективного попиту і ставки відсотка. Зростання ставки відсотка скоротить попит на інвестиції. Так проявиться перша складова ефекту витіснення. Слідом за лінією IS вправо зміститься крива сукупного попиту. При вихідному рівні цін па ринку блага утворюється дефіцит і рівень цін підвищиться. Тому крива LM зміститься вліво і її перетин з зрушивши вправо лінією IS відобразить друге підвищення ставки відсотка, що підсилює ефект витіснення.

№ 65

1. Визначимо основні ендогенні параметри з системи рівнянь, що описують умови рівновагу на ринках блага, грошей і праці, а також технологію виробництва:

Інші показники: д) W = 0,5 - 7 + 10 - 1,9 = 22,5; с) /сд = 0,1 - 182,5 = 18,25; ж) /їм = = 30 - 2 - 7 = 13; з) / = 40 - 2 - 8,5 = 23; і) С = 0,75 - 0,8 - 182,5 = 109,5; к) М / Р = 60 / 1,9 = 31,25; 6 = 50-0,2-182,5 = 13,5.

2. Тепер основні ендогенні параметри визначаються з наступної системи рівнянь:

Зайнятість зменшилася на 1 од. Для визначення кон'юнктурної безробіття обчислимо обсяг пропозиції праці N5 = 2V- 20Р = 80 - 50 = 30. Отже, при W = 40 надлишок на ринку праці (30 - 6) = 24 од.

1. Оскільки робітники не схильні до грошовим ілюзіям, то на ринку праці постійно існує повна зайнятість АГ:

Тому сукупна пропозиція при будь-якому рівні цін ys= 20 - 50*75 = 67.

З умови рівноваги на ринку блага визначимо ставку відсотка:

Підставивши її в умова рівноваги на грошовому ринку: 30/ Р = ОД * 67 - ь 15 - 1,625, знайдемо рівень цін: Р = 1,5.

2. При наявності грошових ілюзій зайнятість залежить від рівня цін:

Функція сукупної пропозиції: ys(P) = 20 (7,5Р)3/5. Для отримання функції сукупного попиту визначимо ставку відсотка з умови рівноваги на ринку блага:

і підставимо її в умова рівноваги на ринку грошей:

Визначимо рівноважний рівень цін і інші параметри:

№ 67_

1) В умовах завдання функції попиту Антона мають такий вигляд: Відповідно у Бориса

Відповідно до закону Вальраса на третьому ринку буде рівновагу, якщо воно досягнуто на двох перших. Для визначення грошових цін складемо систему рівнянь, відповідних рівноваги на ринках обох благ і кількісної теорії грошей:

Вирішення цієї системи рівнянь дає наступні значення ендогенних параметрів: РА = 198; Рв = 118; Р = 0,5; QM = 11,4; Qm = 14,4; М, = 510; 2Л2 = 8,6; Q/ j2= 15,6; М2 = 890. 2. Тепер система рівнянь набуває вигляду

З вирішення цієї системи рівнянь отримуємо: РА = 263; Рв = 158; Р = 3,8; QM = 12; QB, = 15; Мх = 767; QA2 = 8; QB2 = 15; М2 = 1101. Зі збільшенням грошей тільки у Антона змінилися не тільки грошові, а й відносні ціни благ і їх розподіл між споживачами.

3. Ендогенні параметри визначаються з наступної системи:

Вирішення цієї системи рівнянь дає наступні значення ендоген-параметрів: РЛ = 396; РВ = 236; Р = 1; QM = 11,4; QB1 = 14,4; Мх = 1020; QA2 = 8,6; QB2= 15,6; М2= 1780.

При подвоєнні кількості грошей у обох споживачів подвоївся рівень цін, але збереглося кількісний розподіл благ і пропорція розподілу грошей, відповідні максимуму функцій корисності.

 1. Бізнес-цикли і кредитні цикли
  Поняття бізнес-циклу. Найбільш широко цитований в західній економічній літературі визначення бізнес-циклу було запропоновано в 1946 р .: «Бізнес-цикли являють собою тип коливань, що випливає з сукупної економічної активності країн, які організували свою роботу в основному через підприємництво:
 2. Біржова практика застосування теорії кредитних циклів, технологія побудови біржових торгових систем
  Ідея про те, що теорія озброює практику, з першого погляду не відноситься до біржової торгівлі і основній масі кредитних комунікацій. Однак зміни, що відбуваються у світовій економіці зажадали перегляду основних теоретичних підходів до циклічності, особливо щодо шокового впливу кредиту на
 3. Базові гіпотези: Монте-Карло, Фріша - Слуцького
  Торгівля нафтою, як і багатьма іншими масовими біржовими товарами, є досить дивною, тому що інвестори насправді не купують і не продають нафту, вони купують і продають право на нафту в якийсь віддалений день у майбутньому (що прийнято називати торгівлею ф'ючерсами) . Основна ознака такої угоди
 4. Багатогранність конкуренції
  конкуренція - це незалежні дії учасників ринку, спрямовані на формування більш привабливого для споживача пропозиції. Конкурентне середовище - такий стан економічного середовища бізнесу, при якому: всі бажаючі можуть запропонувати більш привабливий варіант товару або послуги; споживачі мають
 5. Антиінфляційна політика
  Коли в країні інфляція досягне таких розмірів, що загрожує перерости в гіперінфляцію, тоді першочерговим завданням економічної політики уряду стає придушення інфляції. Як випливає з моделі інфляції, необхідною умовою її виникнення є прискорення темпу зростання кількості грошей, що перебувають
 6. Алгебраїчна модель загального квазірівноваги
  Представницьке домашнє господарство максимізує свою функцію корисності U = (С-Ь) а (Г -iV) ^ (M / P) Y при бюджетному обмеженні WN + П = = PC = М. В результаті вирішення цього завдання визначаються гіпотетичні функції пропозиції праці та попиту на благо і касу. де а, р, у - економетричні параметри.
 7. Адаптивні очікування з приводу рівня інфляції
  Якщо протягом якогось часу люди живуть в умовах інфляції, то вони в якійсь мірі до неї звикають і починають враховувати її в своїх прогнозах. У цій ситуації гіпотеза про те, що очікування формуються за правилом адаптивних очікувань, розглянутих вище, перестає бути виправданою, оскільки вона
 8. Зростання і освіченість
  Ефективність праці збільшується по експоненті з ростом освіченості (формула (6.4)). Дохід є функція обсягу ефективної праці: де 0 < а < 1. Витрати праці рівні різниці ресурсу часу суспільства і часу навчання: L = T - S. Досліджуємо темп економічного зростання в двох випадках: коли витрати
© 2014-2022  epi.cc.ua