Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Теорія економічних циклів

68

t

З

h

hn

У

0

500

100

0

600

1

500

150

0

650

2

535

100

40

675

3

552,5

100

20

672,5

4

550,8

100

-2

648,8

5

534,1

100

-19,0

615,1

№ 69

1. З умови рівноваги на ринку грошей висловимо ставку відсотка:

Тепер умова рівноваги на ринку блага можна представити у вигляді

Динамічна рівновага досягається при у( = yt_{ = у{_2 = 2600. Тоді I = 0,025 - 2600 - 60 = 5;

2. Розрахунки за наведеними формулами дають наступні результати, наведені в таблиці.

t

У

З

h

hn

G

i

0

2600

1950

180

0

470

5

1

2680

1950

180

0

550

5

2

2788

2010

180

48

550

7

3

2877,8

2091

172

64,8

550

9,7

4

2923,4

2158,4

161,2

53,9

550

11/9

5

2922,2

2192,6

152,2

27,4

550

13,1

6

2888,5

2191,6

147,7

-0,8

550

13,1

7

...

...

...

...

...

...

№ 70_

Області на рис. 9.4 підручника визначають динаміку національного доходу в моделі Самуельсоіа - Хікса, а умови задачі відповідають моделі Тевеса. Через зсув розділової лінії вгору поєднання Зу = 0,4; г | = 0,9 опинилося під лінією (див. Малюнок), що означає перехід від монотонної зміни до коливального. Крім того, в моделі Тевеса коливання після зміни автономних витрат є затухаючими при ц + X < 1. Оскільки в умовах задачі X = 10 - 0,1 / 5 = 0,2, то ц + X> 1. Це пояснює виникнення вривних коливань. Так як з умови рівноваги на ринку грошей следут, що it_{ = 0,02 г /, _3 - 22, то рівняння, що описує динаміку національного доходу, має вигляд у( = 1,3yt_x - 1 Ayt-2 + 1120 + AGr

№71_

У цьому випадку рівняння динаміки національного доходу набирає вигляду

де At - всі незалежні від у складові.

тоді by, = {Ізу + b - 6) Ду(_{ + ЬАу{_2.

Рівняння розділової лінії Зу = 5 - г + 2г03. Оскільки розділова лінія зміщується вгору, зберігаючи максимальне значення при ц = 1, то область стійкої рівноваги не зміниться, так як З 1, але область монотонного (неколебательного) відновлення зменшиться на заштрихованную площа (див. Малюнок).

№ 72_

1. Обсяг річних інвестицій дорівнює частці капіталу в національному доході: /, = (1 - -8,) г /, = ДК ,.

Частка праці в національному доході 5, = wtNt/ yt = wt/ av де at = yt/ Nt - продуктивність праці. тоді $t = wt- аг В умовах задачі at = 0,02 і wt = 1,2 // - 1; тому

оскільки Nt/ hft = хг то xt = Nt-Nt. За умовою завдання Nt = 0,01. З визначення продуктивності праці слід, що Nt = у(- af = yt -0,02.

Так як yt = Kf, то Nt= Kf - 0,02.

У свою чергу Kf s AKf/ Kf = (1 - 6t) yt/ Kt = 0,25 (1 - 6,). Тому

при 80 = 0,885 і Xo = 0,85 з системи рівнянь (1) і (2) визначається динаміка шуканих показників (див. Таблицю і малюнок).

t

6

V

t

6

X

0

0,885

0,85

12

0,889

0,856

1

0,885

0,849

13

0,896

0,854

2

0,884

0,848

14

0,901

0,851

3

0,882

0,847

15

0,902

0,846

4

0,879

0,847

16

0,898

0,842

5

0,875

0,847

17

0,889

0,838

t

5

V

t

5

X

6

0,872

0,848

18

0,876

0,836

7

0,870

0,850

19

0,862

0,837

8

0,870

0,852

20

0,848

0,841

9

0,872

0,854

21

0,839

0,847

10

0,876

0,856

22

0,837

0,856

11

0,882

0,857

23

0,843

0,865

2. Рівноважні значення % і 6 визначаються на основі прирівнювання лівих частин рівнянь (1) і (2) до нуля. Тоді 1,2х, = 1,02 і 0,255, = 0,22 => Х = 0 * 85; 5 * = 0,88.

 1. Вимір змін якості в часі
  Товари та послуги, а також умови, в яких вони реалізуються, безперервно змінюються в часі, при цьому деякі товари або послуги йдуть з ринку, а нові товари або послуги замінюють їх. Розробники національних рахунків використовують дезагреговані індекси цін, щоб Дефлірованние зміни вартості споживання
 2. Використання кредиту для економічного зростання, 1945-1960-і рр.
  Стійке економічне зростання 1950-х і 1960-х рр. в США та інших розвинених країнах змінив ставлення до криз і циклів. В результаті було піднято питання: застаріли чи бізнес-цикли? Дана проблема була включена до порядку денного Національного бюро економічних досліджень США. В ході тривалого
 3. Відображення технічного прогресу в моделях економічного зростання, екзогенний технічний прогрес
  Поняття технічного прогресу включає всі фактори, які або збільшують випуск при заданих обсягах використання праці і капіталу, або дозволяють зробити заданий обсяг благ з меншими витратами факторів виробництва. На відміну від традиційних «речових» факторів виробництва технічний прогрес постає
 4. Види безробіття
  Слід підкреслити, що безробіття (за винятком добровільної) робить негативний вплив на економіку і суспільство. По-перше, безробіття означає наявність вільних трудових ресурсів, які могли б бути задіяні у виробничому процесі. Відповідно наявність безробіття означає, що ВВП нижче потенційно
 5. Вбудовані стабілізатори
  Стабілізація економічної кон'юнктури за допомогою посилення приток в народногосподарський кругообіг в періоди рецесії і відтоків в періоди експансії економічної активності забезпечується не тільки дискреційними (проведеними на розсуд влади) рішеннями уряду, а й автоматичним дією деяких соціальних
 6. Умови виникнення цивілізаційних кредитних циклів
  Щільність населення і кредитні комунікації. В цілому постійно спрацьовувало наступне правило: щільність населення безпосередньо впливає на рівень розвитку кредиту. Падіння щільності населення підриває основу для кредитних комунікацій; в свою чергу, ослаблення кредитних взаємодій негативно
 7. Цінові показники національної економіки, індекси цін
  Поряд з кількісними індикаторами стану справ в реальному секторі національної економіки економісти використовують цінові вимірники, що показують динаміку цін окремих галузей, секторів і економіки в цілому протягом місяця, кварталу або року. Цінові показники важливі, оскільки вони характеризують
 8. Циклічні перебудови матеріально-технічної бази кредиту
  В історії кредиту відомі великі цикли, які пов'язані з принциповими змінами кредитної техніки і технології. Одне з перших технологічних змін кредиту пов'язано з використанням векселів. Важливою умовою розвитку кредиту стала подвійна бухгалтерія, яка дозволила поставити облік кредитних операцій.
© 2014-2022  epi.cc.ua