Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

теорія інфляції

№73

la. В умовах задачі формула теоретичної кривої Філіпса (див. Формулу (10.2) підручника) набирає вигляду Wt= Wt_x[ 1 + 0,2(Nt- 64) / 64]. Розрахунки за цією формулою дають наступні результати:

t... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

t... 1 23456789 10 11 12

у ... 360 444 416 304 275 275 444 360 360 388 444 360

1в. В умовах задачі трудомісткість виробництва національного доходу при повній зайнятості дорівнює 64/360 = 0,1777. Отже, формула (10.4) підручника набуває вигляду Pt = 1,25 - 0,1777 Wr Вона дасть наступну динаміку рівня цін: Pj = 3,33; Р2 = 3,4; Р3 = 3,44; РА = 3,4; Р5 = 3,33; Р6= 3,27; Р7 = 3,33; Р8 = 3,33; Р9 = 3,33; Р10 = 3,35; Рп= 3,41; Р12 = 3,41.

Так як Yt = Ptyt, то Yx = 1198,8; Y2 = 1509,6; Y3= 1431; У4 = 1033,6; У5 = 915,7; У6 = 899,3; У7= 1458,5; У8= 1198,8; У9= 1198,8; До10= Тисячу триста п'ятьдесят вісім; Уі = 1514; У12= 1227,6.

2а. Оскільки фактичний темп інфляції збігається з очікуваним, то yf = yF= 360. 26. Так як в умовах завдання коефіцієнт р в формулі (10.3) підручника дорівнює 0,000222, то динамічна функція сукупної пропозиції відповідно до формули (10.10) підручника буде

№ 74

Визначимо номінальну ціну праці в нульовому періоді:

Тоді в першому періоді

Реальний національний дохід першого періоду

Рівень цін і номінальний національний дохід першого періоду будуть

№ 75_

в) При раціональних очікуваннях Pt = Pt»І тому економічні суб'єкти визначають майбутню цепу з рівності Q ^e = QfSe: 9 -Р% = 2Pf => Iyt= P( = 3 для будь-якого періоду.

№ 76_

Реальна ставка відсотка визначається за формулою ir = (I - тг) / (1 + я). отже,

т. е. реальна ставка відсотка практично не змінилася.

№ 77_

Крива Оукена:

Крива Філіпса з інфляційними очікуваннями:

Оскільки при ціноутворенні «витрати плюс» Wt = nt> то

Прирівнявши ліві частини рівностей (1) і (2), отримаємо № 78

Умова рівноваги па ринку грошей у = С0 + 0,8у + R - 4 (/ - пг) У = 5Л- 20i + 20тгг, де Л = = За + R. З умови рівноваги па ринку грошей визначимо номінальну ставку відсотка: М / Р = 0,1 г / - 2 / - »/ = 0,05у - 0,5 М / Р. Виведемо статичну функцію сукупного попиту у = 5Л- 20 (0,05г / - 0,5М / Р) + 20дог -> у = 2,5Л + 5М / Р + пе. Запишемо її в збільшеннях

№ 79

№ 80_

З урахуванням подвоєння рівня цін реальні наявні доходи розглянутих господарств відповідно складуть 121.5,145 і 296 руб., Т. Е. Реальний наявний дохід першого скоротився на 28,5%, другого - на 63,8 і третього - на 64%.

 1. Висновки до розділу
  1. Вивчено кейнсіанська модель, в якій найважливішим фактором макроекономічної рівноваги виступає споживач, а точніше реакція споживання домогосподарств на зміну доходу, виражена показником граничної схильності до споживання. 2. Мультиплікатор характеризує чутливість рівноважного доходу до
 2. Висновки до розділу
  1. У сучасному суспільстві все більшу роль відіграють знання, інформація, освіта та інновації, що обумовлює специфіку багатьох моделей макроекономіки. 2. Основу макроекономічних процесів становить кругообіг продуктів і ресурсів, який трактувався по-різному економістами різних шкіл. Модель
 3. Вимір змін якості в часі
  Товари та послуги, а також умови, в яких вони реалізуються, безперервно змінюються в часі, при цьому деякі товари або послуги йдуть з ринку, а нові товари або послуги замінюють їх. Розробники національних рахунків використовують дезагреговані індекси цін, щоб Дефлірованние зміни вартості споживання
 4. Від стратегії до системи
  Біржові поведінку інвесторів і трейдерів різниться. Для тих, хто в «Лонге», т. Е. Орієнтується на значні терміни і фундаментальні показники фінансових активів, постійно перебувати «в ринку» і стежити за рухом індексів досить шкідливо. Вимотує постійний підрахунок «скільки втратив, якби ...»
 5. Види безробіття
  Слід підкреслити, що безробіття (за винятком добровільної) робить негативний вплив на економіку і суспільство. По-перше, безробіття означає наявність вільних трудових ресурсів, які могли б бути задіяні у виробничому процесі. Відповідно наявність безробіття означає, що ВВП нижче потенційно
 6. Валютний курс
  В ході здійснення торгових і фінансових операцій між країнами виникає валютний (девізний) ринок, на якому в процесі обміну національних валют встановлюється їх курс. Об'єктами купівлі-продажу (товарами) на валютному ринку є іноземні гроші. Їх ціни, як і ціни звичайних товарів, вимірюються
 7. Умова стійкості динамічної рівноваги
  У наведених прикладах як після монетарного, динамічного так і після фіскального імпульсу в економіці виникали затухаючі циклічні коливання національного доходу і темпу інфляції, т. Е. Динамічну рівновагу було стійким. Щоб з'ясувати, чи завжди в даній моделі інфляції динамічна рівновага стійко
 8. Ціни і їх роль в національному рахівництва, види цін в національному рахівництва
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати види і роль цін, що застосовуються в макроекономічному аналізі; основні індекси цін; відмінності номінальних і реальних показників; причини відмінностей в цінах; вміти розраховувати основні види цін і основні індекси; використовувати
© 2014-2022  epi.cc.ua