Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Стабілізаційна політика у відкритій економіці

№ 85_

Збільшення кредитів комерційним банкам і позитивне сальдо платіжного балансу збільшують грошову базу. Тому АМ = 2,5 (18 + 8) = 65 ден. од.

86

За визначенням er= ePz/ F, отже, в січні 2006 р ег06 = 28,12 - 1/1, а в січні 2009 р ег09 = 35,41 - 1,06 / 1,38. Тому ег09/ ег06 = 0,967, т. Е. Реальний обмінний курс рубля знизився на 3,3%.

№ 87

Аналогічно рішенням попередньої задачі реальний обмінний курс на початку року склав (30 - 1,2 / 1,5) = 24; в кінці року (36 - 1,5 / 2) = 27. Реальний обмінний курс підвищився на 3 ден. од.

При плаваючому валютному курсі дотримується рівність PQex = ePzQim; 20 - 100 = = 5 - 80е -> е = 5.

№ 89_

Відповідно до теорії процентного паритету для цього необхідне виконання рівності iA = iB + еА. Відповідно до теорії ППС еА = тсА-дов = 0,09 - 0,05 = 0,04. Тому необхідно, щоб гв = 0,12 - 0,04 = 0,08.

№ 90

№91_

1. З моделі IS - LM визначимо ставку відсотка і величину ефективного попиту: Визначимо чистий експорт блага і капіталу:

Для покупки іноземних активів громадяни країни вивезуть 10 од., Т. Е. Валютні резерви скоротяться на цю суму.

2. Визначається з рішення моделі IS - LM - FE:

При таких значеннях N? = 4 -0,1 - 51,1 = -1,1; NN? = 25 - 2,5 - 10,4 = -1,1. Відтік іноземної валюти за рахунком поточних операцій точно відповідає притоку іноземного капіталу.

3. Аналогічно відповіді на попереднє запитання:

При таких значеннях NE = 9-0,1 - 45,6 = 4,4; NKE = 25 - 2,5 - 8,2 = 4,4. Приплив іноземної валюти за рахунком поточних операцій точно відповідає відтоку капіталу за кордон.

№ 92_

1. При плаваючому обмінному курсі платіжний баланс вирівнюється валютним ринком (лінія FE проходить через точку перетину кривих IS і LM), тому для визначення рівноважних значень ендогенних параметрів потрібно вирішити систему з трьох рівнянь, що представляють рівновагу на ринках блага, грошей і девізів:

у = 0,6 - 0,8 г / + 100 - 5i + 116 - 20 + 250<? - 0,15 - 0,8 г /,

В результаті отримуємо у = 400; i = 8; е = 0,4.

№ 93

Визначимо, які ціни встановляться в країні, якщо її економіка буде закритою:

Зі співвідношення внутрішніх і світових цін (РА/ РВ< Рд / Pjf) слід, що країні вигідно брати участь у світовій торгівлі: експортувати благо Л і імпортувати благо В. Виведемо функції експорту та імпорту цієї країни:

Визначимо обсяг пропозиції доларів в обмін на рублі. Він дорівнює цінності експорту, виміряного в доларах:

оскільки РА = Ерд = 58е, то Ds(E) = 20 184<? - 18 792. Обсяг попиту на долари в обмін на рублі дорівнює цінності імпорту, виміряної в доларах:

Так як Рв = ЕРв = 45Е, то DD(E) = 11 700 - 8100е.

Обмінний курс, що забезпечує нульове сальдо торгового балансу, знаходиться з рівності

Отже, в заданих умовах 6е = 1,078. Тоді обсяг попиту на долари для експорту капіталу

Сумарний попит на долари для поточних операцій і переливу капіталу дорівнює

При плаваючому валютному курсі його поточне значення встановиться на рівні, що забезпечує нульове сальдо платіжного балансу: Ds = DD + NKE

№ 94

1. Визначимо національний доход повної зайнятості: 110 - 5 - 2 - 25 = 500. Тепер маємо систему з чотирьох рівнянь, що представляють спільний рівновагу на ринках блага, грошей праці і девізів, з чотирма невідомими:

г / = С + / + (7 + Е - Z;

М / Р-1уу + h- If + lee

WD= W *;

NE=NKE;

Її рішення дає P = 0,596; e = 15,66; i = 9,5; Ty = 0,25 = 25%.

2. E = 5 15,66 / 0,596 = 131,4; 131,4 / 500 = 0,263 = 26,3%.

Визначимо вихідний стан економіки з моделі IS - LM:

При неповної зайнятості торговий баланс має нульове сальдо: 8 - ОД х 80 = 0, але чистий експорт капіталу позитивний (відтік капіталу): 14 - 2 - 3 = 8. У моделі IS - LM - FE лінії IS і LM перетинаються йод лінією FE, засвідчуючи про дефіцит платіжного балансу (рис. 1). (Рівняння лініїFE: 8 - 0,1 * г / = 14 - 2 / -> г = 3 + 0,05 г /.) Обмінний курс національної грошової одиниці буде підвищуватися, і для його стабілізації центральному банку доведеться продавати іноземну валюту; в результаті лінія LM буде переміщатися вліво до перетину з двома іншими лініями в точці i = 6; у = 60 (рис. 2). Платіжний баланс тепер має нульове сальдо, але безробіття зросло. Для досягнення подвійного рівноваги лінія IS повинна перетнути лінію FE в точці i = 7,5; у = 90. Визначимо необхідний для цього обсяг державних витрат: 90 = 0,8 х 90 + 12 - 2 - 7,5 + + G + 8 - 0,1 - 90 - G = 22 (рис. 3). перетин ліній IS і LM над лінією FE свідчить про надлишок платіжного балансу. Для підтримки обмінного курсу на встановленому рівні центральному банку потрібно купувати іноземну валюту, збільшуючи М і зміщуючи лінію LM вправо до се проходження через точку i = 7,5; у = 90. Це трапиться при М = 43 (рис. 4).

№ 96_

1. Визначимо ефективний попит і ставку відсотка в початковому стані:

При таких значеннях платіжний баланс вирівняний: 14 - 0,2 - 76 = 9 - 3 * 3,4. 2а. тепер

Стан платіжного балансу не змінилося: 14 - 0,2 - 88 = 9 - 3 - 4,2. 26. Тепер

Платіжний баланс знову вирівняний: 14 - 0,2 - 64 = 9 - 3 - 2,6.

3. Незалежність стану платіжного балансу від обсягу державних витрат (більш того, від розташування лінії IS) в умовах завдання пояснюється тим, що лінії LM і FE повністю збігаються один з одним:

 1. Торгові системи у вузькому і широкому значенні
  Теорія кредитних циклів має велике практичне значення, оскільки вона дає кончини про провідну ринкової закономірності - циклічності коливань. Завдання трейдерів - вловити коливання і врахувати їх при організації торгівлі. З цією метою розробляються і використовуються різні торговельні системи.
 2. Типи економічного зростання
  Коли в економіці зростання випуску обумовлений кількісним збільшенням використовуваних факторів виробництва (приріст трудових ресурсів за рахунок демографічних чинників або міграції, збільшення обсягу основних фондів, відкриття нових родовищ корисних копалин і т. д.), Говорять про наявність
 3. Теорія зростання Давида Ріккардо
  У 14 років Давид Ріккардо допомагав батькові на Лондонській фондовій біржі, в 16 став брокером, а через 12 років - великим фінансистом. У 1799 р він прочитав книгу Адама Сміта «Багатство народів» і зацікавився економікою. У 45 років Ріккардо став найвідомішим адвокатом вільної торгівлі. Він
 4. Теорія питання
  Приватизація і дерегулювання - одне чи це й те саме? приватизація означає особливий спосіб переведення активів і управлінських функцій з державного в приватний сектор. Мета приватизації - створення інституту приватних власників, широкого кола невеликих акціонерів, розвиток фондового ринку
 5. Теорія економічної рівноваги Адама Сміта і кредитні цикли
  тала і обмежень, що накладаються на внутрішні і міжнародні ринки. Незважаючи на те що Сміт спеціально не розглядав участь кредиту в економічному розвитку, з його функції можна зробити висновок про те, що кредит побічно впливав на нього, впливаючи на технологічний розвиток, розсування меж ринку
 6. Теоретичне обґрунтування зв'язку розвитку населення і кредиту
  Майже повсюдно нарощування кредитних комунікацій відбувалося під впливом зростання населення. Однак висхідний тренд кредиту періодично переривався і тимчасово відступав. Як тільки намічалося скорочення приросту і, тим більше, відбувалося падіння чисельності і щільності населення, кредитні
 7. Таблиці «продукт на продукт»
  Існує два способи складання матриці «продукт на продукт»: 1) на основі припущення про технологію виробництва в галузі, відповідно до якого в кожній галузі є свої характерні для неї засоби виробництва незалежно від складу продукції цієї галузі; 2) на основі припущення про технологію виробництва
 8. Сукупна пропозиція при фіксованому рівні номінальної заробітної плати
  Другий варіант передбачає, що екзогенно заданим є рівень номінальної заробітної плати W. У цьому випадку для кожного рівня цін Р на продукцію, що випускається репрезентативний виробник вирішує таку задачу про максимізації прибутку: Вирішення цього завдання задається рівностями PF '(L) = V
© 2014-2022  epi.cc.ua