Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Неокейнсианство

№ 97_

1а. Функція ефективного попиту в першому місяці виводиться з максимізації функції корисності U = Сус^5 (16-ДО0,25 при бюджетному обмеженні PCх + РС2 = WN. Вирішимо задачу з використанням функції Лагранжа:

Підставивши це співвідношення в бюджетне рівняння, отримаємо У заданій системі цін Зг(ДО = 4N / 3.

16. Функція ефективного пропозиції праці при кількісному обмеженні на ринку блага в першому місяці виводиться з максимізації наступної функції:

Підставивши це співвідношення в бюджетне рівняння, отримаємо У заданій системі цін N (C1) = 10,67 + 0,167C1.

1в. Функція ефективного пропозиції праці при кількісному обмеженні на ринку блага у другому місяці, виведена на основі аналогічних розрахунків, має вигляд

N (P, V7, C2) = (ЯС2 + 64W) / 5W; при заданих цінах N (C2) = 12,8 + 0,12.

2. Гіпотетичні значення Cv Лг, знаходяться в вершині поведенч-ського «клину» індивіда, т. е. в точці перетину графіків C1(N) = 4N / 3 і / V (C1) = 10,67+ 0,167 ^. Тому N = 10,67 + 0,167-1,33N -> N = 13,7; З{ = 1,33 - 13,7 = 18,3.

№ 98

1. Виведемо гіпотетичні функції поведінки економічних суб'єктів.

Завдання представницького домашнього господарства зводиться до максимізації наступної функції Лагранжа:

З умов се максимізації виведемо гіпотетичні функції споживання та пропозиції праці представницького домашнього господарства:

Тепер бюджетне рівняння можна представити в наступному вигляді:

Звідси

Функція попиту представницької фірми на працю виводиться з умови максимізації прибутку Pdy / dN = W:

Підставивши функцію попиту на працю в виробничу функцію, отримаємо функцію гіпотетичного пропозиції конкурентної фірми

умови завдання

З

yS

ю

кон'юнктура

a) P = 0,9; W = 1,5

27,9

26,8

7,6

8,0

пригнічена інфляція

б) Р = 1; W = 1,67

26,7

26,7

8,0

8,0

рівновага Вальраса

в) Р = 1,1; W = 2,2

28,7

22,3

8,8

5,6

Класична безробіття

г) Р = 1,2; W = 2

24,8

26,8

8,6

8,0

Кейнсіанська безробіття

Зверніть увагу на те, що в умовах завдання кейнсіанська безробіття і пригнічена інфляція виникли при рівноважної по Вальрасу ставкою реальної заробітної плати: 2 / 1,2 = 1,67; 1,5 / 1,67 = 0,9.

2а. У стані пригніченою інфляції домашні господарства раціоніровани на ринку блага, а підприємці - на ринку праці. В результаті взаємного кількісного пристосування квазірівноваги встановиться в точці перетину графіка виробничої функції з графіком функції ефективного пропозиції праці. Рівняння функції ефективного пропозиції праці виводиться з бюджетного рівняння при рационировании домашнього господарства на ринку блага:

Тепер бюджетне рівняння можна представити у вигляді

При пригніченою інфляції Р = 0,9; W = 1,5 і N (C) = -3,56 + 0,4C. Тому зайнятість визначиться з наступного рівності: 9,45J ~ N = 8,9 + 2,5N -N = 4; тоді у = 18,9.

2г. У стан кейнсіанської безробіття домашні господарства раціоніровани на ринку праці, а підприємці - на ринку блага. В результаті взаємного кількісного пристосування квазірівноваги встановиться в точці перетину графіка виробничої функції з графіком функції ефективного попиту домашніх господарств. Функція ефективного попиту виводиться з бюджетного рівняння при рационировании домашнього господарства на ринку праці:

при Р = 1,2; W = 2 отримуємо C (N) = 13,33 + 1,331V. Тому зайнятість визначиться з рівності: 9,45 / ^ = 13,33 + 1,33N -> N = 3,78; тоді у = 18,4.

При пригніченою інфляції: При класичної безробіття: При кейнсіанської безробіття:

Лінія З К визначається рівністю C (P, W, N) = ys(P, W) при N = ND(P, W). В умовах задачі воно має вигляд

Лінія СI визначається рівністю ND(P, W) = NS(P, W, C) при c = ys(P, W). В умовах задачі воно має вигляд

Лінія CI визначається рівністю ND(Y) = NS(P, W) при у = З (Р, W). г-~ п у f (C (P, W))2

Так як у = 9,45vN, то N (У) = ^ ^ ^. Тому рівняння розділової лінії має вигляд

На основі виведених рівнянь на рис. 4 показані області квазірівноважних станів.

Мал. 4

 1. Оцінка інвестиційного клімату
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати - ключові компоненти інвестиційного клімату в Росії; вміти - аналізувати позитивні сторони і обмеження капітальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для підтримки інвестиційної активності в національній економіці Росії;
 2. Особливості валютних циклів
  Валютні цикли мають величезний вплив на економічні позиції країн, визначають підсумки змагань між ними і впливають на міжнародну торгівлю. В окремих випадках коливання на валютних ринках більш чітко виражені, ніж на фондових. При порівняннях валют близьких між собою за рівнем економічного
 3. Особливості біржових циклів
  Біржі постійно генерують різноманітні і часто взаємно протилежні імпульси. Ринок інформує про свій стан різними індикаторами, серед яких провідними є ціни. За кілька століть трейдери напрацювали різні правила поведінки і склали цілі торговельні системи, а економісти запропонували теорії для
 4. Основні теорії бізнес-циклу
  Розвиток інтересу безпосередньо до самої теорії бізнес-циклу цілком підходить під визначення «цикл». Під час стійкого зростання і процвітання увагу до дослідження циклічності падає. У ряді випадків починають навіть вважати, що ера циклів завершилася. До такого висновку приходили окремі економісти
 5. Основні позначення
  В - вітчизняні облігації С - обсяг споживання домашніх господарств З а - обсяг автономного споживання домашніх господарств С - гранична схильність споживання за доходом ц, - гранична схильність споживання по майну D - державний борг Е - реальний обсяг експорту е - обмінний курс національної
 6. Основні методи макроекономічного прогнозування, методи прогнозування та їх класифікація
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати види методів прогнозування; відмінності між агрегованими і міжгалузевими моделями; основні методи експертних оцінок; підходи і методи формалізованого макроекономічного прогнозування та умови їх застосування; суть методів по аналогії
 7. Основні етапи становлення інформаційної макроекономіки, теорія продуктивних сил., концепція інстинкту майстерності
  Продуктивний характер розумової праці вперше був обгрунтований в книзі Ф. Ліста «Національна система політичної економіки» (1841). Він назвав продуктивними силами здатність нації виробляти багатство і вважав цю здатність нескінченно важливіше самого багатства. Стан економіки Лист розглядав
 8. Оптимальні траєкторії в моделі Рамсея
  Модель Рамсея є моделлю екзогенного зростання. Вона має схожу структуру з моделлю Солоу, зокрема, в ній виконуються вже відомі нам співвідношення: випуск, що задається неокласичної виробничої функцією, ділиться на споживання та інвестиції, запас капіталу дорівнює де р - це норма амортизації
© 2014-2022  epi.cc.ua