Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Рівновага і економічне зростання

№ 99

№100

1. З умов завдання випливає, що Кt/ Nt = 25. Отже, в періоді t0 для виробництва 40 од. благ було використано 8 од. праці та 200 од. капіталу. Тому а = 40/200 = = 0,2. На основі цих даних динаміку основних показників в перші три періоди можна представити наступною таблицею.

t

у, = 0,2 К,

I, = St = 0,2yt

Ct ~ Yt §t

У,/ у,-1

0

200

40

8

32

1

208

41,6

8,3

33,3

1,04

2

216,3

43,3

8,6

34,6

1,04

3

225

45

9

36

1,04

№101

У першому періоді N = 10,3; К = 640 + 0,5 - 80 = 680, Тоді уг = ^ / 680 10,3 = 83,7 т. Е. Темп зростання дорівнює 83,7 / 80 = 1,046. У міру наближення до динамічної рівноваги цей темп зростання буде знижуватися до 1,03.

Тоді за технологією 0,06К = VlOК => К = 2777,8.

№102_

У заданих умовах виробляється у0= (16 - 256) °5 = 64. Тому продуктивність дорівнює <70= 64/16 = 4. Така продуктивність збережеться в часі, якщо дотримується рівність sq = «У; в заданих умовах 0,2 - 4 = 16лг => л? = 0,05.

№103_

1. Зміна основних макроекономічних показників до періоду?6 показано в табл. 1.

Таблиця 1

показник

h

і

* 5

У

40

40,73

41,47

42,23

43,00

43,78

44,58

N

16

16,32

16,65

16,98

17,32

17,67

18,02

До

625

633

641,15

649,44

657,88

666,48

675,24

K / N

39,06

38,79

38,52

38,25

37,99

37,73

37,47

y / N

2,5

2,50

2,49

2,49

2,48

2,48

2,47

У / До

0,064

0,064

0,065

0,065

0,065

0,066

0,066

dy / y

-

0,0182

0,0182

0,0182

0,0182

0,0183

0,0183

d К / К

-

0,0128

0,0129

0,0129

0,0130

0,0131

0,0131

0,2 q

0,5

0,499

0,498

0,497

0,497

0,496

0,495

0,02j /

0,781

0,776

0,770

0,765

0,760

0,755

0,749

Середня продуктивність капіталу зросла на 3,125% внаслідок зниження капіталоозброєності праці, так як зростання капіталу відстає від зростання праці. Продуктивність капіталу прагне до рівноважного значення, що визначається наступним рівністю: at = qt/ yt = N / s = 0,1.

2. У цьому випадку показники будуть змінюватися так, як показано в табл. 2.

Таблиця 2

показник

* 0

* 2

* 3

і

У

40

41,62

43,32

45,08

46,92

48,84

50,85

N

16

16,8

17,64

18,522

19,4481

20,42051

21,44153

До

625

633

641,32

649,99

659,00

668,39

678,16

K / N

39,06

37,68

36,36

35,09

33,89

32,73

31,63

У / N

2,5

2,48

2,46

2,43

2,41

2,39

2,37

У / До

0,064

0,066

0,068

0,069

0,071

0,073

0,075

dy / y

-

0,0406

0,0407

0,0408

0,0408

0,0409

0,0410

dK / K

-

0,0128

0,0132

0,0135

0,0139

0,0142

0,0146

0,2q

0,5

0,496

0,491

0,487

0,483

0,478

0,474

0,05j /

1,953

1,884

1,818

1,755

1,694

1.637

1,581

До періоду?6 продуктивність праці знизиться на 5,14% через зниження капіталоозброєності праці. Зниження продуктивності праці продовжиться до досягнення рівноважного зростання, коли вона буде дорівнює

№104

Таблиця 1

показник

to

h

* 2

* 3

f4

h

4

У

23,70

24,17

24,66

25,15

25,65

26,17

26,69

N

11

11,22

11,44

11,67

11,91

12,14

12,39

До

237

241,7

246,6

251,5

256,5

261,7

266,9

K / N

21,55

21,55

21,55

21,55

21,55

21,55

21,55

y / N

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

у / до

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

dy / y

-

0,02

0,0182

0,0182

0,0182

0,0183

0,0183

dK / K

-

0,0128

0,0128

0,0128

0,0128

0,0128

0,0128

0,2q

0,4309

0,4309

0,4309

0,4309

0,4309

0,4309

0,4309

0,02ц /

0,4309

0,4309

0,4309

0,4309

0,4309

0,4309

0,4309

C / N

18,96

19,34

19,73

20,12

20,52

20,93

21,35

4. Необхідний обсяг капіталу визначається з рівності

5. Динаміка основних показників до періоду tc в цьому випадку представлена в табл. 2.

Таблиця 2

показник

to

t2

f3

f4

h

У

25,53

26,04

26,56

27,09

27,63

28,19

28,75

N

11

11,22

11,44

11,67

11,91

12,14

12,39

До

319,1

325,5

332,0

338,6

345,4

352,3

359,4

K / N

29,01

29,01

29,01

29,01

29,01

29,01

29,01

y / N

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

у / До

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

dy / y

-

0,02

0,0182

0,0182

0,0182

0,0183

0,0183

dK / K

-

0,0128

0,0128

0,0128

0,0128

0,0128

0,0128

0,2 q

0,5802

0,5802

0,5802

0,5802

0,5802

0,5802

0,5802

0,02vp

0,5802

0,5802

0,5802

0,5802

0,5802

0,5802

0,5802

C / N

19,15

19,53

19,92

20,32

20,72

21,14

21,56

У стані динамічної рівноваги

Відповідно до «золотим правилом» нагромадження s = a. тоді

Тому

 1. Споживання, заощадження, інвестиції
  В результаті вивчення глави студент повинен: знати методологічні основи теорії споживання; підходи до моделювання споживчої поведінки; особливості моделей рівноваги, що враховують схильність до трудової діяльності та альтруїзму; принципи дослідження рівноваги споживача в умовах невизначеності;
 2. Споживання, виробництво і пропозицію праці
  Дохід в період часу t дорівнює (індекс t опускаємо): Норма заощадження (л) постійна, споживання одно Витрати праці рівні де N - незмінна чисельність населення (ресурс часу); I - пропозиція праці (частка ресурсу). Споживання на душу населення: Ставка зарплати дорівнює граничному продукту праці:
 3. Спільне рівновагу на ринках благ, грошей і капіталу (модель is - lm), умова спільного рівноваги
  У параграфах 3.2 і 4.4 були визначені безлічі парних значень рівня національного доходу і ставки відсотка, які відповідають за заданому рівні цін рівноваги на ринках благ (лінія IS) і грошей (лінія LM) в кейнсіанської концепції. Однак рівновага на грошовому ринку досягається одночасно
 4. Словник основних термінів
  акселератор - коефіцієнт приростном капіталомісткості національного доходу. безробіття - надлишкова пропозиція праці при заданій його ціною. безробіття природна - існуючий в кожен даний момент контингент незайнятих, що виникає через те, що, як правило, індивід при зміні місця і профілю роботи
 5. Система національних рахунків
  Система національних рахунків (СНР) - система взаємопов'язаних агрегованих грошових показників, що характеризують процес виробництва і розподілу благ в країні. Валовий внутрішній продукт (ВВП) - вартість всіх кінцевих продуктів, вироблених за рік на території країни. Кінцевий продукт не підлягає
 6. Сеньйораж і інфляційний податок
  Сеньйораж (S) - це реальна вигода держави від емісії грошей, вона дорівнює відношенню приросту грошової маси (ДМ) і дефлятора (Р). Сеньйораж також розраховують як твір темпу приросту грошової маси (тп = М) і реального обсягу грошової маси (h = М / Р): Інфляційний податок (7) - сума, на яку
 7. Розширене умова рівноваги
  Якщо попит підприємців на інвестиції залежить не тільки від ставки відсотка, але і від величини національного доходу, т. Е. Крім автономних здійснюються індуковані інвестиції, а споживчий попит домашніх господарств визначається не тільки поточним доходом, а й обсягом майна (v), то умова рівноваги
 8. Розподіл трудових ресурсів
  Зайняті в економіці в балансі трудових ресурсів розподіляються за видами діяльності та форм власності. Джерелами інформації для складання другої частини балансу є: відомості підприємств і організацій про чисельність зайнятих; дані матеріалів обстежень населення з проблем зайнятості; дані органів
© 2014-2022  epi.cc.ua