Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

ринок благ

№12_

Згідно з наведеними даними

Ду

150

300

450

АС

75

150

225

отже, З = 0,5. Визначити обсяг автономного споживання можна по будь-якій парі заданих значень у, С наприклад, 375 = За + 0,5 - 350 - » За = 200. Заощадження дорівнюють нулю при З-у, т. е. 200 + 0,5у = у -»Г / = 400.

№13

оскільки S = y - С, то 20 = 300 - 40 - 0,75 - (300 - 300Ту) - + Ту=0,2 = 20%.

№14

Виведемо функцію витрат тривалого періоду на основі умови рівноваги фірми MPN/ MPK = W / r. У цьому завданню

З урахуванням цього при заданій технології залежність кількості використовуваного праці від кількості виробленої продукції має вигляд

а залежність кількості використовуваного капіталу від кількості виробленої продукції -

Тому функція витрат в довгостроковому періоді має вигляд

З умови максимізації прибутку конкурентної фірми (Р = LMC) визначимо кількість продукції, що випускається і необхідного для цього капіталу:

Отже, попит фірми на додатковий капітал дорівнює 8,4 - 6,4 = 2.

№15_

Так як в стані рівноваги S = /, То 40/160 = 0,25 = 25%.

№16

№17_

у- 30 + 0,8 (г / - 0,2 + 50) + 70 + 60 =>у = 500. Профіцит бюджету 0,25 - 500 - 60 - 50 = 15. №18

З умови рівноваги на ринку благ (/ = S) випливає, що до збільшення заощаджень рівноважний випуск був 160: 30 = - 10 + 0,25у => у = 160. Після зменшення автономного споживання обсяг заощаджень не змінився, так як нс змінився обсяг інвестицій, а обсяг автономного споживання визначається з рівності 120 = За + + 0,75 - 120 + 30 -> За = 0; АСп = 10.

№19

Безліч поєднань г /, /, відповідних рівноваги на ринку блага, виводиться з рівності

Тому 600 = 1100- 100 / - »/ = 5.

20

№21

Сукупний попит знизиться на величину скорочення державних витрат (податків). Доведення:

В умовах завдання ДТуАу = AG. Тому Ay = З v (Ay - AG) + AG => Ay = AG.

22

У0 = 0,8 (г /0 - 0,2у0) + 40 + 0,2у0 -> у0 = 250.

г /, = 0,8 (^! - 0Л5у{) + 40 + 0,15 ^ у{ = 235,3. Ду = 14,7.

№23

у = 0,6 (У ~ 0,25у) + 120 + 100 => У = 400. Отже, yF= 400 - 1,25 = 500. Подальший хід рішення грунтується на теоремі Хаавельмо:

№ 24_

Вироблений національний дохід визначається з рівності

Споживання домашніх господарств: С = 40 + 0,8 - 0,75 - 500 = 340. Наявний доход становить 0,75 - 500 = 375, а обсяг заощаджень - 375 - 340 = 35.

№25

Вироблений національний дохід визначається з рівності Споживання домашніх господарств С- 40 + 0,6 - 0,75 - 400 = 220.

З умови рівноваги на ринку блага (/ + G = S + 7) випливає, що при збалансованому бюджеті заощадження дорівнюють інвестиціям. Тому З-S- 220 - 80 = 140.

 1. Схема побудови виробничих функцій
  Класична схема побудови виробничих функцій за допомогою оцінок коефіцієнтів складається з двох етапів. Етап 1. Спочатку на основі якісного аналізу об'єкта моделювання і його цілей зі списку класів математичних функцій вибирається параметричний клас F = {f (х і ..., х Пу а ) Р ..., а до ))
 2. Сеньйораж і інфляційний податок
  Сеньйораж (S) - це реальна вигода держави від емісії грошей, вона дорівнює відношенню приросту грошової маси (ДМ) і дефлятора (Р). Сеньйораж також розраховують як твір темпу приросту грошової маси (тп = М) і реального обсягу грошової маси (h = М / Р): Інфляційний податок (7) - сума, на яку
 3. Ряди відносних величин
  В економічній практиці дуже широко використовуються ряди відносних величин. Практично будь-який початковий ряд динаміки можна перетворити в ряд відносних величин. По суті перетворення означає заміну абсолютних показників ряду відносними величинами динаміки. Для обґрунтованої оцінки розвитку
 4. Розробка та використання аналітичних показників
  Аналітичні показники являють собою різного роду індекси, сформовані на основі певної сукупності окремих індикаторів. Існують такі аналітичні показники, як зведені і дифузні індекси, а також норми змін. зведені індекси являють собою середньозважені оцінки основних груп економічних індикаторів
 5. Розрахунок основних макроекономічних показників економіки
  Для макроекономічного аналізу і характеристики розвитку економіки країн використовується ряд показників системи національних рахунків. Розглянемо національні рахунки 1 Росії в 2013 р Рахунок товарів і послуг (Табл. 4.2) є своєрідною зведеною таблицею. Як і всі рахунки, він складається з двох
 6. Роль держави
  Значущим чинником інвестиційного клімату в національній економіці є держава. Держава забезпечує загальні економічні, соціальні та політичні умови ведення бізнесу, регулює за допомогою податків і субсидій галузевий розвиток, допомагає або обмежує ту чи іншу сферу. Ми ще неодноразово будемо
 7. Рівновага споживача в загальному випадку
  Функція корисності не є лінійної. Прирівняємо нулю похідну функції (2.147) по З А з урахуванням рівності (2.146) і визначення математичного очікування: Коваріація - характеристика статистичного зв'язку двох випадкових змінних, що дорівнює різниці математичного очікування їх творів і твори
 8. Рівновага і стійкість, визначення рівноваги
  Формально станом рівноваги в моделі IS-LM прийнято називати набір (У *, г *, С *, 5 *, Г). Цей набір являє собою ситуацію, коли рівновага встановлюється одночасно на всіх трьох ринках моделі. Зауважимо, що на відміну від найпростішої неокласичної моделі, в якій рівновагу встановлювалося на
© 2014-2022  epi.cc.ua