Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Модель маленької країни при мінливому рівні цін

Щоб продовжити графічний аналіз наслідків стабілізаційної політики при змінному рівні цін, доповнимо модель IS - LM - FE моделлю взаємодії сукупних попиту і пропозиції у відкритій економіці yD(Pt е) - ys(Pf е)у в яку теж додамо третю лінію - лінію нульового сальдо торгового балансу NE (Pf е) (Рис. 12.26). Кожна точка цієї лінії становить певне поєднання значень у і Р, що забезпечує рівність цінності експорту та імпорту благ при заданій величині обмінного курсу. Негативний її нахил пояснюється наступним чином: у разі збільшення національного доходу при незмінному рівні цін в країні збільшиться імпорт блага і утворюється дефіцит торгового балансу; для відновлення нульового сальдо потрібно знизити рівень цін, щоб збільшився експорт блага. Всі точки, розташовані вище лінії NE (P, е), Відповідають негативному сальдо торгового балансу, всі крапки під нею представляють поєднання значень у і Р, при яких торговий баланс має надлишок. Оскільки, як правило, еластичність вітчизняного попиту на блага за рівнем цін перевершує еластичність попиту закордону, то лінія NE (P, е) положе лінії у ° (Р, е).

Модельy (P, е) - ^ (Р, е) - NE (P, е)

Мал. 12.26. МодельyD(P, е) -^ (Р, е) - NE (P, е)

Для спрощення приймемо, що через досконалої мобільності світового капіталу національна ставка відсотка завжди дорівнює світовій ставці. В таких умовах реальна кількість що знаходяться в обігу грошей залежить тільки від величини реального національного доходу. Це однозначно визначає розташування лінії LM: Ордината точки її перетину з лінією IS дорівнює iz через цю ж точку проходить горизонтальна лінія нульового сальдо платіжного балансу FE.

Підвищення обмінного курсу національної валюти при будь-якому заданому рівні цін в країні збільшує чистий експорт благ. Тому при новишеніі обмінного курсу лінія NE (P, е) Зміщується вправо, а при його зниженні - вліво.

Як і раніше, при фіксованому валютному курсі центральний банк не може проводити активну грошово-кредитну політику. Будь-яка зміна кількості знаходяться в обігу грошей (зсув лінії LM) відхиляє національну ставку відсотка від світової; що виникає внаслідок цього міжнародний перелив капіталу порушує рівновагу платіжного балансу країни, відхиляючи валютний курс від фіксованого рівня. В результаті інтервенцій центрального банку на валютному ринку для підтримки ціни національних грошей на заданому рівні лінія LM займе початкове положення.

За наслідками фіскального імпульсу простежимо але рис. 12.27. Заходи експансіоністської фіскальної політики призводять до зміщення лінії IS вправо (IS0 -> ISt). В результаті національна ставка відсотка виявляється вище зарубіжної (точка перетину ліній ISX і LM0). Подальша ланцюжок подій в моделі IS - LM така: приплив в країну іноземного капіталу -> купівля іноземної валюти центральним банком -> зростання кількості грошей в країні - "зрушення лінії LM вправо до точки перетину ліній IS ^ і FE. Через зсув ліній IS і LM вправо в цьому ж напрямку і на таку ж відстань зсувається лінія сукупного попиту: (уо -> yf). При вихідному рівні цін на ринку благ виникає дефіцит і рівень цін підвищується, зрушуючи вліво лінію LM внаслідок зниження реальної кількості грошей (LMX -> LM2) і лінію IS через скорочення чистого експорту благ (IS1IS2). Кінцевий результат фіскального імпульсу - зростання рівня цін і реального національного доходу; і то

Фіскальний імпульс при мінливому рівні цін і фіксованому обмінному курсі і інше скорочує чистий експорт благ, тому утворюється дефіцит торгового балансу

Мал. 12.27. Фіскальний імпульс при мінливому рівні цін і фіксованому обмінному курсі і інше скорочує чистий експорт благ, тому утворюється дефіцит торгового балансу (точка нового рівноваги розташована вище лінії нульового сальдо торгового балансу). Проте платіжний баланс вирівняний за рахунок припливу іноземного капіталу під час перевищення національної ставки відсотка над зарубіжної.

Можливе проведення і фіскальної, і монетарної політики. Початковий стан кон'юнктури в країні на рис. 12.28 і 12.29 представляє поєднання у0, Р0 (Для спрощення цих малюнків на них опущена лінія нульового сальдо торгового балансу).

Простежимо за наслідками експансіоністської грошової політики по рис. 12.28. Збільшення пропозиції грошей призводить до зрушення лінії LM вправо (LM0 -> LMX). Через зниження національної ставки відсотка (точка перетину ліній IS0 і LMX) зростає попит на іноземну валюту для експорту капіталу і підвищується обмінний курс національної валюти. Зростання обмінного курсу стимулює збільшення чистого експорту благ, і лінія IS зміщується вправо до точки перетину ліній LMX і FE, відновлюючи рівність i = iz. Відповідно зрушення ліній IS і LM вправо зміщується крива сукупного попиту (уо -> yf). Крива сукупної пропозиції внаслідок підвищення обмінного курсу зсувається вліво (у? -> у ^). Протилежні зрушення кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції призводять до підвищення рівня цін. Реальна кількість грошей скорочується і лінія LM зсувається вліво (LMj - "LM0), Підвищуючи вітчизняну ставку відсотка і знижуючи обмінний курс. Через зниження обмінного курсу скорочується чистий експорт благ і лінія IS зсувається вліво (ISX -> / 50). Слідом за лініями IS і LM вліво зміщується і крива сукупного попиту (yf -> у%). У той же час зниження обмінного курсу збільшує сукупну пропозицію благ при кожному рівні цін, т. Е. Крива сукупної пропозиції переміщається вправо: (у? -> yf). Кінцевий результат експансіоністського монетарного імпульсу залежить від співвідношення темпів зростання рівня цін і обмінного курсу.

якщо Р = е, то нова рівновага встановиться при початкової величини реального національного доходу і збільшений рівень цін; такий випадок зображений на рис. 12.28. У цих умовах експансіоністська грошова політика підвищує тільки рівень цін; відповідно рестриктивная грошова політика є ефективним інструментом придушення інфляції: знижується рівень цін без зміни зайнятості.

коли Р > е, тоді експансіоністська грошова політика супроводжується зростанням реального національного доходу внаслідок того, що підвищення цінності споживчого кошика, що містить у відкритій економіці не тільки національні, але і імпортні блага, відстає від зростання рівня цін.

Відображення експансіоністської фіскальної політики на рис. 12.29 починається з переміщення ліній IS і у ° вправо (IS0 -> -> ISX і уд у?), що веде до підвищення національної ставки відсотка і притоку іноземного капіталу. Збільшення пропозиції девізів знижує обмінний курс, внаслідок чого крива сукупної пропозиції зсувається вправо (уо -> yf), а лінії IS і yD через скорочення чистого експорту благ - вліво (ISXIS2 і yf ^ В2) - До результаті при первинному рівні цін на ринку благ виявляється надлишок і рівень цін знижується. Зменшення рівня цін в країні супроводжується зрушенням лінії LM вправо (LM0 -> LMj). В результаті нова рівновага встановлюється при більш низькому рівні цін і більшому реальному національному доході.

Монетарний імпульс при зміні рівня цін і обмінного курсу

Мал. 12.28. Монетарний імпульс при зміні рівня цін і обмінного курсу

Фіскальний імпульс при зміні рівня цін і обмінного курсу

Мал. 12.29 Фіскальний імпульс при зміні рівня цін і обмінного курсу

З аналогічних міркувань випливає, що контрактивної фіскальна політика при змінюються значеннях Р і е призведе до стагфляції: зростання рівня цін і зниження реального доходу.

Стабілізаційна політика, що проводиться за кордоном, доходить до маленької країни в вигляді зміни екзогенних параметрів yz, iz і Pz. Обмежимося розглядом наслідків стимулюючої економічної політики зарубіжних держав і припустимо спочатку, що стабілізаційна політика за кордоном не змінює там рівень цін. Тоді експансіоністська фіскальна політика проявляється у вигляді зростання значень yz і iz, а експансіоністська грошова політика - підвищення yz і зниження iz. Тому в обох випадках лінія IS маленької країни зсувається вправо через збільшення експорту благ, а лінія FE - вниз при експансіоністської грошової політики (рис. 12.30) і вгору при експансіоністської фіскальної політики (рис. 12.31). Розташування точки перетину ліній ISX і LM0 свідчить про те, що збільшення кількості грошей за кордоном створило в країні надлишок, а підвищення державних витрат - дефіцит платіжного балансу. Тому що проводиться за кордоном експансіоністська грошова політика спрямовує обмінний курс національних грошей вниз, а експансіоністська фіскальна політика - вгору.

Вплив закордонного монетарного імпульсу при фіксованому валютному курсі

Мал. 12.30. Вплив закордонного монетарного імпульсу при фіксованому валютному курсі

Вплив закордонного фіскального імпульсу при фіксованому валютному курсі

Мал. 12.31. Вплив закордонного фіскального імпульсу при фіксованому валютному курсі

В умовах фіксованого валютного курсу експансіоністська грошова політика за кордоном змушує центральний банк країни купувати девізи, а експансіоністська фіскальна політика - продавати їх. Операції центрального банку на валютному ринку повинні перемістити лінію LM в точку перетину ліній ISX і FE{.

Купівля девізів зрушує лінію LM вправо (LM0 -> LMX) на рис. 12.30. лініях ISX і LMX відповідає крива сукупного попиту yf, розташована правіше лінії уд. При вихідному рівні цін на ринку благ виникає дефіцит; підвищується рівень цін, зміщуючи лінії IS і LM вліво (ISX -> IS2; LMX LM2). Нове рівноважний стан в країні після проведення експансіоністської грошової політики за кордоном характеризується збільшеним реальним доходом, підвищеним рівнем цін і більш низькою ставкою відсотка.

Продаж девізів зрушує лінію LM вліво (IM0 -> IM,) па рис. 12.31. лініях ISX і LMj відповідає крива сукупного попиту yf, розташована лівіше лінії yf. На ринку благ виникає надлишок, і рівень цін знижується, зміщуючи лінії IS і LM вправо (IS{ -> IS2; LMXLM2). Так експансіоністська фіскальна політика, здійснена за кордоном, може надати контрактивної вплив на економіку маленької країни. Результат був би іншим, якби величина зсуву IS0 -> ISX перевищила величину зміщення FE0 -> FEX.

Невизначеність наслідків проведеної за кордоном фіскальної політики для економіки маленької країни пояснюється тим, що зростання ^ збільшує експорт благ країни (приплив девізів), а зростання iz - експорт капіталу (відтік девізів). Залежно від того, який з цих потоків більше, центральному банку доводиться або продавати, або купувати девізи.

В умовах плаваючого валютного курсу при проведенні стабілізаційної політики за кордоном в маленькій країні зсувається не тільки крива сукупного попиту yD(P, e), але і крива сукупної пропозиції ys(P, е). Оскільки експансіоністська грошова політика за кордоном знижує обмінний курс національної валюти, то крива сукупного попиту зміщується вправо, посилюючи позитивний вплив зростання кількості грошей за кордоном на економічну кон'юнктуру країни. Наслідки зарубіжної фіскальної політики для економіки маленької країни, як і при фіксованому валютному курсі, однозначно не визначені за названими вище причин.

Імпортом інфляції називають зростання рівня цін в країні в результаті підвищення рівня цін за кордоном. Розглянемо основні провідники впливу зростання закордонного рівня цін на рівень цін маленької країни, використовуючи рис. 12.32.

Первісний стан економіки маленької країни характеризується значеннями у0, Р0, i0 = i%. Підвищення рівня цін за кордоном збільшує чистий експорт благ країни, що відображається зсувом лінії IS вправо (ISQ -> IS{). Утворився надлишок платіжного балансу знижує обмінний курс. Подальший розвиток подій залежить від режиму валютного курсу.

імпорт інфляції

Мал. 12.32. імпорт інфляції

При фіксованому валютному курсі центральний банк купує девізи, збільшуючи кількість грошей в країні, і лінія LM зміщується вправо (LM0 -> LiV / j). Слідом за зрушеннями ліній IS і LM вправо переміщається крива сукупного попиту (уо -> yf). Через підвищення рівня цін за кордоном в країні дорожчають імпортні і импортозамещающие блага, що підвищує витрати виробництва, і відбувається зміщення кривої сукупної пропозиції вліво (уд - »yf). В результаті підвищується рівень цін в країні і лінії IS і LM зсуваються вліво. Коли рівень цін в країні зрівняється із закордонним рівнем, тоді лінії IS і LM займуть своє початкове положення. Таким чином, при фіксованому валютному курсі маленька країна в повному обсязі імпортує закордонне підвищення рівня цін при незмінному реальному доході.

При плаваючому валютному курсі центральний банк не змінює кількість що знаходяться в обігу грошей і лінія LM залишається в первісному положенні. Надлишок платіжного балансу трансформується в зниження обмінного курсу, тому скорочується чистий експорт благ і лінія IS зсувається в зворотному напрямку (IS -> IS0). В результаті крива сукупного попиту залишається на місці, зберігаючи незмінним рівень цін в країні. Так плаваючий валютний курс перешкоджає імпорту інфляції в країну.

Цей висновок вірний при прийнятих передумови, що призводять до горизонтальному розташуванню лінії FE. Коли вона має позитивний нахил, тоді нульове сальдо платіжного балансу поєднується з нерівністю i ^ iz. У цьому випадку зростання рівня цін за кордоном супроводжується одночасним зниженням обмінного курсу і підвищенням рівня цін в країні.

До тих пір поки в країні і в іншому світі не відбуваються зміни в реальному секторі економіки, ринковий механізм підтримує стабільність реального обмінного курсу: ePz/ P = const. При фіксованому валютному курсі це досягається за рахунок рівності темпів інфляції: к = nz а при плаваючому валютному курсі за рахунок рівності: до - е = nz.

 1. Монетарні моделі циклу, цикли в динамічної моделі ad - as
  Сукупний попит і сукупна пропозиція в кейнсіанської теорії зазвичай розглядаються як функції рівня цін (див. Гл. 4), тут ми трактуємо їх як функції темпу інфляції. Ставка відсотка незмінна, тому реальний попит на гроші є функція однієї змінної - доходу, а приріст обсягу попиту обумовлений
 2. Монетарна політика
  Кредитно-грошова (монетарна) політика - це комбінація цілей і засобів (інструментів), за допомогою яких її носій (як правило - Центральний банк країни) за допомогою регулювання пропозиції грошей, а також (опосередковано) попиту на гроші і кредит прагне досягти цілей загальної економічної політики.
 3. Монетарна концепція економічних циклів
  Незважаючи на те що в моделі Тевеса присутній ринок грошей, в ній, як і в моделі Самуельсона - Хікса, причиною кон'юнктурних циклів виступають екзогенні зміни попиту на блага. Монетарні концепції економічних циклів пов'язують коливання економічної кон'юнктури з ендогенними змінами
 4. Модифікована крива Філліпса
  Поява модифікованої кривої Філіпса прийнято пов'язувати з роботою Самуельсона і Солоу, опублікованій в 1960 р Вони представили схематичний аналіз взаємозв'язку між зміною погодинної номінальної заробітної плати і безробіттям для американської економіки і запропонували звернути увагу на те
 5. Модель зростання Домара
  Чисельність населення (і витрат праці) незмінна, тому дохід (У) є функція обсягу капіталу (К). Знос капіталу (амортизацію) не враховуємо, тоді приріст капіталу (Д / С) дорівнює обсягу інвестицій (Г). Економіка знаходиться в рівновазі, тобто. Е. В кожен період часу інвестиції дорівнюють заощадженням
 6. Модель з довільною функцією попиту (Фрідмен)
  У моделі Кейган реальний попит на гроші зменшується по експоненті з ростом очікуваного темпу інфляції, а в моделі Бруно - Фішера він, крім того, зростає пропорційно ВВП. Тут реальний попит на гроші виражається довільною функцією, яка зменшується з ростом темпу інфляції і зростає з ростом ВВП:
 7. Модель відкритої економіки маленької країни Дорнбуша
  Ринок благ. Пропозиція благ екзогенно задано на рівні національного доходу повної зайнятості: y s = y F = const. Попит на вітчизняні блага характеризується ступеневою функцією де а, р - економетричні параметри. Для маленької країни P z - екзогенний параметр; приймемо його рівним 1. Тоді сукупний
 8. Модель рівноваги в двопартійної системи (Алесіна)
  Конкуруючі партії демократів і республіканців мають різні цільові функції і різні шанси перемогти на виборах. Цільова функція демократів (Z D ) - функція доходу і темпу інфляції, яка залежить від параметра відносної значущості факторів і цільового рівня інфляції. Вона досягає нульового значення
© 2014-2022  epi.cc.ua