Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Рівновага і економічне зростання

№ 99_

Виробництво національного доходу характеризується виробничою функцією yt = Min {2iVr 0,2{}. У періоді t0 економіка знаходиться в рівновазі при повній зайнятості N = 125.

№100

В економіці з технологією виробництва, що подається виробничою функцією yt = min{5Nt, 0,2Кг}, Населення зберігає 20% реального доходу. У періоді t0 було вироблено 40 од. національного доходу, і сукупний попит дорівнював сукупній пропозиції. Приріст капіталу в поточному періоді відповідає обсягу інвестицій в попередньому періоді. Темп приросту трудових ресурсів за період становить 5%. Грунтуючись па моделі Харрода - Домара, виконати завдання і відповісти на наступні питання.

№101

Виробництво національного доходу відображається виробничою функцією г /, = = yjNtKt. У періоді t0 в господарстві було 10 од. праці та 640 од. капіталу. Трудові ресурси збільшуються на 3% за період. Норма заощаджень дорівнює 50%.

У господарстві використовується 256 од. капіталу і 16 од. праці; технологія відображається виробничою функцією у{ =Г, К,)0-5; норма заощаджень дорівнює 0,2.

Якою має бути темп приросту пропозиції праці, щоб в моделі Солоу - Свана збереглася існуюча продуктивність праці?

№103

У періоді t0 в економіці є 625 од. капіталу і 16 од. праці. Умови виробництва представлені виробничою функцією yt = JV,0,75^0'25. Темп приросту трудових ресурсів дорівнює 2% за період; населення зберігає 20% національного доходу.

Грунтуючись на моделі зростання Солоу - Свана, відповісти на наступні питання.

№104

У періоді t() в економіці є 237 од. капіталу і 11 од. праці. Умови виробництва представлені виробничою функцією yt = A ^0-75Kf0'25. Темп приросту трудових ресурсів дорівнює 2% за період; населення зберігає 20% національного доходу.

Грунтуючись на моделі зростання Солоу - Свана, відповісти на наступні питання і виконати завдання.

№105

 1. Споживання в умовах невизначеності, схильність споживача до ризику
  корисність споживача (І) залежить від його доходу, який споживається повністю і дорівнює споживання (с). функція і (з ) Зростає, але гранична корисність (похідна) може як зростати, так і падати. Споживач може перебувати в двох станах, ймовірності та обсяги споживання яких незмінні і рівні:
 2. Споживання та інвестиції, модель з параметрами (Тобін)
  Дохід - функція капіталу: Y = К а, інвестиції (Г) дорівнюють приросту капіталу (амортизації немає), витрати складаються з витрат на закупівлю і установку капіталу: С = (Р + з 1, де р - ціна нового капіталу; с - ціна його установки. Нехай ставка відсотка - м Прибуток в період t дорівнює різниці
 3. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Як було відзначено на початку цієї глави, в умовах інфляції економічні суб'єкти при прийнятті господарських рішень поряд з іншими факторами враховують і очікуваний темп інфляції. Якби темпи інфляції можна було точно передбачити, то всі учасники національного господарства спробували б нейтралізувати
 4. Скорочення дефіциту бюджету в Греції 2010-2013 рр.
  У травні 2010 р грецький уряд погодився на три найближчі роки вжити заходів щодо скорочення первинного дефіциту бюджету на 16% ВВП. Серед іншого, ці заходи включали в себе значне зменшення державних витрат і пенсій, а також зниження мінімальної зарплати. Основною метою такої політики бачилася
 5. Система індексів цін
  У статистичній практиці Російської Федерації основним методом розрахунку зведеного індексу цін по різнорідним товарів чи товарних груп є розрахунок середньозваженої величини з індивідуальних індексів цін. У Росстат розроблена система індексів цін, в яку входять: в сфері споживчого ринку індекс
 6. Сеньйораж і інфляція
  До сих пір ми не допускали можливості емісії нових грошей підвищеної сили. Нехай тепер дефіцит бюджету може фінансуватися як випуском облігацій, так і позикою у центрального банку. В цьому випадку бюджетне обмеження держави «в широкому сенсі» (спільне обмеження для уряду, що відповідає за
 7. Розробка та використання аналітичних показників
  Аналітичні показники являють собою різного роду індекси, сформовані на основі певної сукупності окремих індикаторів. Існують такі аналітичні показники, як зведені і дифузні індекси, а також норми змін. зведені індекси являють собою середньозважені оцінки основних груп економічних індикаторів
 8. Розподіл національного доходу
  Якщо виробнича функція задовольняє всім описаним вище властивостям, зокрема володіє постійною віддачею від масштабу, з цього випливає певний розподіл національного доходу між власниками факторів виробництва. В даному випадку під національним доходом розуміється загальний випуск в економіці
© 2014-2022  epi.cc.ua