Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Основні позначення

В - вітчизняні облігації

З - обсяг споживання домашніх господарств

За - обсяг автономного споживання домашніх господарств

С - гранична схильність споживання але доходу

Cv - гранична схильність споживання але майну

D - державний борг

Е - реальний обсяг експорту

е - обмінний курс національної грошової одиниці

F - іноземні облігації

G - реальний обсяг державних витрат

// - грошова база

г - ставка відсотка

I - обсяг чистих інвестицій

1Ьг - обсяг валових (брутто) інвестицій

Iin - обсяг чистих (нетто) інвестицій

К - обсяг капіталу

L - номінальний попит на гроші

I - реальний попит на гроші

/ - граничний попит на гроші для угод і через обережності

/, - граничний попит на гроші як майно

М - номінальне пропозицію грошей

N - кількість праці (робочий час, число працюючих)

п - темп приросту трудових ресурсів

Р - вітчизняний рівень цін

Pz - закордонний рівень цін

Q, - кількість благ i-го виду

q - середня продуктивність праці

R - валютні резерви центрального банку

г - норма прибутковості капітального активу

S - обсяг заощаджень

Sa - обсяг автономних заощаджень

S - гранична схильність до заощадження

Т - сума податків

Т - ставка прибуткового податку

і - норма безробіття

V - швидкість обігу грошей

W - ставка номінальної (грошової) заробітної плати w - ставка реальної заробітної плати

Y - номінальний національний дохід у - реальний національний дохід

yv - наявний національний доход

yF - національний дохід повної зайнятості Z - обсяг імпорту

Z - гранична схильність до споживання імпортних благ

б - дефіцит державного бюджету

у = 1 + G + Е - приплив в народногосподарський кругообіг

^ = 5 + Т + Z - відтік з народногосподарського кругообігу

до - темп інфляції

т? ' - очікуваний темп інфляції

у - капиталовооруженность праці

про - середня продуктивність капіталу

v - обсяг майна

Xе - очікуване значення показника х

х( = (xt -xt_x) / Xt_x - темн приросту показника х

ВВП - валовий внутрішній продукт

ВНП - валовий національний продукт

НД - національний дохід

ПП - проміжний продукт

СОІ - сукупний суспільний продукт

ЧІП - чистий національний продукт

 1. Попит на гроші, попит на гроші за Кейнсом
  Попит на гроші - частина багатства людини, яку він тримає в найбільш ліквідній формі. Обсяг попиту визначається трьома мотивами. 1. Попит на гроші для угод (трансакційний мотив) - зберігання грошей для фінансування витрат в період між отриманням доходу: де k залежить від швидкості обігу грошей;
 2. Попит на гроші
  У Росії попит на готівкові гроші і попит на кредитні карти різний. Територія велика, в центральних регіонах все більше і більше споживачів використовує безготівковий розрахунок, в глибинці не скрізь приймають карти, тому попит на них невеликий. Люди і фірми мають потребу в грошах як в засобі
 3. Попит на гроші для угод і з мотивів обережності
  Кількість платіжних засобів, необхідних індивіду для оплати що купуються в деякому періоді благ, залежить від обсягу покупок і частоти надходжень йому грошей в результаті участі у виробництві або зменшення грошової частки майна. У свою чергу, обсяг покупок залежить від величини доходу. Якщо
 4. Поняття постіндустріальної макроекономіки
  У другій половині XX ст. явно позначилося суспільне явище, яке починає відігравати визначальну роль в економіці розвинених країн і полягає в домінуючому значенні творчості і знань при виробництві благ. Продуктом творчої праці тепер служить інформаційний, а не матеріальний продукт, що було характерним
 5. Показники зайнятості
  Ще одна група важливих економічних індикаторів пов'язана зі станом трудових ресурсів економіки. Саме працівники створюють ВВП, виробляючи ті чи інші товари та послуги. З усіх жителів країни економісти виділяють економічно активне населення - люди, що знаходяться в працездатному віці. Працездатний
 6. Податкова політика, компроміс між інфляцією і податковим тягарем
  Уряд дотримується ліберальної економічної політики і прагне скоротити інфляцію і податковий тягар. Цільова функція уряду - квадратична функція темпу інфляції (л) і податкових надходжень (Г), в якій суб'єктивним параметром служить значимість інфляції щодо податкових надходжень (а): Обмеження
 7. Підсумки приватизації
  Які позитивні і негативні наслідки приватизації? В результаті приватизації утворився великий недержавний сектор економіки, що дозволило подолати монополію державної власності, створити основу для розвитку ринкових форм господарських зв'язків і використання механізмів конкуренції. Є приклади
 8. Перерозподіл доходу між населенням і державою
  «Нам потрібна інфляція 6% в найближчі роки. Це поліпшить ситуацію з боргами, передає агентство Bloomberg слова колишнього головного економіста МВФ, нині професора Гарвардського університету Кеннета Рогоффа. За прогнозами Білого дому, бюджетний дефіцит досягне 1,84 млрд дол. США в цьому фіскальному
© 2014-2022  epi.cc.ua