Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Рівновага і економічне зростання

Під економічним зростанням національного господарства мають на увазі таке його розвиток, при якому збільшується реальний національний дохід. Мірою економічного зростання служить темп приросту реального національного доходу в цілому або на душу населення.

? Економічне зростання називають екстенсивним, якщо він не змінює середню продуктивність праці в суспільстві. Коли національний дохід зростає швидше числа зайнятих у виробництві, має місце інтенсивний зріст.

Інтенсивне зростання є основою підвищення добробуту населення і умовою зменшення диференціації доходів в суспільстві.

Питання про те, як підвищити національний дохід і зайнятість, не раз обговорювалося в попередніх розділах. Однак до сих пір завдання зводилася до виявлення умов, при яких наявний в кожен даний момент економічний потенціал країни використовується повністю. При розгляді даної теми досліджуються чинники, що забезпечують зростання економічного потенціалу та його вплив на економічну кон'юнктуру.

Якщо домінантою короткострокового стану економіки є сукупний попит, то розвиток економіки в довгостроковому періоді в основному залежить від можливостей виробництва. У зв'язку з цим в центрі уваги при моделюванні економічного зростання перебуває реальний сектор.

Економічний потенціал країни зростає за рахунок збільшення кількості виробничих ресурсів, підвищення їх якості та вдосконалення способів застосування. Все це, як правило, вимагає інвестицій. Тому саме вони є головним двигуном економічного зростання. У моделях економічного зростання на відміну від статичних моделей ОЕР враховуються обидва ефекту інвестицій: в період їх здійснення підвищується сукупний попит, а в наступні періоди в міру приросту виробничих потужностей збільшується сукупна пропозиція.

Основна мета побудови таких моделей - це визначення умов, необхідних для рівноважного зростання (динамічної рівноваги), під яким мають на увазі такий розвиток економіки, коли збільшуються від періоду до періоду обсяги попиту та пропозиції на макроекономічних ринках завжди дорівнюють один одному при повному використанні праці та капіталу.

Статистичні дані свідчать, що в мирний час економічне зростання є нормою для більшості країн. Наочно це представлено на наступній діаграмі.

Зростання ВВП за групами країн (дол. США 2010 р .; 1990 г. = 1)1

При цьому виявляється, що кожна країна має тривалі періоди, протягом яких:

Моделі економічного зростання дозволяють пояснити зазначені особливості розвитку економіки.

 1. Споживання, виробництво і пропозицію праці
  Дохід в період часу t дорівнює (індекс t опускаємо): Норма заощадження (л) постійна, споживання одно Витрати праці рівні де N - незмінна чисельність населення (ресурс часу); I - пропозиція праці (частка ресурсу). Споживання на душу населення: Ставка зарплати дорівнює граничному продукту праці:
 2. Споживання і пропозиція праці, споживання, тягар праці і пропозиція праці
  Один період часу. Домогосподарство максимізує корисність, що залежить від споживання і тягаря праці (/ а): де с - споживання в годину; / - частка праці в загальному ресурсі часу; b - значимість тягаря праці щодо доходу (а> 1). Нетрудові доходи (дивіденди та ін.) Відсутні, тому споживання одно
 3. Соціальний людський капітал
  Соціальний людський капітал - сукупність довгострокових соціальних взаємодій індивіда, які впливають на його дохід або споживання. Найпростіша модель соціального людського капіталу. Є два індивіда, їх доходи (або обсяги споживання) в момент t рівні і w 2 t і виражаються вектором розподілу
 4. Складання портфеля з двох різновидів акцій
  При наявності на ринку цінних паперів лише двох акцій А і В область вибору інвестора не зводиться до двох сполученням г А,
 5. Симетрії та асиметрії в циклах
  Починаючи з 1980 р в економічній літературі і прикладному аналізі домінували лінійні стабільні економетричні моделі бізнес-циклів (по образу моделі Фріша - Слуцького). Бізнес-цикли розглядалися як єдині і універсальні, без урахування особливостей. Однак реальні бізнес-цикли були строго ідентичні.
 6. Секторіальна структура економіки і межі виробництва
  У СНС 2008 г., так само як і в попередніх версіях, застосовується угруповання економічних одиниць по інституційним секторам і по галузях. В основі угруповання лежить поняття інституційної одиниці. Інституційна одиниця - економічний суб'єкт, здатний від свого імені володіти активами, брати
 7. Розробка середньострокового і довгострокового прогнозів
  Процес розробки середньострокового прогнозу соціально-економічного розвитку складається з декількох етапів: 1 й етап. Розробка сценарних умов і макроекономічних параметрів прогнозу (березень - квітень). Розгляд і схвалення сценарних умов на засіданні Уряду РФ (квітень). 2 й етап. Розробка
 8. Росія на міжнародній арені проблеми і перспективи
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати - ключові компоненти експорту та імпорту російської економіки; вміти - аналізувати валютний курс і перспективи рубля як міжнародної валюти; володіти - навичками дослідження різних підходів до розуміння конкурентоспроможності російської
© 2014-2022  epi.cc.ua