Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Частина 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Жорстку умову платоспроможності

Як ми вже згадували, загальноприйнятого критерію фіскальної стійкості не існує. Розглянемо для початку в якості простого і досить грубого наближення умова сталості відносної величини боргу до ВВП: bt_x = bt. Його можна назвати жорсткою умовою платоспроможності. Тоді з формули (18.4) випливає, що для цього первинний дефіцит бюджету повинен бути приблизно дорівнює величині

Зауважимо відразу, що в разі, коли ставка відсотка більше, ніж темп зростання ВВП, г у, для того щоб не збільшувати свій борг, держава повинна зводити бюджет з профіцитом, dt <0.

Крім того, за умови сталості відношення боргу до ВВП, загальний дефіцит бюджету повинен дорівнювати

Формулу (18.5) можна використовувати для приблизної оцінки платоспроможності держав на практиці. Наприклад, якщо держборг становить 60% ВВП, а темп зростання номінального ВВП дорівнює 5%, то для того, щоб держборг по відношенню до ВВП був постійний, загальний дефіцит бюджету повинен складати 3% ВВП. Саме на цих цифрах засновані вимоги, що пред'являються до фіскальної політики країн єврозони - так звані Маастрихтські критерії, в 1997 р зафіксовані в Пакті стабільності і зростання (англ. Stability and Growth Pact1). При підписанні договору про створення Європейського союзу, який мав на увазі будівництво Економічного і валютного союзу (англ. Economic and Monetary Union), а також запускав механізм переходу до єдиної європейської валюти, країни-учасниці взяли на себе зобов'язання проводити стійку фіскальну політику, не допускаючи, щоб їх держборг перевищував 60% ВВП, а річний дефіцит бюджету був більше 3% ВВП. Тим самим, якщо в країні єврозони, що дотримує Маастрихтські критерії, темп зростання реального ВВП становитиме 3%, а інфляція складе 2% (встановлений стеля Європейського центрального банку), то відносний держборг цієї країни буде постійний.

У Пакті стабільності і зростання, як і в його оновленої версії 2012 р.- Європейському фіскальному договорі (англ. European Fiscal Compact), були передбачені штрафи і санкції за систематичне невідповідність граничних значень відносного держборгу в 60% ВВП і первинного дефіциту бюджету в 3% ВВП. Проте, за прогнозом на 2014 р середній рівень боргу по відношенню до ВВП для всіх (на той момент) 18 країн єврозони становив 94,7%, причому тільки для 5 з цих країн рівень боргу був менше 60% ВВП. У тому числі і тому деякі економісти критикують таке визначення фіскальної стійкості в єврозоні як надмірно жорстке і не беруть до уваги багато обставин, наприклад, фазу економічного циклу або різного роду шоки.

Приклад з практики

Як видно з формули (18.5), основні труднощі, що виникають при проведенні стійкої фіскальної політики, пов'язані з високими процентними ставками але боргу і низькими темпами зростання. Зокрема, це відноситься і до виконання Маастрихтських критеріїв. Так, незважаючи на те що з 2010 по 2015 р сумарний первинний профіцит бюджету в Італії склав 8,8%, рівень держборгу за его час не просто не зменшився, а зріс на 18,5%. Основний внесок (21,5%) в таке збільшення держборгу внесли саме витрати на обслуговування боргу. Схожа ситуація спостерігалася в Португалії, чий держборг з 2010 по 2015 р збільшився на 28,9%. При цьому накопичений за цей час первинний дефіцит додав до держборгу всього 1,7%, а ось витрати на обслуговування вже наявного боргу склали 23,5%.

Оцінити фіскальну стійкість держав на практиці з урахуванням невизначеності можна з використанням економетричних підходів.

Грунтуючись на все тому ж рівнянні (18.4), Гамільтон і Флавін1 запропонували розглядати платоспроможність держави в наступному сенсі. Будемо вважати, що через економічних шоків (рецесій або коливань цін на експортну продукцію) первинний дефіцит бюджету є випадковою величиною. Тоді з формули (18.4), записаної в момент часу t +1, випливає, що математичне очікування боргу держави за умови всієї наявної інформації до моменту часу t одно

Розглянемо тепер випадкову величину з нульовим середнім 1

де Р = -. Використовуючи дані про величину держборгу і дефіциту

(1 + г-у)

за якийсь проміжок часу і вважаючи на цьому проміжку реальну ставку відсотка і темп зростання приблизно постійними, можна застосовувати економетричні методи для дослідження властивостей часового ряду {е} і прогнозування його майбутніх значень. Зокрема, держава можна вважати платоспроможним, якщо часовий ряд {е(} Стационарен, т. Е. Має постійними середнім значенням і дисперсією. Таку гіпотезу цілком можна протестувати на наявних реальних даних. Зокрема, самі Гамільтон і Флавін застосували запропонований ними метод для оцінки платоспроможності США з 1962 по 1984 р і знайшли, що фіскальна політика США може вважатися стійкою, навіть незважаючи на зростання дефіциту бюджету в зазначений період часу.

 1. Короткі висновки, необхідність трудозберігаючого технічного прогресу для рівноважного економічного зростання в моделі Солоу - свана
  Мета побудови теоретичних моделей економічного зростання - визначити умови, що забезпечують рівність між сукупним попитом і сукупною пропозицією в зростаючій економіці, встановити сумісність динамічної рівноваги з повною зайнятістю і виявити фактори, що визначають темпи економічного зростання.
 2. Короткі висновки
  Як комбінації цілей проведення стабілізаційної політики у відкритій економіці виступає подвійне рівновагу - спільне рівновагу на всіх макроекономічних ринках країни при повній зайнятості і нульовому сальдо її платіжного балансу. Сальдо платіжного балансу країни дорівнює нулю, якщо чистий експорт
 3. Короткі висновки
  Опис механізму функціонування ринку праці істотно відрізняється в неокласичної і кейнсіанської концепціях. Виходячи з передумови панування досконалої конкуренції на ринку благ і праці неокласики констатують залежність попиту на працю від ставки реальної заробітної плати, оскільки її рівність
 4. Короткі висновки
  В системі національного рахівництва формуються найважливіші макроекономічні показники і визначаються їх кількісні значення. Тому з нього і починається кількісний макроекономічний аналіз. Національне рахівництво показує, як економіка функціонувала в минулому. Ця інформація служить для оцінки
 5. Короткі висновки
  Модифікація найпростішої неокласичної моделі для випадку відкритої економіки розглядається в двох основних варіантах - для малої відкритої економіки з досконалою мобільністю капіталу і для великої відкритої економіки з обмеженою мобільністю капіталу. Беручи до уваги пристрій найпростішої
 6. Короткі висновки
  Модель IS-LM є розвитком найпростішої кейнсіанської моделі і відображає більш детально основні ідеї, представлені в роботі Кейнса 1936 р Відповідно модель пов'язана з тим же історичним контекстом Великої депресії і ґрунтується на тих же передумови, що і найпростіша кейнсіанська модель: відмова
 7. Короткі висновки
  Макроекономіка - це наука, що вивчає функціонування економіки як єдиного цілого. Предметом макроекономіки є результат функціонування економіки як єдиної цілісної системи, властиві цій системі властивості і впливають на неї фактори. На відміну від мікроекономіки, макроекономіка концентрується
 8. Конкурентоспроможність бізнесу
  За оцінками експертів Гарвардського університету, Росія має дуже сильні міжнародні позиції в чорній металургії; сильні - в кольоровій металургії, електроенергетиці, нафтохімії, лісової і оборонної промисловості; посередні - в хімії, авіа- і суднобудуванні, загальному машинобудуванні; слабкі
© 2014-2022  epi.cc.ua