Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Частина 2

Макроекономіка. Частина 2

Даний підручник узагальнює досвід багаторічного викладання макроекономіки студентам різних освітніх програм на факультеті економіки Європейського університету в Санкт-Петербурзі і на кафедрі економічної кібернетики економічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету. Різні рівні підготовки (специалитет, магістратура, програми перепідготовки фахівців) зумовили гнучкість підходу до викладу матеріалу, поєднання змістовних пояснень економічної сутності досліджуваного матеріалу і тонкощів математичних моделей макроекономіки. В першу чергу підручник адресований магістрам, які навчаються за напрямами «Економіка» і «Менеджмент», але може також використовуватися на старших курсах бакалаврату.

Прийняті скорочення
Відкрита економіка
    Платіжний баланс
        Базові поняття
        Рахунок поточних операцій і рахунок операцій з капіталом
        Фінансовий рахунок
        Принцип подвійного запису
        «Платіжний баланс Росії в 2012-2013 рр.»
        Кейс «міжпланетна торгівля»
        Теми рефератів і доповідей
    Обмінний курс
        Поняття обмінного курсу
        Паритет купівельної спроможності
        Режими обмінного курсу
        Моделі визначення обмінного курсу
            Монетарна модель обмінного курсу
            Монетарна модель з гнучкими цінами
            Монетарна модель з жорсткими цінами (модель дорнбуша)
            Портфельний підхід
        «Управління обмінним курсом в Росії: бівалютний кошик»
    Основні моделі відкритому економіки
        Найпростіша неокласична модель для випадку відкритої економіки
            Мала відкрита економіка з досконалою мобільністю капіталу
            Велика відкрита економіка з недосконалою мобільністю капіталу
        Модель манделла - флемінга
            Досконала мобільність капіталу
            Плаваючий обмінний курс
            Фіксований обмінний курс
            Повністю немобільний капітал
            Частково мобільний капітал
        «Економічна політика Франції при президенті міттераном»
Межі макроекономічної політики
    Державний борг
        Основні поняття
        Кейнсіанський підхід
        Фінансування дефіциту
        Рікардіанську еквівалентність
        «Скорочення дефіциту бюджету в греції 2010-2013 рр.»
    Фіскальна стійкість, сеньйораж і інфляція
        Фіскальна стійкість
            Бюджетне обмеження держави
            Жорстку умову платоспроможності
            Довгострокове умова платоспроможності
        Сеньйораж і інфляція
            Неприємна монетарна арифметика
            Гіперінфляція: модель кейган
        «Стабілізація держборгу в греції»
        Теми рефератів і доповідей
Економічне зростання та економічні цикли
    Модель солоу
        Економічне зростання і його моделювання
        Модель солоу
            Стаціонарні стану
            Золоте правило нагромадження
        Модель солоу з технічним прогресом
            Моделювання технічного прогресу
        Умовна збіжність
        «" економічне диво "німеччини та японії і модель солоу»
        Теми рефератів і доповідей
    Розвиток моделювання економічного зростання і моделювання економічних циклов
        Модель рамсея - каса - купманса
            Оптимальні траєкторії в моделі рамсея
            Модифіковане «золоте» правило
            Рівноважні траєкторії в моделі рамсея
        Моделі ендогенного економічного зростання
            Ак-модель
            Динаміка ак-моделі
        Економічні цикли і економічні кризи
        «Велика депресія 1930-х рр.»
        Теми рефератів і доповідей
Гіпотетичний діалог фішера, хайска, кейнса і фрідмана з приводу теорій економічних циклів
Оптимальні траєкторії
Рівноважні траєкторії
© 2014-2022  epi.cc.ua