Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Частина 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

портфельний підхід

В рамках портфельного підходу до встановлення обмінного курсу придбання валют різних країн розглядається як частина вкладень інвестора в певний портфель активів, в найпростішому випадку складеному з вкладень в цінні папери (облігації) і грошові кошти різних держав. При такому підході інвестору важливо зіставити процентні ставки в своїй країні і за кордоном, а також спрогнозувати динаміку обмінного курсу. На відміну від монетарної моделі, портфельний підхід не передбачає, що вітчизняні та іноземні фінансові активи є повністю взаємозамінними. У цій моделі слід враховувати рівень ризику, пов'язаний з інвестуванням за кордон. Отже, в умова непокритого процентного паритету включається премія за ризик, що визначається як

Якщо валюта будь-якої країни є інвесторам більш ризикованою, вони змінять структуру свого портфеля на користь менш ризикованих вкладень. Відзначимо, що тут мається на увазі, що інвестори не схильні до ризику (англ, nsk-averse).

Рівень багатства малої відкритої економіки з досконалою мобільністю капіталу може бути представлений як сума трьох складових

де W - рівень багатства, М - грошова маса, В - внутрішній державний борг (облігації), EF - величина профіциту по рахунку поточних операцій (F - іноземні облігації, що належать національним економічним агентам, Е - номінальний обмінний курс). Попит на всі три види активів, що становлять національне багатство, залежить від номінальних процентних ставок в країні і за кордоном, від очікуваної динаміки обмінного курсу і від рівня національного багатства. Оскільки вітчизняні та іноземні облігації не передбачаються повністю взаємозамінними, збільшення національного багатства призводить до зростання попиту на вітчизняні облігації в більшій мірі, ніж на іноземні.

Модель має довгостроковий характер, так як в ній передбачаються гнучкі ціни і неповний робочий день (т. Е. Випуск знаходиться на потенційно можливому рівні). Очікування щодо обмінного курсу статичні, т. Е. Передбачається, що під час відсутності зовнішніх шоків обмінний курс не змінюється. Наслідки шоків в моделі розглядаються власне в момент шоку, в короткостроковому періоді і в довгостроковому періоді. У момент шоку підлаштовується тільки ринок фінансових активів. У короткостроковому періоді зміна цін активів (ставок відсотка) впливає на рівень цін в цілому, а це впливає на рівень заощаджень і стан рахунку поточних операцій (чистий експорт). У довгостроковому періоді заощадження дорівнюють нулю, а платіжний баланс перебуває в рівновазі.

Рівноважне значення номінального обмінного курсу в цій моделі визначається цілою низкою параметрів: еластичність попиту на вітчизняні та іноземні облігації, еластичністю попиту на готівкові гроші за рівнем багатства, номінальними ставками відсотка в нашій країні і за кордоном. Крім цього на рівень номінального обмінного курсу впливають внутрішній державний борг і рівень національного багатства.

Слід зазначити, що крім розглянутих моделей є і безліч інших моделей визначення обмінного курсу, а також моделей, які обговорюють оптимальну поведінку ЦБ в різних умовах з точки зору впливу на обмінний курс. Посилання на додаткову літературу з цього приводу можна знайти в кінці глави.

 1. Регулювання діяльності транснаціональних компаній
  Діяльність ТНК привертає увагу як окремих країн (приймаючої країни і країни походження), так і світової спільноти в цілому. Оскільки активність транснаціонального бізнесу можна порівняти за своїми масштабами з функціонуванням національної економіки, наслідки подібної діяльності, і позитивні
 2. Рефлексивні моделі циклу, поняття рефлексивності
  Концепція рефлексивності висловлює принципово новий погляд на функціонування ринків в постіндустріальній економіці. Традиційна теорія ринку має механістичний характер і передбачає, що суб'єктивні думки окремих економічних суб'єктів не впливають на параметри рівноваги, які визначаються лише
 3. Раціональні очікування
  Під раціональними очікуваннями розуміються такі очікування, які не можуть бути систематично помилковими. Вони зовсім не обов'язково повинні виконуватися в точності, однак це відбувається тільки тому, що економічні процеси схильні до випадкових коливань, які залежать від дій держави, або тому
 4. Прямі інвестиції в економіці, інвестиції в основний капітал та іноземні інвестиції як базові показники в прогнозних моделях
  У ринковій економіці інвестиції представлені великим різноманіттям видів і форм і виконують різні функції. В рамках цього розмаїття інвестиції є джерелом фінансування придбання, ремонту та реконструкції основних фондів. інвестиції - грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові
 5. Пропозиція праці
  Пропозиція праці в реальному житті буде залежати від ряду факторів. Зокрема, можна розглянути найпростіший варіант пропозиції праці, при якому всі економічно активне населення країни готове працювати, незалежно від величини заробітної плати на ринку. У цьому випадку пропозиція праці буде фіксоване
 6. Прогнозування основних виробничих фондів та інвестицій в економіці, основні виробничі фонди: поняття та облік з метою макроекономічного аналізу
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати основні показники, що утворюють основу виробничого потенціалу; методи оцінки основних виробничих фондів; особливості планування залучення інвестицій; вміти визначати роль і місце іноземних інвестицій в економіці країни; використовувати
 7. Прогнозна екстраполяція
  Одним з найбільш поширених методів статистичного прогнозування економічних явищ є екстраполяція, т. Е. Поширення минулих і справжніх закономірностей, зв'язків і співвідношень на майбутнє. Мета такого прогнозу - показати, до яких результатів можна прийти в майбутньому, якщо рухатися до нього
 8. Проблема бідності
  Особливу значущість в будь-якій країні має проблема бідності. Наявність людей, що живуть за межею бідності, з доходами нижче величини прожиткового мінімуму, погіршує сприйняття економічної ситуації з боку всіх верств населення, змушує державу активізувати соціальну політику допомоги бідним.
© 2014-2022  epi.cc.ua