Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Частина 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Частково мобільний капітал

Звернемося тепер до більш реалістичного нагоди, коли капітал може перетинати кордони, однак не є повністю мобільним. Це відповідає реальному стану справ, так як інвесторам часто простіше вкладати кошти у власній країні, де відомі норми (як формальні, так і неформальні) ведення бізнесу, ніж намагатися отримати більш високий прибуток в іншій країні, так як це супроводжується витратами на «навчання» роботі в цій країні.

Зауважимо, що існування високих витрат на ознайомлення з правилами ведення бізнесу в чужій країні підтверджується емпірично. Таке міркування є частиною пояснення так званої загадки Фельдштейна - Хоріокі. Мартін Фельдштейн та Чарльз Хоріока виявили, що навіть в умовах високої (і майже повної) мобільності капіталу в країнах ОЕСР спостерігається висока кореляція між національними заощадженнями і національними інвестиціями. Тобто на практиці значна частина заощаджень усередині країни інвестується в цю ж країну. Це досить парадоксальне спостереження (звідси і «загадка»), так як в силу повністю інтегрованих ринків капіталу можна очікувати, що заощадження будуть інвестуватися в країни з більш високою ставкою відсотка.

Тоді рівновага в моделі Манделла - Флемінга описується трьома рівняннями: рівняннями, що описують криві IS і LM, а також рівнянням, що описує криву ВР. Останнє в загальному вигляді може бути записано як

(Аналогічно моделі великої відкритої економіки). Причому в осях «реальна ставка відсотка - реальний дохід» нахил кривої ВР буде позитивним (рис. 16.22).

Як нескладно здогадатися, результати ефективності різних типів макроекономічної політики держави при різних типах режиму обмінного курсу будуть проміжними між ситуаціями повної мобільності і повної немобільності капіталу. Розглянемо спочатку проведення розширювальної фіскальної політики - зростання держзакупівель. Спочатку рівновагу зрушиться в точку В (Рис. 16.23), яка буде характеризуватися більш високим рівнем випуску і більш високою реальною ставкою відсотка. В результаті буде спостерігатися приплив капіталу з-за кордону, який буде перевищувати (в даному випадку) зростання витрат іноземної валюти на імпорт. Тим самим сальдо платіжного балансу буде позитивним.

Модель Манделла - Флемінга з частково мобільним капіталом

Мал. 16.22. Модель Манделла - Флемінга з частково мобільним капіталом

Якщо має місце фіксований обмінний курс, це означає, що попит на національну валюту вище, ніж її пропозиція, і ЦБ буде збільшувати пропозицію грошей, що призведе до зсуву кривої LM вправо. Рівновага встановиться в точці З (Див. Рис. 16.23, а) і буде характеризуватися трохи вищим рівнем процентної ставки і значно більш високим рівнем випуску в порівнянні з початковим рівновагою. Крім того, ЦБ поповнить запаси валютних резервів, а витіснення приватних інвестицій практично не станеться.

Якщо має місце режим плаваючого обмінного курсу, ситуація буде іншою. Зростання попиту на національну валюту в даному випадку призводить до її подорожчання, що означає зниження чистого експорту. В результаті відбувається зрушення кривої IS вліво, і новий стан рівноваги (точка Д см. рис. 16.23, б) буде характеризуватися зростанням рівнем реальної ставки відсотка і невеликим зростанням випуску, проте в складі ВВП станеться заміщення значної частини чистого експорту збільшеними держзакупівлями.

Фіскальна політика з частково мобільним капіталом

Мал. 16.23. Фіскальна політика з частково мобільним капіталом:

а - фіксований обмінний курс; б - плаваючий обмінний курс

Подивимося на ефективність проведення розширювальної грошово-кредитної політики. Початковий ефект буде полягати в тому, що відбудеться зниження ставки відсотка і зростання випуску, що супроводжується дефіцитом платіжного балансу (рис. 16.24). Якщо в країні режим фіксованого обмінного курсу, ЦБ буде змушений продавати іноземну валюту через зростання попиту на ніс для інвестицій за кордон, де вище реальна ставка відсотка. Це призведе до зсуву кривої LM вліво в початкове положення (див. рис. 16.24, а), і втрати частини валютних резервів ЦБ.

Грошово-кредитна політика з частково мобільним капіталом

Мал. 16.24. Грошово-кредитна політика з частково мобільним капіталом:

а - фіксований обмінний курс; 6 - плаваючий обмінний курс

Якщо в країні встановлений режим плаваючого обмінного курсу, то зниження попиту на національну валюту призведе до її здешевлення, що стимулює зростання чистого експорту і призведе до зсуву кривої IS вправо і нової рівноваги в точці D з істотно більш високим рівнем випуску, що супроводжується зростанням чистого експорту (див. рис. 16.24, б).

Таким чином, в залежності від режиму обмінного курсу і від ступеня мобільності капіталу ефективність різних типів макроекономічної політики буде різна.

 1. Економічне зростання і його моделювання
  Під економічним зростанням прийнято розуміти довгострокову тенденцію збільшення реального ВВП на душу населення в державі. Важливість цієї тенденції добре ілюструє наступний приклад: з 1870 по 2000 р ВВП США на душу населення в реальному вираженні збільшився в 10 разів (з 3340 дол, до 33 330
 2. Економічне зростання, економічний розвиток і цикли
  Загальна теорія статичного рівноваги була введена в науковий обіг в 1874 р Динамічна її версія з'явилася значно пізніше. Справа не тільки в недостатності концептуального підходу до проблеми «динаміки» або «руху» рівноваги. Ніхто не ставив і не вирішував проблему стабільності руху в усьому
 3. Економічна політика
  В результаті вивчення глави студент повинен: знати мети і завдання економічної політики уряду в ринковій системі; методи моделювання цілей уряду і конкуруючих партій; принципи оптимізації регульованих показників при досягненні цілей Якою му і чеський підлогу ити ки; особливості цільових функцій
 4. Економетричні моделі., питання і завдання для самоконтролю, практичне завдання
  Якщо можна отримати не тільки окреме рівняння регресії, а й взаємозалежних систему таких рівнянь для оцінки і прогнозування динаміки цілого набору змінних, то такі системи називають економетричними моделями. Основу економетричної моделі становить система регресійних рівнянь, кожне з яких відображає
 5. Ефект Фішера
  Однак можливість виникнення ефекту - реальних касових залишків при знаходженні економіки в ліквідній та інвестиційної пастки не безперечна. Так, І. Фішер звернув увагу на те, що зниження рівня цін може супроводжуватися зменшенням сукупного попиту (ефект Фішера) з наступних причин. По-перше
 6. Довгострокове умова платоспроможності
  Таким чином, ми приходимо до того, що важлива саме фіскальна стійкість держави в довгостроковій перспективі. Розглянемо тепер довгострокове умова платоспроможності : Будемо вважати фіскальну політику держави стійкою, якщо в як завгодно довгостроковій перспективі відносний державний борг завжди
 7. Доходи і витрати домашніх господарств, процес руху грошових коштів домашніх господарств
  Зіставлення доходів і витрат домашніх господарств у національній економіці являє собою важливий аспект економічного життя, показує проблеми і перспективи зміни рівня життя і добробуту громадян країни. Типовими джерелами доходу сім'ї в національній економіці виступають такі компоненти (табл.
 8. Динаміка світових цін
  Головне питання, яке постає перед будь-якою фірмою, що має справу з міжнародним сектором економіки, - які будуть світові ціни в найближчому майбутньому? Хоча точне прогнозування - справа дуже і дуже складне, деякі ключові моменти динаміки цін можна виявити на основі аналізу світового попиту
© 2014-2022  epi.cc.ua