Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Частина 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Рахунок поточних операцій і рахунок операцій з капіталом

Рахунок поточних операцій і рахунок операцій з капіталом кожен складаються з декількох великих статей. Розглянемо спочатку рахунок поточних операцій. Перш за все він включає статті «експорт товарів» і «імпорт товарів». За правилом запису операцій в платіжному балансі, операція, яка призведе до припливу грошових коштів в країну, записується за рахунком поточних операцій зі знаком «плюс». Таким чином, в статті «експорт товарів» записи будуть зі знаком плюс. Імпорт, навпаки, призводить до відтоку грошових коштів з країни, що записується зі знаком «мінус». Сума (сальдо) статей «експорт товарів» і «імпорт товарів» іноді виводиться в рахунку поточних операцій окремо в статті «торговий баланс». Формально йдеться про суму, проте зрозуміло, що але змістом «торговий баланс» являє собою різницю між сумою, вирученої за експорт товарів, і сумою, сплаченою за імпортовані товари. Потім йдуть статті «експорт послуг» та «імпорт послуг», сума яких дає статтю «баланс послуг». Цю статтю в деяких англомовних джерелах називають «невидимим балансом» (invisible balance), оскільки послуги невловимі.

Сума торгового балансу і балансу послуг дає «чистий експорт» - різницю між загальною вартістю експорту та загальною вартістю імпорту але товарам і послугам. У більшості випадків чистий експорт становить значну частину рахунку поточних операцій, і в ряді моделей рахунок поточних операцій в першому наближенні прирівнюється до чистого експорту, NX. Проте, крім чистого експорту в рахунок поточних операцій входить і ряд інших статей: баланс оплати купа, баланс інвестиційних доходів і т. Н. Баланс оплати праці являє собою сальдо заробітків, отриманих громадянами даної країни за кордоном і переведених в дану країну, і заробітків, отриманих громадянами інших країн у даній країні і відправлених ними на батьківщину.

Приклад з практики

Для країн, в яких працює багато мігрантів, які відправляють значну частину своїх заробітків додому, баланс оплати праці є негативним. Зокрема, це характерно для Росії. За даними ЦБ РФ, в 2012 р баланс оплати праці становив -11,8 млрд дол. (16,6% сальдо рахунку поточних операцій і 0,59% ВВП), а в 2013 р.-13,2 млрд дол. (37,8% сальдо рахунку поточних операцій і 0,62% ВВП).

Такі країни як Таджикистан, навпаки, є реципієнтами доходу, заробленого їх громадянами в інших країнах. Баланс оплати праці не тільки становить значну частку в сальдо рахунку поточних операцій Таджикистану, а й значну частку його ВВП - за оцінками на 2011 рік, переклади робочих-мігрантів з-за кордону в Таджикистан склали 47% ВВП.

Баланс інвестиційних доходів є сальдо доходів до отримання (записуються зі знаком «плюс») і доходів до виплати (записуються зі знаком «мінус). Йдеться про виплату доходів по акціях, облігаціях, іншим виплатам, пов'язаним з володінням різними формами власності за кордоном резидентами даної країни або іноземних громадян в даній країні. Крім балансу інвестиційних доходів виділяють зазвичай також баланс ренти, пов'язаний з рентними платежами, що включають оренду природних багатств (наприклад, користування чужими територіальними водами для вилову риби), виплати з авторського права та ін. Також в рахунок поточних операцій включаються такі операції, як одностороння міжнародна допомога. Мова і в цьому випадку йде про сальдо (балансі) між допомогою, отриманою від інших країн, і допомогою, наданою іншим країнам. Баланс інвестиційних доходів і баланс оплати праці разом іноді об'єднують в аналітичному поданні платіжного балансу в баланс факторних платежів (факторних доходів), оскільки в даному випадку мова йде про платежі основних факторів виробництва (праця і капітал), якими обмінюються країни. Іноді в баланс факторних платежів додають і баланс ренти, так як платежі за користування надрами та за договорами авторського права можна розглядати як виплати за використання таких факторів виробництва як природні ресурси та людський капітал.

Таким чином, сальдо (баланс) рахунку поточних операцій складається з торгового балансу, балансу послуг, балансу оплати праці, балансу інвестиційних доходів, балансу ренти і балансу інших поточних платежів (рис. 14.1).

сальдо

рахунки

поточних

операцій

Торговий баланс

Експорт товарів (+)

Імпорт товарів (-)

баланс послуг

Експорт послуг (+)

Імпорт послуг (-)

Експорт послуг праці (перекази мігрантів

Баланс оплати праці

на батьківщину, +)

Імпорт послуг праці (переклади в країну громадян, які працюють за кордоном, -)

інвестиційний

баланс

Інвестиційні доходи до отримання (+)

Інвестиційні доходи до виплати (-)

баланс ренти

Рентні доходи до отримання (+)

Рентні доходи до виплати (-)

Баланс міжнародної односторонньої допомоги

Баланс інших поточних операцій

Мал. 14.1. Сальдо рахунку поточних операцій

У разі якщо сальдо рахунку поточних операцій позитивно, часто говорять про профіцит, або позитивному сальдо платіжного балансу. І навпаки, при негативному сальдо рахунку поточних операцій говорять про дефіциті платіжного балансу. Слід підкреслити, що, строго кажучи, це невірне вираз, так як платіжний баланс, в силу свого пристрою, завжди має своїм підсумком нуль. Проте, наведені вище вирази міцно увійшли в економічний жаргон.

Рахунок операцій з капіталом в відповідно до останньої версії керівництва зі складання платіжного балансу МВФ включає операції з невідтворюваних нефінансовими активами і капітальні трансферти між резидентами і нерезидентами. В цей рахунок включаються такі угоди як продаж землі посольствам і консульствам, продаж ліцензій і здача в оренду надр, продаж державою спеціальних дозволів, а також продаж брендів, доменних імен та інших маркетингових активів окремо від породила їх фірми. Також за цим рахунком відображаються трансферти капіталу, т. Е. Передача капітальних товарів нерезидентам без отримання натомість якогось економічного еквівалента. Таким чином, частина односторонньої допомоги між країнами, пов'язана з передачею, наприклад, обладнання буде відображатися в рахунку операцій з капіталом. З цього ж рахунку буде проводитися і списання боргів нерезидентам (в тому числі урядам інших країн). Загальний вигляд рахунку операцій з капіталом представлений на рис. 14.2.

Сальдо рахунку операцій з капіталом

Мал. 14.2. Сальдо рахунку операцій з капіталом

Слід зазначити, що сума рахунку поточних операцій і рахунку операцій з капіталом є чисте кредитування (в разі позитивного сальдо) або чисте запозичення (в разі негативного сальдо) у нерезидентів. Тим самим сальдо рахунку поточних операцій і операцій з капіталом є величину, зворотний фінансовим рахунком, т. Е. З А + КА --FA.

 1. Розподіл трудових ресурсів
  Зайняті в економіці в балансі трудових ресурсів розподіляються за видами діяльності та форм власності. Джерелами інформації для складання другої частини балансу є: відомості підприємств і організацій про чисельність зайнятих; дані матеріалів обстежень населення з проблем зайнятості; дані органів
 2. Росія на міжнародній арені проблеми і перспективи
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати - ключові компоненти експорту та імпорту російської економіки; вміти - аналізувати валютний курс і перспективи рубля як міжнародної валюти; володіти - навичками дослідження різних підходів до розуміння конкурентоспроможності російської
 3. Різноманіття грошей
  У Росії грошовий обіг і випуск грошей регламентуються ст. 75 Конституції РФ, згідно з якою «грошовою одиницею в Російській Федерації є рубль. Грошова емісія здійснюється виключно Банком Росії. Введення і емісія інших грошей в Російській Федерації не допускаються ». Однак складні умови функціонування
 4. Рівноважні траєкторії
  Розглянемо тепер дещо іншу задачу оптимізації: тут функція і така ж, як і в параграфі В.1, а горизонт планування Т знову ж таки може бути як кінцевим, так і нескінченним (7 '= °°). Таке завдання інтерпретується як вибір репрезентативного споживача між споживанням і заощадженнями. Кожен період
 5. Рівновага Неша
  Очевидно, що рішення задачі держави (13.2) збігається з рішенням рівняння ф '(л) = 0. Ми маємо Значить, якщо деякий я є вирішення завдання держави, то т. е. Звідси ми можемо зробити висновок, що стан рівноваги розглянутої гри, Неша, - его пара (я, п е ), для котрої п = п е, а я є рішення
 6. Рівновага і кількісна теорія грошей, рівновага на ринку грошей
  Якщо вважати, що кількість грошей, т. Е. Обсяг грошової маси, задається державою на деякому рівні М, то пропозиція реальних запасів грошових коштів М / Ps визначається рівністю Рівняння, що описує рівновагу на ринку грошей, має такий вигляд: Якщо використовувати найпростіший вид функції попиту
 7. Рішення задач, введення в макроекономіку
  №1 а) Визначимо величину НД на основі даних про його використання: Оскільки прямі податки становлять 30 ден. од., то наявний дохід дорівнює б) Амортизаційний фонд (D) відповідає різниці ВНП - ЧНП. У свою чергу ЧНП = 445 + 20 - 25 = 440. Отже, D = 500 - 440 = 60. в) Стан державного бюджету
 8. Ринок грошей, сутність і функції грошей, як з'явилися гроші і що з ними стали робити, багатосторонній бартер
  Під ринком грошей розуміють сукупність відносин між банківською системою, що створює загальні платіжні засоби - гроші, і «публікою» (домашніми господарствами і підприємствами нефінансового сектора), що пред'являють попит на них. Основне завдання даного розділу - розглянути, як визначається
© 2014-2022  epi.cc.ua