Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

ринок грошей

Під ринком грошей розуміють сукупність відносин між банківською системою, що створює загальні платіжні засоби - гроші, і «публікою» (домашніми господарствами і підприємствами нефінансового сектора), що пред'являють попит на них. Основне завдання даного розділу - розглянути, як визначається кількість грошей, необхідне для ефективного функціонування національного господарства. Але спочатку потрібно з'ясувати, що таке гроші.

Сутність і функції грошей

Як з'явилися гроші і що з ними стали робити

багатосторонній бартер

Обмін різнорідними благами можливий без грошей в умовах «подвійного Совпа дення», коли у обмінюються, збігаються бажання щодо обсягів і пропорцій обміну.

приклад 4.1

П'ять спеціалізованих господарств виробили представлені в табл. 4.1 об'єк еми благ.

Таблиця 4.1. Вихідні обсяги благ

господарство

1-е

2-е

3-е

4-е

5-е

вид блага

А

В

З

D

Е

Обсяг (шт.)

100

80

120

60

150

Кожен виробник частину своєї продукції бажає обміняти на продукти інших виробників. При певних перевагах учасників обміну виробник блага А може 10 од. залишити собі, а що залишилися 90 од. за взаємною згодою обмін гак: 15 од. на 12 од. блага В, 20 од. на 24 од. блага С, 25 од. на 15 од. блага D і 30 од. на 45 од. блага Е. Можливі результати обміну всіх господарств показані в табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Розподіл обсягів благ в результаті взаємовигідного обміну

До

S

I

Ф

R

З

*

Н

U

Про

З

поставки

А

В

З

D

Е

всього

А

10

15

20

25

30

100

В

12

16

20

24

8

80

З

24

30

36

12

18

120

D

15

18

6

9

12

60

Е

45

15

22,5

30

37,5

150

Загальне подвійне збіг між декількома учасниками обміну - рідкість; частіше воно відсутнє. господарство А може побажати отримати 10 од. блага В в обмін на 15 од. своєї продукції, але господарство В 15 од. блага А оцінює нижче 10 од. своєї продукції. Аналогічні розбіжності можуть виявитися і між іншими господарствами. Однак і в цьому випадку можливий взаємовигідний обмін без грошей.

Бажані господарствами обсяги і пропорції обміну благ випливають з їх переваг (функцій корисності). При певному поєднанні переваг учасників обміну всі можуть погодитися, що QB = 1,539 (2Л; Qc= 0,866 (7Л; QD = 2,478 (2Л; QE = = 0,625Qa. Інакше кажучи, на ринку встановляться рівноважні відносні ціни: рА = = U Рм ~ 1.539; рз- 0,866; рп = 2,478; рЕ= 0,625. Скільки кожного виду благ після обміну виявиться у господарств в натуральному і ціннісному вираженні показано в табл. 4.3 і 4.4.

Таблиця 4.3. Розподіл кількості благ після обміну

до

S

Z

ф

R

З

?

і

про

з

поставки

А

В

З

D

Е

всього

А

9,7

16,8

19,7

32,3

21,5

100

В

10,5

17,7

17,7

27,3

6,8

80

З

21,8

33,4

33,1

16,6

15,1

120

D

12,8

14,7

6,2

14,6

11,7

60

Е

37,9

21,8

20,8

38,1

31,4

150

Таблиця 4.4. Поставки і надходження в ціннісному вираженні

до

S

Z

ф

R

З

*

До

і

про

з

поставки

А

в

З

D

Е

всього

А

9,7

16,8

19,7

32,3

21,5

100,0

В

16,2

27,2

27,3

42,0

10,5

123,2

З

18,8

29,0

28,7

14,4

13,1

104,0

D

31,6

36,5

15,3

36,2

29,0

148,6

Е

23,7

13,7

13,0

23,7

19,6

93,7

всього

100,0

123,2

104,0

148,6

93,7

Обмін між окремими індивідами в ціннісному вираженні виявляється нееквівалентним. Так, наприклад, власник товару В поставив власникові товару D своєї продукції цінністю в 42 од., а отримав від нього товарів цінністю тільки 36,5 од .; в той же час виробник блага D отримав від виробника блага Е на 5,3 од. цінності менше, ніж поставив йому: 23,7 - 29 = -5,3. Аналогічні розбіжності у взаємних поставках є і між іншими господарствами. Тим не менше нiж витрати кожного господарства в точності рівні його доходів, незважаючи на те, що між окремими з них виникають відносини боржника і кредитора. Але якщо всі угоди відбуваються па «точковому» ринку (учасники зустрічаються очно або віртуально в один і той же час в одному і тому ж місці), то їх можна здійснити за допомогою взаємозаліку (клірингу). Такий спосіб обміну отримав назву «багатосторонній бартер».

Як приклад багатостороннього бартеру в підручниках часто призводять розповідь англійця, який подорожував по Африці на початку XIX ст .: «Забавно було бачити, як мені довелося платити найману плату за човен на ринку в Кавелье, на березі Танганьїки. Агент Саїда вимагав сплати слоновою кісткою, якої, проте, у мене не було; тоді я дізнався, що Магомет Ібн-Саліб мав слоновою кісткою і бажав мати сукно; однак ця звістка принесло мені ще трохи користі, поки, нарешті, я не почув, що Магомет Ібн-Гаріб мав сукно і бажав мати дріт. Ця остання у мене, на щастя, була, і, таким чином, я дав Магомету Ібн-Гаріб необхідну кількість мідного дроту, він передав Магомету Ібн-Саліб сукно, а цей останній дав агентам Саїда необхідну слонову кістку; тоді тільки я отримав від останнього право скористатися човном ».

Аналогічні ситуації не рідко виникали в 90-х рр. XX ст. в російській економіці при переході від централізовано планованого до ринкового господарства. Найбільший в той час виробник бензину в Росії, Омський НПЗ, реалізовував 85% продукції за бартером. На рис.4.1 представлена копія угоди між сімома приватними і державними організаціями про взаємні розрахунки. Відповідно до цієї угоди Державний завод ім. Н. А. Морозова, що виробляє будівельні матеріали, не маючи грошей для сплати податків до місцевого бюджету (Комітет фінансів Ленінградської області), відпускає свою продукцію будівельної організації «Лагун». Остання виконує роботи по реконструкції тепломагі- стралась «Лененерго». За це «Лененерго» погашає заборгованість Обласної дитячої клінічної лікарні за спожиту теплоенергію. На погашену суму Комітет охорони здоров'я Ленінградської області зараховує отримання коштів з Комітету фінансів на фінансування Обласної дитячої клінічної лікарні.

І в даний час багатосторонній бартер складає помітну частку в товарообігу майже всіх країн. У США існує Національна асоціація торгових обмінів (NATE), в яку входять понад 500 тис. Корпорацій; в їх числі більше половини компаній зі списку Fortune 500. Більшість бартерних торгових угод вони роблять на спеціалізованій біржі International Monetmy Systems. Аналогічна біржа є в Канаді - Tradebank.

Найбільшою в світі бартерної біржею є заснована в 1991 р Австрії Лією і Новою Зеландією Bartercard, яка має свої відділення в Вели кобрітанія, США, на Кіпрі, в ОАЕ і Таїланді.

Копія угоди (фото)

Мал. 4.1. Копія угоди (фото)

 1. Система національного рахівництва
  Система національного рахівництва (СНР) являє собою сукупність взаємопов'язаних показників, які використовуються для опису і аналізу макроекономічних процесів. Дані СНС використовують уряди країн при розробці економічної політики та відстеження її результатів, міжнародні економічні організації
 2. Система індексів цін
  У статистичній практиці Російської Федерації основним методом розрахунку зведеного індексу цін по різнорідним товарів чи товарних груп є розрахунок середньозваженої величини з індивідуальних індексів цін. У Росстат розроблена система індексів цін, в яку входять: в сфері споживчого ринку індекс
 3. Схема побудови виробничих функцій
  Класична схема побудови виробничих функцій за допомогою оцінок коефіцієнтів складається з двох етапів. Етап 1. Спочатку на основі якісного аналізу об'єкта моделювання і його цілей зі списку класів математичних функцій вибирається параметричний клас F = {f (х і ..., х Пу а ) Р ..., а до ))
 4. Що таке цикл?
  Широко поширена думка про те, що економічне життя являє собою не простий і рівний, а скоріше складний коливальний процес. Природу, призначення, типи і форми коливань намагалися описати численні економісти, соціологи, психологи і навіть астрономи і теологи. Справа в тому, що не тільки економіка
 5. Розробка та використання аналітичних показників
  Аналітичні показники являють собою різного роду індекси, сформовані на основі певної сукупності окремих індикаторів. Існують такі аналітичні показники, як зведені і дифузні індекси, а також норми змін. зведені індекси являють собою середньозважені оцінки основних груп економічних індикаторів
 6. Розрахунок доходної частини БДДР, оплата праці та доходи типу заробітної плати
  Вихідним є наступне балансове тотожність, яке описує структуру ВВП на стадії утворення доходів (всі змінні представлені в поточних цінах): де W - оплата праці найманих працівників; SW - нарахування на заробітну плату (обов'язкові страхові внески); TN - чисті податки на виробництво і продукти;
 7. Різні підходи до аналізу національної економіки, економічна теорія
  Багатогранність національної економіки, переплетення економічних, соціальних, культурних, технологічних, духовних, психологічних закономірностей в поведінці економічних агентів, складність процесів, що відбуваються всередині національної економіки і при її взаємодії з іншими національними
 8. Рівновага при неповній інформації (Лукас - Фелпс)
  Для стислості будемо називати логарифм ціни «ціною», логарифм випуску - «випуском» і т. д. На відміну від попередньої моделі, середня ціна в економіці невідома, але задано її математичне очікування Ер. Відповідно, обсяг грошової маси також невідомий. Відхилення ціни від середньої ціни - різниця
© 2014-2022  epi.cc.ua