Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Народногосподарський кругообіг і національне рахівництво

Найважливіші макроекономічні показники обчислюють за допомогою системи національних рахунків (економічній бухгалтерії). У свою чергу національне рахівництво грунтується на моделі народногосподарського кругообігу, в якій процес функціонування національної економіки зображується у вигляді замкнутих грошових потоків, що виникають між макроекономічними суб'єктами в ході виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ і послуг.

народногосподарський кругообіг

Основу економічного кругообігу становить бюджет. Він відображає всі доходи і витрати суб'єкта, а отже, і зміна обсягу його майна в поточному періоді. Якщо є дефіцит бюджету, то розмір майна скорочується; а при надлишку - збільшується. Бюджет може бути представлений чотирма способами: у вигляді рівняння, таблиці (матриці), діаграми і бухгалтерського рахунку.

Розглянемо як приклад домашнє господарство, бюджет якого за місяць складався з 45 тис. Руб. зарплати, 10 тис. руб. дивідендів, 5 тис. руб. державної допомоги на дітей і 15 тис. руб., отриманих з перекладу від родичів з-за кордону. Витрати цього господарства в тому ж місяці були наступними: 40 тис. Крб.- на оплату благ і послуг, 18 тис. Крб.- на податки і мита, 14 тис. Крб.- на покупку цінних паперів (АВ) і 3 тис. руб. залишилися невикористаними (ДМ). Бюджетне рівняння (в тис. Руб.) Даного господарства виглядає наступним чином:

В результаті того що в поточному місяці доходи перевищили витрати, у домашнього господарства за рахунок заощаджень майно збільшилася на 17 тис. Руб., В тому числі ДВ = 14 тис. Руб. і ДМ = 3 тис. Руб. У матричної формі бюджет розглянутого господарства представлений в табл. 2.1; у вигляді схеми - на рис. 2.1, а у вигляді бухгалтерського рахунку - в табл. 2.2.

Таблиця 2.1. Табличне представлення бюджету домашнього господарства

Надходження від суб'єкта (відтік)

Надходження до суб'єкта (приплив)

домашнє господарство

підпри

німате

чи

дер

ство

закордон

сектор

імущі

ства

всього

домашнє

господарство

-

40

18

0

17

75

підприємці

45 + 10

-

-

-

-

-

держава

5

-

-

-

-

-

Закордон

15

-

-

-

-

-

Схематичне представлення бюджету домашнього господарства

Мал. 2.1. Схематичне представлення бюджету домашнього господарства

Таблиця 2.2. Рахунок бюджету домашнього господарства

Використання

Тис. руб.

ресурси

Тис. руб.

споживання

40

Заробітня плата

45

податки

18

дивіденди

10

Перекази за кордон

0

Посібник

5

заощадження

17

Перекази з-за кордону

15

всього

75

всього

75

Вибір форми представлення бюджету залежить від аспекту його аналізу. При побудові економіко-математичних моделей бюджети економічних суб'єктів представляються у вигляді рівнянь. Таблична форма зручна для аналізу взаємозв'язків між бюджетами всіх економічних суб'єктів. Перевагою графічного зображення бюджетних потоків є наочність. Бухгалтерську форму подання бюджетів макроекономічних суб'єктів використовують для побудови системи національного рахівництва.

Оскільки в ринковій економіці витрата одного суб'єкта стає доходом іншого, і навпаки, то все бюджети виявляються взаємопов'язаними, і в економічній системі утворюється кругообіг грошових коштів.

? народногосподарський кругообіг є сукупність бюджетів економічних суб'єктів в їх взаємозв'язку. Його можна уявити тими ж чотирма способами, що і окремий бюджет.

Якщо табл. 2.1 доповнити бюджетами інших макроекономічних суб'єктів, то вийде кругообіг, представлений в матричної формі, як це показано в табл. 2.3.

Таблиця 2.3. Табличне представлення народногосподарського кругообігу

Надходження від суб'єкта (відтік)

Надходження до суб'єкта (приплив)

домашнє

господарство

предприни

МАТЬОЛА

дер

ство

закордон

сектор

майна

домашнє

господарство

-

оплата благ

прямі

податки

трансферти

заощадження

підприємці

Оплата факторів виробництва

-

податки

оплата

імпорту

Нерозподілений прибуток, амортизація

держава

посібники

Оплата благ, субсидії

-

надання

допомоги

надлишок бюджету

Закордон

трансферти

оплата

експорту

отримання

допомоги

-

Дефіцит платіжного балансу

сектор майна

вилучення

валові

інвестиції

дефіцит

держбюджету

надлишок

платіжного

балансу

-

Графи в ній розкривають зміст припливу до кожного суб'єкта, рядки - відтоку. Сальдо припливу і відпливу представляє приріст майна в поточному періоді.

Наведена в гл. 1 схема макроекономічних зв'язків (див. Рис. 1.1) є не що інше, як графічне зображення народногосподарського кругообігу. Якщо для спрощення виключити з неї ринки, то рис. 2.2 буде відображати основні потоки народногосподарського кругообігу.

На рис. 2.2 входять в кожен з прямокутників і виходять з них стрілки показують рух потоків, з яких складаються бюджетні рівняння макроекономічних суб'єктів:

Схематичне уявлення народногосподарського кругообігу

Мал. 2.2. Схематичне уявлення народногосподарського кругообігу

де (G - Т) - дефіцит державного бюджету; (Z-E) - дефіцит торгового балансу країни.

Замінивши в бюджетному рівнянні підприємців у його складовими частинами з бюджетного рівняння домашніх господарств, отримаємо основне тотожність народногосподарського кругообігу

Подання народногосподарського кругообігу за допомогою бухгалтерських рахунків становить суть системи національного рахівництва.

 1. Основні хвилі другого тисячоліття
  У другому тисячолітті зростання кредиту і населення багато в чому збігався з розвитком підприємництва. Тимчасові ряди підприємництва, населення і кредиту за вісім століть - 1200-2000 рр. складені та описані подружжям Кесон. У своєму первісному вигляді підприємцями були купці. В середні віки
 2. Основні фонди: наявність і якість
  Період 2000-х рр. відзначається певним зростанням загальної величини основних фондів в Росії (табл. 6.7). Якщо ми порівняємо ситуацію початку 2000-х рр. з періодом 1990-х рр., ми побачимо явну позитивну тенденцію. До 2013 року обсяг основних фондів в російській економіці зріс в півтора рази
 3. Основні дискусійні питання макроекономічної політики
  Як можна було помітити з дискусій в цій та попередній главі, серед економістів немає єдиної думки про те, чи повинна держава намагатиметься за допомогою макроекономічної політики керувати станом економіки. В цілому можна виділити кілька основних спірних питань щодо макроекономічної політики.
 4. Оптимізація структури портфеля з n різновидів ризикових цінних паперів
  Для оцінки оптимізації введемо такі позначення: г-- очікувана прибутковість i-й цінного паперу; i = 1,2, ..., т, n i - частка i-й цінного паперу в портфелі; - коваріація між i-й і j- й цінними паперами; г р - очікувана прибутковість портфеля; про р - стандартне відхилення очікуваної прибутковості
 5. Огляд дискусії в зв'язку з моделюванням очікувань
  У зв'язку з гіпотезою раціональних очікувань обговорюється, якою мірою можна вважати економічних агентів дійсно раціональними. Критики раціональних очікувань відзначають, що багато економічні агенти (в першу чергу домогосподарства, окремі індивіди, а також ряд фірм) навряд чи відрізняються
 6. Номінальні і реальні величини
  Номінальні вартісні розміри виражаються в поточних грошових одиницях, а реальні - в грошових одиницях базисного року. Базовим роком може бути обраний будь-який рік, зазвичай він передує розглянутого році. Реальний ВВП (У) - «фізичний» обсяг суспільного виробництва, він дорівнює відношенню
 7. Неприємна монетарна арифметика
  Отже, тепер бюджетне обмеження держави виглядає наступним чином: 1 King R . G., Plosser С. I. Money, Deficits, and Inflation. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 1985. № 22. P. 147-196. 2 Fischer S. Seigniorage and the Case lor a National Money // Journal of Political Economy.
 8. Неокейнсіанські функції споживання та пропозиції праці
  Кількісні обмеження на ринках впливають не тільки на споживання і трудову активність домашнього господарства, а й на його збереження. Якщо індивід очікує, що в майбутньому зустрінеться з раціонуванням на ринку праці, то він буде зберігати більше, ніж тоді, коли очікує зустрітися з обмеженням
© 2014-2022  epi.cc.ua