Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Ефект реальних касових залишків

Як було відзначено в параграфі 8.1, відповідно до вчення класичної школи зміна кількості знаходяться в обігу грошей не відбивається на процесах, що відбуваються в реальному секторі економіки; змінюється тільки рівень цін в тому ж напрямку і в тій же пропорції, в якій змінюється кількість грошей. В основі логічного обгрунтування цього висновку лежить ефект реальних касових залишків.

У стані ОЕР економічні суб'єкти мають у своєму розпорядженні оптимальним розміром реальних касових залишків (Л /0/ Р0), Необхідних для безперешкодного здійснення ринкових угод. У разі збільшення пропозиції грошей при вихідному рівні цін реальна каса перевищить оптимальний розмір і у домашніх господарств виникне бажання обміняти додаткові гроші на блага, вільний час і цінні папери. Через збільшення попиту на ринку благ виникне дефіцит. Він буде зростати йод впливом двох додаткових факторів: 1) збільшення попиту на вільний час означає скорочення робочого часу і зниження пропозиції благ; 2) збільшення попиту на цінні папери знизить ставку відсотка, в результаті чого збільшується попит на блага, так як С = C (i), і скоротиться пропозиція праці, так як Ns = Ns(Zv, i).

Дефіцит на ринку благ призведе до підвищення рівня цін і реальна каса почне зменшуватися. Це призведе до зниження попиту на блага, вільний час і цінні папери, а також до підвищення ставки відсотка. Коли відношення A ^ / Pj стане дорівнює відношенню М0/ Р0, тоді все ендогенні параметри, крім рівня цін, знову візьмуть свої вихідні значення і рівновагу на всіх ринках відновиться.

У наведених міркуваннях, як можна було помітити, гроші не зовсім нейтральні. До тих пір поки рівень цін не піднявся на стільки, щоб забезпечити рівність М1/ Р1 = М0/ Р0, обсяг попиту на ринку благ перевищує обсяг їх пропозиції і тільки тому ціни підвищувалися. Тим самим передбачається, що попит на блага залежить від реальних касових залишків, а отже, і від рівня цін, хоча класична школа на це уваги не звертає.

 1. Функції попиту на інвестиції
  Будемо виходити з того, що інвестиції в поточному періоді перетворюються в додатковий реальний капітал на початок наступного періоду I t = AK t + 1 . Відповідно до традиційної (неокласичної) теорії підприємці здійснюють інвестиції, коли обсяг використовуваного ними капіталу менше оптимального.
 2. Функція сукупної пропозиції
  Функція сукупної пропозиції виражає залежність обсягу сукупної пропозиції благ від визначальних його факторів. Оскільки в короткому періоді при заданій технології обсяг випуску продукції залежить від кількості використовуваного у виробництві праці, то чинники, що визначають рівень зайнятості
 3. Функція Кобба - Дугласа
  Тут також використовується кілька систем передумов, що виділяють клас функцій Кобба - Дугласа серед двічі диференційовних функцій від двох змінних: а) еластичності випуску за факторами постійні: Рішенням цієї системи диференціальних рівнянь в приватних похідних першого порядку є клас функцій
 4. Фондові циклічні коливання
  Фондовий ринок у першій половині другого десятиліття XXI ст. до самого кінця 2017 р переживав фазу росту (рис. 21.15) з короткочасними неглибокими відскоками (за 2009-2017 рр. було 14 невеликих і короткострокових падінь), які коректували (стримували) темп зростання. Певні корективи внесло
 5. Фіскальна політика
  Фіскальна політика має справу з формуванням дохідної боку державного бюджету та зі структурою статей витрат державних коштів. Коли доходи держави перевищують його витрати, ми маємо справу з профіцитом державного бюджету. Коли доходи держави виявляються менше його витрат, мова йде про дефіциті
 6. Фінансові ресурси
  Щоб інвестиційні проекти отримали свій розвиток, необхідні фінансові вкладення. Джерелами фінансових ресурсів для підприємств є власні кошти (накопичення, прибуток) і позикові кошти (в тому числі кредити банків, державна допомога, фондовий ринок). Як показують статистичні дані (табл. 6.44)
 7. Факторний підхід в прогнозуванні фондовіддачі
  Фондовіддача - важливий показник використання фондів. Вона служить узагальнюючим показником ефективності використання основних виробничих фондів. Фондовіддача відображає випуск продукції, що припадає на 1 крб. вартості основних виробничих фондів: Незважаючи на труднощі кількісного виміру впливу
 8. Еластичність заміни факторів виробничого функції. Загальна схема побудови виробничої функції
  Виробнича функція / даного економічного об'єкта є результатом розв'язання задачі апроксимації агрегированной економічної технології т. У процесі вирішення цього завдання для кожної пробної пари (М, /) її характеристики і властивості порівнюються з извест- ними характеристиками і властивостями
© 2014-2022  epi.cc.ua