Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Загальна економічна рівновага

Розглянуті в ч. II явища і процеси, що відбуваються на окремих макроекономічних ринках, знаходяться в тісному взаємозв'язку, утворюючи органічну систему національного господарства. Для виявлення закономірностей його функціонування потрібно від роздільного аналізу кожного ринку перейти до дослідження їх взаємодії. Для цієї мети служать макроекономічні моделі загальної економічної рівноваги (ОЕР), економічних циклів і економічного зростання; перша з них виявляє умови рівноважного стану національної економіки па певний момент; друга пояснює розвиток економічної кон'юнктури в короткому, а третя - в тривалому періодах.

Природним наслідком існування різних підходів при описі поведінки економічних суб'єктів на окремих макроекономічних ринках є наявність в сучасній економічній теорії альтернативних моделей функціонування народного господарства в цілому.

Неокласична модель ОЕР

За допомогою даної моделі в узагальненому вигляді реконструюються уявлення про функціонування ринкової економіки в цілому, що панували до появи книги Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», т. Е. До другої половини 1930-х рр. Для виявлення суті неокласичної концепції досить розглянути спрощену модель національної економіки без держави.

До числа найважливіших своїх теоретичних досягнень неокласики відносили висновок про те, що гроші на противагу товарам не є багатством. Гроші виконують лише роль посередника при обміні товарів і служать масштабом виміру цінності всіх благ. Тому в неокласичної макроекономічної моделі є лише три ринки: праці, капіталу (цінних паперів) і благ. На цих ринках зустрічаються два макроекономічні суб'єкти: домогосподарства і підприємці.

Своєрідне тлумачення суті і ролі грошей призводить до того, що в неокласичної макроекономічної моделі існують два незалежних один від одного сектора: реальний і грошовий. В цьому і полягає суть класичної дихотомії.

 1. Бюджетне обмеження домашніх господарств. Умова Понці
  Бюджетне обмеження домогосподарств - теперішня вартість споживання (С) не повинна перевищувати суми початкового багатства / С (0) і дисконтованого доходу (W): Запишемо дисконтну вартість заощаджень W-С, використовуючи метод інтегрального дисконтування, описаний в підпункті 1.3.3: У момент
 2. Біржові цикли акцій і валют
  Визначити дно або вершину ринку формально просто - вчасно виявити скорочення пропозиції і відкрити перспективи для попиту. Це універсальне правило, прийнятне для будь-яких ринків - не тільки товарних, а й фінансових. Зрушення між пропозицією і попитом виникають під впливом об'єктивних і суб'єктивних
 3. Базові поняття макроекономіки, інфляція і безробіття
  Інфляцію, безробіття і нерівність розглядають як небажані явища, що відображають нестабільність макроекономічних процесів. Інфляція - зростання рівня цін, що вимірюється як темп приросту дефлятора ВВП. Оскільки інфляція знецінює гроші, даний актив стає непривабливим, що негативно впливає на
 4. Багаторежимна функція, функція лінійного програмування
  передумови: а) функція однорідна і еластичність функції по першому аргументу є згладжену й-рівневу спадну ступінчасту функцію. Згладжування здійснюється шляхом переходу від кусково-постійною функції де а, b - позитивні константи, до функції де Р »1. Багаторежимна функція, одна з найбільш загальних
 5. Антимонопольна політика
  Вирішальна роль в досягненні сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності російських товарів на світових ринках відводиться активної економічної політики. Заохочення інвестиційної активності російських компаній, стимулювання експорту, адресна допомога окремим фірмам
 6. Альтернативні способи вимірювання добробуту людей
  Матеріальний добробут і зростання доходів самі по собі не завжди супроводжуються поліпшенням життя населення країни. Мета національної економіки - зробити людей щасливими, радісними і задоволеними своїм життям, що не обов'язково означає найвищі виробничі показники на душу населення. У 1972
 7. Адаптивні очікування з приводу рівня цін
  Для дослідження динаміки моделі нам потрібно зробити деякі припущення з приводу формування очікувань. Спочатку ми розглянемо випадок, коли очікування формуються але приводу рівня цін адаптивним чином. Припустимо, що протягом тривалого часу економіка розвивалася без яскраво вираженої тенденції
 8. Зростання і знання: три фактори доходу
  У підпункті 6.2.1 була розглянута модель з двома секторами економіки: традиційним і виробляють людський капітал (сфера освіти). Тут також розглядається двухсекторной модель з традиційним сектором, але в другому секторі виробляються знання в широкому сенсі: наукові, технічні, художні. Важлива
© 2014-2022  epi.cc.ua