Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Модель ОЕР Патинкина

Мінове господарство складається з трьох індивідів, які споживають три види благ А, В і Н. У початковому стані перший споживач має Q/ 10, другий - QB0 і третій - Q// 0 одиниць зазначеного блага; крім того, у кожного є певна сума грошей (М0 /; 2 = 1; 2; 3). Тому індивіди здійснюють обмін при наступних бюджетних обмеженнях:

Відомі функції корисності кожного споживача

де <2Л /, QBi, QHi, - обсяг споживання блага відповідно А, В, Hi-м індивідом; MJP - реальні касові залишки i-го індивіда; 5; - екзогонний параметр.

Функції попиту споживачів на кожне з благ і на реальні касові залишки виводяться з максимізації функції корисності при заданому бюджетному обмеженні; використовуємо для цього функцію Лагранжа

З них виводяться наступні функції попиту:

Система номінальних (грошових) цін, що забезпечує загальне економічне рівновагу, повинна прирівняти обсяги попиту наявним запасам:

Відповідно до закону Вальраса тільки три з цих чотирьох рівнянь є незалежними. Тому для знаходження вектора рівноважних грошових цін і рівня цін (рл, рв, рі, Р) До умов рівноваги на ринках додається рівняння кількісної теорії грошей: = РдФло + Р bQ-bo + PhQho-

приклад

Функції корисності споживачів мають вигляд

Вихідні запаси благ і грошей наступні: QA0 = 30; QB0 = 40; QH0 = 50; M01 = 14; М02 = 18; А /03 = 18.

У цих умовах індивіди матимуть такі функції попиту:

Для знаходження рівноважних грошових цін і рівня цін використовуємо умови рівноваги на ринках благ Л і В і грошовому ринку, а також рівняння кількісної теорії грошей, прийнявши V = 2:

Вирішення цієї системи рівнянь дає:рл = 1,624;рв = 0,598;рн = 0,547; Р = 1. При таких цінах на всіх ринках встановлюється рівновага (табл. 1).

Таблиця 1. Загальна економічна рівновага

ринок

попит індивідів

Речення

1-го

2-го

3-го

всього

блага А

12,96

7,03

10,1

30

30

блага В

21,6

8,59

9,81

40

40

благо

16,2

15,39

18,41

50

50

грошей

19,9

16,95

13,15

50

50

Якщо рівень цін зросте, наприклад в два рази, т. Е. рА = 3,248; рв = 1,196; рн = = 1,094, Р = 2, то проявиться ефект реальних касових залишків: на ринку благ буде надлишок, а на ринку грошей - дефіцит (табл. 2).

Таблиця 2. Порушення ОЕР при зміні рівня цін

ринок

попит індивідів

Речення

1-го

2-го

3-го

всього

блага А

11,23

5,64

8,35

25,22

30

ринок

попит індивідів

Речення

1-го

2-го

3-го

всього

блага В

18,67

5,57

7,55

31,79

40

блага Н

14,28

8,81

14,3

37,39

50

грошей

37,0

31,2

20,89

89,09

50

Тільки в тому випадку, якщо одночасно з подвоєнням рівня цін збільшиться кількість що знаходяться в обігу грошей, т. Е. М01 = 28; М02 = 36; М03= 36, загальна рівновага не порушиться (табл. 3).

Таблиця 3. Збереження ОЕР при підвищенні рівня цін і кількості грошей

ринок

попит індивідів

Речення

1-го

2-го

3-го

всього

блага Л

12,96

7,03

10,1

30

30

блага В

21,6

8,59

9,81

40

40

блага З

16,2

15,39

18,41

50

50

грошей

39,8

33,9

26,3

100

100

 1. Мультиплікатор
  При виявленні умов рівноваги на ринку благ (див. Підпункті 3.1.1) ми звернули увагу на характерну особливість макроекономічної концепції Кейнса - виникнення мультиплікативний ефект при зміні автономного попиту. На тому етапі аналізу величина мультиплікатора була визначена при двох спрощують
 2. Мультиплікативні ефекти і державний бюджет
  Зміна величини державних витрат і податків відбивається на стані державного бюджету. Перевищення державних видатків над доходами утворює дефіцит державного бюджету а перевищення доходів над витратами - профіцит. Припустимо, держава збільшила покупки благ на A G при незмінній ставці податку.
 3. Монетарний імпульс
  Припустимо, держава збільшує свої витрати за рахунок збільшення дефіциту бюджету, збільшуючи, тим самим, кількість грошей в обігу. У секторі майна це викличе два ефекти: ефект субституції і ефект майна. Помітивши збільшення в своєму майні частки касових залишків, домашнім господарствам доводиться
 4. Монетарна модель з жорсткими цінами (модель Дорнбуша)
  У цій моделі передбачається, що в короткостроковому періоді ціни жорсткі (фіксовані, як в моделях кейнсіанського типу), але в довгостроковому періоді ціни знову стають гнучкими (і справедливі висновки кількісної теорії грошей). У короткостроковому періоді до зміни цін може привести тільки
 5. Модифіковане «золоте» правило
  Як і в моделі Солоу, представляє інтерес питання про наявність в моделі Рамсея стаціонарного стану (стаціонарного оптимуму), т. Е. Такий оптимальної траєкторії (Kt ' c t) t = од, ... » на якої капиталовооруженность і питоме споживання постійні в часі: Оскільки для такої траєкторії справедливо
 6. Модель зростання Домара
  Чисельність населення (і витрат праці) незмінна, тому дохід (У) є функція обсягу капіталу (К). Знос капіталу (амортизацію) не враховуємо, тоді приріст капіталу (Д / С) дорівнює обсягу інвестицій (Г). Економіка знаходиться в рівновазі, тобто. Е. В кожен період часу інвестиції дорівнюють заощадженням
 7. Модель заробітної плати Мінцера
  Модель Мінцера - зарплата працівника виражається ступеневою функцією від тривалості його освіти (загальний людський капітал) і трудового стажу (спеціальний людський капітал): де w - ставка зарплати працівника; Е - тривалість його освіти; ./ - тривалість його трудового стажу; w 0 - ставка зарплати
 8. Модель Тевеса
  Т. Тевес доповнив модель Самуельсона - Хікса ринком грошей, який відповідно до моделі IS - LM взаємодіє на ринок благ через ставку відсотка. У використовуваних нами позначеннях динамічна функція попиту на гроші в моделі Тевеса має вигляд т. е. в поточному періоді попит на гроші для угод залежить
© 2014-2022  epi.cc.ua